Toán lớp 5 trang 91, 92 Hình thang

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang: Trong ba hình dưới đây, hình nào có:- Bốn cạnh và bốn góc ? - Hai cặp cạnh đối diện song song ? - Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang:

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình vẽ ta thấy: hình 1, hình 2, hình 4, hình 5, hình 6 là hình thang.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Trong ba hình dưới đây, hình nào có:

 

- Bốn cạnh và bốn góc ?

- Hai cặp cạnh đối diện song song ?

- Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song ?

- Có bốn góc vuông ?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

- Hình 1, hình 2, hình 3, mỗi hình đều có bốn cạnh và bốn góc.

- Hình 1, hình 2, mỗi hình có hai cặp cạnh đối diện song song.

- Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện song song.

- Hình 1 có bốn góc vuông.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang:

 

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất: hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.

Lời giải chi tiết:

Có thể vẽ thêm vào mỗi hình hai đoạn thẳng như sau:

 

Lưu ý: có nhiều cách vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình đã cho để được hình thang, học sinh tùy chọn cách phù hợp.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông ? Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy ? 

 

Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Hình thang ABCD có góc A và góc D là góc vuông.

Cạnh bên AD vuông góc với hai đáy.

Nói thêm : cạnh bên AD là đường cao của hình thang vuông ABCD.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close