Toán lớp 5 trang 97 - Tìm tỉ số phần trăm của hai số - SGK cánh diều

Tìm tỉ số phần trăm của: a) 3 và 4 Một xe buýt theo thiết kế chở được 45 người, nhưng có thể chở thêm 9 người. Theo kế hoạch, năm vừa qua một xưởng phải sản xuất 1 000 chiếc xe đạp

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 97 SGK Toán 5 Cánh diều

Tìm tỉ số phần trăm của:

a) 3 và 4                        

b) 5 và 4                         

 c) 16 và 50                

d) 3,9 và 13

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta làm như sau:

- Tìm thương của a và b.

- Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 3 : 4 = 0,75 = 75%

Vậy tỉ số phần trăm của hai số 3 và 4 là 75%

b) Ta có: 5 : 4 = 1,25 = 125%

Vậy tỉ số phần trăm của hai số 5 và 4 là 75%

c) Ta có: 16 : 50 = 0,32 = 32%

Vậy tỉ số phần trăm của hai số 16 và 50 là 32%

d) Ta có: 3,9 : 13 = 0,3 = 30%

Vậy tỉ số phần trăm của hai số 3,9 và 13 là 30%

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 97 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính (theo mẫu):

a) 34,4% + 9%                     

b) 10% - 4,5%                 

c) 7,8% x 2               

d) 74,5% : 5

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính rồi viết kí hiệu phần trăm sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 34,4% + 9% = 43,4%                                                      

b) 10% - 4,5% = 5,5%

c) 7,8% x 2 = 15,6%                                                          

d) 74,5% : 5 = 14,9%

Câu 3

Trả lời câu hỏi 2 trang 98 SGK Toán 5 Cánh diều

Một xe buýt theo thiết kế chở được 45 người, nhưng có thể chở thêm 9 người. Tìm tỉ số phần trăm của số người chở thêm so với thiết kế.

Phương pháp giải:

Tìm thương của 9 và 45. Nhân thương với 100 rồi viết thêm kí hiệu % vào bên phải số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Tỉ số phần trăm của số người chở thêm so với thiết kế là:

9 : 45 = 0,2

0,2 = 20%

Đáp số: 20%

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 98 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Nhận xét hai cách tính tỉ số phần trăm của hai số 17 và 20 dưới đây:

b) Tìm tỉ số phần trăm của hai số bằng một trong hai cách trên:

13 và 25                                              

36 và 75

Phương pháp giải:

a) Quan sát và nhận xét hai cách tính tỉ số phần trăm ở đề bài.

b) Tìm tỉ số phần trăm của hai số bằng một trong hai cách ở câu a

Lời giải chi tiết:

a) Hai cách tính đều đúng và cho kết quả bằng nhau.

b) 13 : 25 = 0,52

                = 0,52 x 100% = 52%

36 : 75 = $\frac{{36 \times 100}}{{75}}\% $= 48%

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 98 SGK Toán 5 Cánh diều

Theo kế hoạch, năm vừa qua một xưởng phải sản xuất 1 000 chiếc xe đạp. Đến hết năm, xưởng đó đã sản xuất được 1 150 chiếc. Hỏi:

a) Xưởng đó đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm?

b) Xưởng đó đã thực hiện vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải:

a) Tìm thương của 1 150 và 1 000. Nhân thương với 100 rồi viết thêm kí hiệu % vào bên phải số vừa tìm được.

b) Số phần trăm đã thực hiện vượt mức kế hoạch = Số phần trăm kế hoạch cả năm thực hiện được – 100%

Lời giải chi tiết:

a) Xưởng đó đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch cả năm là:

1 150 : 1 000 = 1,15 = 115%

b) Xưởng đó đã thực hiện vượt mức kế hoạch số phần trăm là:

115% - 100% = 15%

Đáp số: a) 115%

           b) 15%

 • Toán lớp 5 trang 97 - Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước - SGK cánh diều

  a) 60% của 250 l Cô An gửi tiết kiệm 50 000 000 đồng với kì hạn một năm, lãi suất 7% một năm ...Sử dụng tỉ số phần trăm để biểu diễn phần đã được tô màu trong mỗi hình sau ...

 • Toán lớp 5 trang 102 - Luyện tập chung - SGK cánh diều

  Tìm thương của các phép chia sau và viết lại dưới dạng tỉ số phần trăm: a) 3 : 8 Khối Năm của một trường tiểu học có 150 học sinh, trong đó có 30 em là tình nguyện viên đội bảo vệ môi trường Theo phân tích của một tổ chức quốc tế về bảo vệ rừng nhiệt đới, 34% diện tích rừng nhiệt đới nguyên sinh

 • Toán lớp 5 trang 104 - Sử dụng máy tính cầm tay - SGK cánh diều

  a) Dùng máy tính cầm tay, tính bằng cách thực hiện ấn các phím theo thứ tự như bảng sau rồi nêu kết quả ... a) Lãi suất tiết kiệm tại một ngân hàng là 7% với kì hạn một năm.

 • Toán lớp 5 trang 107 - Tỉ lệ bản đồ - SGK cánh diều

  a) Sân bóng trên được vẽ với tỉ lệ nào? Tỉ lệ đó cho ta biết điều gì? Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2 500 000, quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh đo được 46 cm ... Căn hộ nhà bạn Khôi có dạng hình chữ nhật với chiều dài là 14m, chiều rộng là 8m

 • Toán lớp 5 trang 111 - Luyện tập chung - SGK cánh diều

  a) Chuyển phân số hoặc hỗn số thành số thập phân và tỉ số phần trăm ... Anh Tuấn định mua một đôi giày thể thao có giá niêm yết 657 000 đồng. Quan sát sơ đồ vườn rau có dạng hình chữ nhật nhà cô Nhung

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close