Toán lớp 5 trang 113 - Em ôn lại những gì đã học - SGK cánh diều

Đặt tính rồi tính: 4,78 + 0,695 Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng phân số và số thập phân: 45% Người ta vẽ hình một mảnh đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài 15m, chiều rộng 10 m trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 113 SGK Toán 5 Cánh diều

Nói cho bạn nghe những điều em học được trong chủ đề:

Phương pháp giải:

Nhắc lại những điều em được học trong chủ đề.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 113 SGK Toán 5 Cánh diều

Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 113 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Tìm kết quả thích hợp với mỗi phép tính:

b) Số?

Phương pháp giải:

a) Tính giá trị mỗi phép tính và nối với kết quả tương ứng.

b) Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1 000, … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang phải một, hai, ba, … chữ số.

Muốn chia một số thập phân với 10, 100, 1 000, … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang trái một, hai, ba, … chữ số.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 114 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng phân số và số thập phân:

b) Viết các phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm:

c) Hình tròn bên được chia thành 8 phần bằng nhau. Tính:

- Tỉ số phần trăm của phần đã tô màu đỏ so với cả hình tròn.

- Tỉ số phần trăm của phần đã tô màu vàng so với cả hình tròn.

d) Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

a) Chuyển các tỉ số phần trăm về dạng phân số và số thập phân.

b) Chuyển các phân số về phân số có mẫu là 100 sau đó chuyển về dạng tỉ số phần trăm.

c) Tỉ số phần trăm của phần đã tô màu đỏ so với cả hình tròn = số phần tô màu đỏ : tổng số phần x 100%

   Tỉ số phần trăm của phần đã tô màu vàng so với cả hình tròn = số phần tô màu vàng : tổng số phần x 100%

d) Muốn tìm giá trị phần trăm của một số, ta lấy số đó nhân với số phần trăm.

Lời giải chi tiết:

a) $45\%  = \frac{{45}}{{100}} = 0,45$        ;             $70\%  = \frac{{70}}{{100}} = 0,7$                

$16\%  = \frac{{16}}{{100}} = 0,16$            ;             $10\%  = \frac{{10}}{{100}} = 0,1$                   

$132\%  = \frac{{132}}{{100}} = 1,32$

b) $\frac{{23}}{{100}} = 23\% $          ;                   $\frac{8}{{10}} = \frac{{80}}{{100}} = 80\% $                                                     

$\frac{3}{{20}} = \frac{{15}}{{100}} = 15\% $       ;            $\frac{2}{5} = \frac{{40}}{{100}} = 40\% $                                   

$\frac{3}{4} = \frac{{75}}{{100}} = 75\% $

c) Tỉ số phần trăm của phần đã tô màu đỏ so với cả hình tròn là 3 : 8 = 0,375 = 37,5%

    Tỉ số phần trăm của phần đã tô màu vàng so với cả hình tròn 1 : 8 = 0,125 = 12,5%

d) 10% của 150 là 150 x 10% = 150 x $\frac{{10}}{{100}}$ = 15

10% của 270 là 270 x 10% = 270 x $\frac{{10}}{{100}}$ = 27

10% của 380 là 380 x 10% = 380 x $\frac{{10}}{{100}}$ = 38

25% của 160 là 160 x 25% = 160 x $\frac{{25}}{{100}}$ = 40

25% của 200 là 200 x 25% = 200 x $\frac{{25}}{{100}}$ = 50

25% của 180 là 180 x 25% = 180 x $\frac{{25}}{{100}}$ = 45

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 114 SGK Toán 5 Cánh diều

Người ta vẽ hình một mảnh đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài 15m, chiều rộng 10 m trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500. Hỏi trên bản đồ đó, độ dài mỗi cạnh của hình chữ nhật là bao nhiêu mi-li-mét?

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị m sang mm

- Độ dài mỗi cạnh trên bản đồ = độ dài thật : 500

Lời giải chi tiết:

Đổi: 15 m = 15 000 mm ; 10 m = 10 000 mm

Chiều dài của hình chữ nhật trên bản đồ là:

15 000 : 500 = 30 (mm)

Chiều rộng của hình chữ nhật trên bản đồ là:

10 000 : 500 = 20 (mm)

Đáp số: Chiều dài: 30 mm

Chiều rộng: 20 mm

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 114 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Trong 60 kg nước biển có 2,1 kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

b) Số dân của một xã cuối năm 2022 là 12 500 người, tỉ lệ tăng dân số hàng năm của xã là 0,8%. Hỏi đến cuối năm 2023, số dân của xã đó là khoảng bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

a) Tỉ số phần trăm lượng muối trong nước biển = khối lượng muối biển : khối lượng nước biển x 100%

b) Số dân của xã tăng lên trong năm 2023 = số dân của xã cuối năm 2022 x tỉ lệ tăng dân số.

 Số dân của xã đến cuối năm 2023 = số dân của xã cuối năm 2022 + số dân của xã tăng lên trong năm 2023

Lời giải chi tiết:

a)                                  Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:

2,1 : 60 = 0,035 = 3,5%

Đáp số: 3,5%

b)                                               Số dân của xã tăng trong năm 2023 là:

12 500 x 0,8% = 100 (người)

Đến cuối năm 2023, số dân của xã khoảng:

12 500 + 100 = 12 600 (người)

Đáp số: 12 600 người

Câu 7

Trả lời câu hỏi 7 trang 114 SGK Toán 5 Cánh diều

Theo kế hoạch, năm vừa qua một công ty xuất khẩu hoa quả phải xuất khẩu 3 500 tấn vải thiều. Đến hết năm, công ty đó đã xuất khẩu được 4 200 tấn. Hỏi:

a) Công ty đó đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm?

b) Công ty đó đã thực hiện vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải:

a) Số phần trăm kế hoạch đã thực hiện = số tấn đã xuất khẩu : số tấn xuất khẩu theo kế hoạch x 100%

b) Số phần trăm vượt mức kế hoạch = Số phần trăm kế hoạch đã thực hiện  - 100%

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Kế hoạch: 3 500 tấn

Thực tế: 4 200 tấn

a) Thực tế: ? % kế hoạch

b) Vượt mức: ? %

Bài giải

a) Công ty đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch cả năm là:

4 200 : 3 500 = 1,2 = 120%

b) Công ty đã thực hiện vượt mức kế hoạch số phần trăm là:

120% - 100% = 20%

Đáp số: a) 120%

            b) 20%

 • Toán lớp 5 trang 115 - Em vui học toán - SGK cánh diều

  Dùng máy tính cầm tay, thực hiện các phép tính sau 79,8 + 8,56 Đức được thầy giáo dạy bóng rổ nói cho cách tình chiều cao có thể đạt được của một người ở độ tuổi trưởng thành như sau:

 • Toán lớp 5 trang 117 - Ôn tập chung - SGK cánh diều

  Đặt tính rồi tính: a) 3,67 + 34,7 Mua 8 quyển vở hết 64 000 đồng. Mua 6 cái bút hết 102 000 đồng. Một chiếc máy giặt có giá niêm yết 7 990 000 đồng được bán ở hai cửa hàng khác nhau

 • Toán lớp 5 trang 111 - Luyện tập chung - SGK cánh diều

  a) Chuyển phân số hoặc hỗn số thành số thập phân và tỉ số phần trăm ... Anh Tuấn định mua một đôi giày thể thao có giá niêm yết 657 000 đồng. Quan sát sơ đồ vườn rau có dạng hình chữ nhật nhà cô Nhung

 • Toán lớp 5 trang 107 - Tỉ lệ bản đồ - SGK cánh diều

  a) Sân bóng trên được vẽ với tỉ lệ nào? Tỉ lệ đó cho ta biết điều gì? Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2 500 000, quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh đo được 46 cm ... Căn hộ nhà bạn Khôi có dạng hình chữ nhật với chiều dài là 14m, chiều rộng là 8m

 • Toán lớp 5 trang 104 - Sử dụng máy tính cầm tay - SGK cánh diều

  a) Dùng máy tính cầm tay, tính bằng cách thực hiện ấn các phím theo thứ tự như bảng sau rồi nêu kết quả ... a) Lãi suất tiết kiệm tại một ngân hàng là 7% với kì hạn một năm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close