Toán lớp 5 trang 68 - Trừ các số thập phân - SGK cánh diều

Tìm lỗi sai rồi sửa lại cho đúng: 65,5 – 4,35 = ? Một cận động viên thi chạy Ma-ra-tông đã chạy được 31,57 km. Một thùng đựng 26,75 kg gạo. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5 kg gạo

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 68 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Tính:

b) Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai số thập phân, ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ như trừ hai số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 69 SGK Toán 5 Cánh diều

Tìm lỗi sai rồi sửa lại cho đúng:

65,5 – 4,35 = ?

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai số thập phân, ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ như trừ hai số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 69 SGK Toán 5 Cánh diều

Một vận động viên thi chạy Ma-ra-tông đã chạy được 31,57 km. Hỏi vận động viên đó còn phải chạy quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét nữa để về đích? Biết rằng đường đua đó dài 42,195 km.

Phương pháp giải:

Quãng đường còn phải chạy = Độ dài đường đua – quãng đường vận động viên đã chạy được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đường đua: 42,195 km

Đã chạy: 31,57 km

Còn: ? km

Bài giải

Vận động viên đó còn phải chạy quãng đường dài số ki-lô-mét là:

42,195 – 31,57 = 10,625 (km)

Đáp số: 10,625 km

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 69 SGK Toán 5 Cánh diều

Một thùng đựng 26,75 kg gạo. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5 kg gạo, sau đó lại lấy ra 9 kg gạo nữa. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải:

- Tìm số kg gạo đã lấy ra trong 2 lần

- Số ki-lô-gam gạo còn lại = Số ki-lô-gam gạo ban đầu – số ki-lô-gam gạo đã lấy ra

Lời giải chi tiết:

Người ta lấy ra số ki-lô-gam gạo là:

10,5 + 9 = 19,5 (kg)

Trong thùng còn lại số ki-lô-gam gạo là:

26,75 – 19,5 = 7,25 (kg)

Đáp số: 7,25 kg gạo

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close