Toán lớp 5 Bài 33. Chia một số thập phân cho Một số tự nhiên - SGK cánh diều

Đặt tính rồi tính 6,8 : 2 .... a) Có 43,2 kg gạo, san đều vào 8 túi. Hỏi mỗi túi chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo?Dũng tập nhảy trong 5 tuần, mỗi tuần 5 ngày, thời gian tập mỗi ngày là như nhau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 80 SGK Toán 5 Cánh diều

Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên, ta làm như sau:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 81 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Thực hiện tính theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 81 SGK Toán 5 Cánh diều

Hươu cao cổ mẹ cao 4,24 m. Hươu cao cổ mẹ cao gấp 2 lần hươu cao cổ con. Hỏi hươu cao cổ con cao bao nhiêu mét?

Phương pháp giải:

Chiều cao của hươu cao cổ con = chiều cao của hươu cao cổ mẹ : 2

Lời giải chi tiết:

Hươu cao cổ con cao số mét là:

4,24 : 2 = 2,12 (m)

Đáp số: 2,12 m

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 81 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Tính (theo mẫu):

b) Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên, ta làm như sau:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 81 SGK Toán 5 Cánh diều

Dũng tập nhảy trong 5 tuần, mỗi tuần tập 5 ngày, thời gian tập mỗi ngày là như nhau. Tổng thời gian luyện tập là 37,5 giờ. Hỏi Dũng đã luyện tập bao nhiêu giờ mỗi ngày?

Phương pháp giải:

- Tìm số ngày Dũng luyện tập = Số ngày tập luyện mỗi tuần x số tuần

- Số giờ tập luyện mỗi ngày = Số giờ Dũng luyện tập : Tổng số ngày Dũng luyện tập.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Tập nhảy: 5 tuần

Mỗi tuần: 5 ngày

Tổng thời gian: 37,5 giờ

Mỗi ngày: ? giờ

Bài giải

Tổng số ngày Dũng luyện tập là:

5 x 5 = 25 (ngày)

Dũng đã luyện tập số giờ mỗi ngày là:

37,5 : 25 = 1,5 (giờ)

Đáp số: 1,5 giờ

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close