Toán lớp 5 trang 37 - Số thập phân (tiếp theo) - SGK cánh diều

a) Chuyển mỗi phân số thập phân sau thành số thập phân (theo mẫu) ... Nêu số thập phân ứng với mỗi vị trí A, B, C, D trên tia số sau .... Lấy hai tờ giấy có lưới ô vuông, mỗi tờ gồm 100 ô vuông.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 37 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Chuyển mỗi phân số thập phân sau thành số thập phân (theo mẫu):

b) Chuyển mỗi số thập phân sau thành phân số thập phân (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Thực hiện theo mẫu

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{{38}}{{100}} = 0,38$    ;   $\frac{{91}}{{100}} = 0,91$    ;    $\frac{{55}}{{100}} = 0,55$     ;     $\frac{6}{{100}} = 0,06$

b) $0,04 = \frac{4}{{100}}$    ;     $0,62 = \frac{{62}}{{100}}$    ;     $0,92 = \frac{{92}}{{100}}$    ;    $0,7 = \frac{{70}}{{100}}$

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 38 SGK Toán 5 Cánh diều

Nêu số thập phân ứng với mỗi vị trí A, B, C, D trên tia số sau:

Phương pháp giải:

Quan sát vị trí A, B, C, D trên tia số và nêu số thập phân thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Vị trí A: 0,15

Vị trí B: 0,28

Vị trí C: 0,66

Vị trí D: 0,83

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 38 SGK Toán 5 Cánh diều

Lấy hai tờ giấy có lưới ô vuông, mỗi tờ gồm 100 ô vuông. Tô màu vào lưới ô để biểu diễn các số thập phân 0,25; 0,6.

Phương pháp giải:

Viết các số thập phân 0,25 và 0,6 thành phân số thập phân có mẫu số là 100.

Số ô vuông cần tô màu chính là tử số của phân số vừa viết được.

Lời giải chi tiết:

Ta có: $0,25 = \frac{{25}}{{100}}$; $0,6 = \frac{{60}}{{100}}$

Vậy ta có thể tô màu như sau:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close