Toán lớp 5 Bài 32. Luyện tập chung - SGK cánh diều

Tính (theo mẫu): 5,28 : 12 Đặt tính rồi tính 10,8 : 9 Chọn các thẻ ghi phép chia có thương bằng 4 Mỗi bước chân của chị Ngọc dài khoảng 0,45 m.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 92 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính (theo mẫu):

a) 5,28 : 12                       

b) 0,36 : 9                      

c) 8,5 : 2,5                     

d) 4,25 : 0,17

Phương pháp giải:

Thực hiện đặt tính rồi tính theo mẫu

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 92 SGK Toán 5 Cánh diều

Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

- Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên, ta làm như sau:

 • Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.
 • Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.
 • Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

- Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân, ta làm như sau:

 • Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
 • Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 92 SGK Toán 5 Cánh diều

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh rồi xác định cân nặng của mỗi vật.

Lời giải chi tiết:

a) Hộp màu xanh cân nặng 3,25 kg.

b) Hộp vải thiều cân nặng 12,6 kg.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 92 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Chọn các thẻ ghi phép chia có thương bằng 4:

b) Chia nhẩm rồi thử lại bằng phéo nhân (theo mẫu):

c) Tìm lỗi sai rồi sửa lại cho đúng:

Phương pháp giải:

a) Tính giá trị mỗi thẻ và chọn các thẻ có giá trị bằng 4.

b) Tính nhẩm và thử lại theo mẫu

c) Tìm lỗi sai và sửa lại.

Lời giải chi tiết:

a) 2,8 : 0,7 = 4     ;     0,28 : 7 = 0,04

   2,8 : 0,07 = 40   ;     0,28 : 0,07 =  4

Các thẻ ghi phép chia có thương bằng 4 là: 2,8 : 0,7 và 0,28 : 0,07

b) 6,3 : 3 = 2,1. Thử lại: 2,1 x 3 = 6,3

0,35 : 0,07 = 5. Thử lại: 5 x 0,07 = 0,35

0,24 : 0,12 = 2. Thử lại: 2 x 0,12 = 0,24

11 : 2 = 5,5. Thử lại: 5,5 x 2 = 11

4,8 : 0,8 = 6. Thử lại: 6 x 0,8 = 4,8

0,33 : 0,3 = 1,1. Thử lại: 1,1 x 0,3 = 0,33

c) Các phép tính đã cho sai vì phần thập phân của số chia có bao nhiêu chữ số thì cần dịch dấu phẩy của số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

Sửa lại:

    32,2 : 0,7 = 322 : 7

    1,69 : 0,13 = 169 : 13

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 92 SGK Toán 5 Cánh diều

Mỗi bước chân của chị Ngọc dài khoảng 0,45 m. Hỏi để đi được 54 m chị Ngọc cần bước khoảng bao nhiêu bước chân?

Phương pháp giải:

Số bước chân cần bước = Độ dài quãng đường : độ dài một bước chân.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

0,45 m: 1 bước chân

54 m: ?  bước chân

Bài giải

Chị Ngọc cần bước số bước chân là:

54 : 0,45 = 120 (bước)

Đáp số: 120 bước chân

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 92 SGK Toán 5 Cánh diều

Nhà bác Vinh thu hoạch được 350 bông hoa hướng dương, mỗi bông có khoảng 0,25 kg hạt. Biết rằng 1 kg hạt hướng dương có thể ép được khoảng 0,25 $\ell $ dầu hướng dương. Hỏi nhà bác Vinh thu hoạch được khoảng bao nhiêt lít dầu hướng dương?

Phương pháp giải:

- Số kg hạt hướng dương thu hoạch được = Số kk hạt hướng dương của một bông x số bông hướng dương

- Số lít dầu = Số lít dầu ép được từ 1 kg hạt hướng dương x số kg hạt hướng dương thu hoạch được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 bông: 0,25 kg hạt

1 kg hạt: 0,25 lít dầu

350 bông: ? lít dầu

Bài giải

Số ki-lô-gam hạt hướng dương thu hoạch được là:

0,25 x 350 = 87,5 (kg)

Nhà bác Vinh thu hoạch được số lít dầu hướng dương là:

0,25 x 87,5 = 21,875 (lít)

Đáp số: 21,875 lít dầu hướng dương

 • Toán lớp 5 Bài 40. Tỉ số phần trăm - SGK cánh diều

  - Tỉ số phần trăm của số ô vuông màu xanh và tổng số ô vuông là ? %. a) Số học sinh xuất sắc chiếm 15% tổng số học sinh của toàn trường, nghĩa là cứ 100 học sinh của trường thì có ? học sinh xuất sắc.Nói cho bạn hiểu biết của em khi đọc các thông tin sau: - Người ta dành 28% diện tích mảnh vườn để trồng hoa.

 • Toán lớp 5 Bài 41. Tìm tỉ số phần trăm của hai số - SGK cánh diều

  Tìm tỉ số phần trăm của: a) 3 và 4 Một xe buýt theo thiết kế chở được 45 người, nhưng có thể chở thêm 9 người. Theo kế hoạch, năm vừa qua một xưởng phải sản xuất 1 000 chiếc xe đạp

 • Toán lớp 5 Bài 42. Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước - SGK cánh diều

  a) 60% của 250 l Cô An gửi tiết kiệm 50 000 000 đồng với kì hạn một năm, lãi suất 7% một năm ...Sử dụng tỉ số phần trăm để biểu diễn phần đã được tô màu trong mỗi hình sau ...

 • Toán lớp 5 Bài 43. Luyện tập chung - SGK cánh diều

  Tìm thương của các phép chia sau và viết lại dưới dạng tỉ số phần trăm: a) 3 : 8 Khối Năm của một trường tiểu học có 150 học sinh, trong đó có 30 em là tình nguyện viên đội bảo vệ môi trường Theo phân tích của một tổ chức quốc tế về bảo vệ rừng nhiệt đới, 34% diện tích rừng nhiệt đới nguyên sinh

 • Toán lớp 5 Bài 44. Sử dụng máy tính cầm tay - SGK cánh diều

  a) Dùng máy tính cầm tay, tính bằng cách thực hiện ấn các phím theo thứ tự như bảng sau rồi nêu kết quả ... a) Lãi suất tiết kiệm tại một ngân hàng là 7% với kì hạn một năm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close