Toán lớp 5 Bài 57. Luyện tập về tính diện tích - SGK cánh diều

Đọc các ví dụ sau và nói cho bạn nghe cách thực hiện: Tính diện tích mỗi hình sau: Anh Nam muốn sơn mặt bên của ngôi nhà có kích thước như hình dưới đây. Tính diện tích anh Nam cần sơn. Tính diện tích miếng nhựa có kích thước như sau: Khu vườn nhà bà Năm có dạng hình chữ nhật. Vừa qua, thành phố làm một con đường đi qua một phần khu vườn. Cho các số đo như hình trên, em hãy tính diện tích phần còn lại của khu vườn nhà bà Năm.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 22 SGK Toán 5 Cánh diều

Đọc các ví dụ sau và nói cho bạn nghe cách thực hiện:

a) Ví dụ 1: Tính diện tích khu đất có kích thước như hình vẽ sau:

 

b) Ví dụ 2: Tính diện tích bức tường có kích thước như hình vẽ sau:

 

 

Phương pháp giải:

Đọc các ví dụ và nói cho bạn nghe cách thực hiện.

Lời giải chi tiết:

Cách tính tổng diện tích hình lớn (hình chưa biết cách tính diện tích)

Bước 1: Chia hình lớn thành những hình quen thuộc đã biết cách tính diện tích

Bước 2: Tính diện tích các hình nhỏ

Bước 3: Tính diện tích hình lớn = tổng diện tích các hình nhỏ

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 23 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính diện tích mỗi hình sau:

Phương pháp giải:

Chia hình chưa biết cách tính diện tích về những hình quen thuộc đã biết cách tính.

Lời giải chi tiết:

a)

 

- Chia hình a thành 2 hình chữ nhật.

Diện tích hình chữ nhật 1 là:

7 x 5 = 35 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật 2 là:

8 x 7 = 56 (cm2)

Diện tích hình a là:

35 + 56 = 91 (cm2)

b)

 

- Chia hình b thành 3 hình chữ nhật.

Diện tích hình chữ nhật 1 là:

5 x 2 = 10 (m2)

Diện tích hình chữ nhật 2 là:

5 x 2 = 10 (m2)

Chiều rộng hình chữ nhật 3 là:

5 – 3 = 2 (m)

Diện tích hình chữ nhật 3 là:

3 x 2 = 6 (m2)

Diện tích hình b là:

10 + 10 + 6 = 26 (m2)

c)

 

- Chia hình c thành 2 hình: hình chữ nhật và hình thang.

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15 (m2)

Diện tích hình thang là:

\(\frac{{\left( {7 + 4} \right) \times 2}}{2} = 11\)(m2)

Diện tích hình c là:

15 + 11 = 26 (m2)

d)

 

- Chia hình d thành 2 hình: hình chữ nhật và hình tam giác.

Diện tích hình chữ nhật là:

36 x 18 = 648 (dm2)

Diện tích hình tam giác là:

$\frac{{12 \times 36}}{2} = 216$(dm2)

Diện tích hình d là:

648 – 216 = 432 (dm2)

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 23 SGK Toán 5 Cánh diều

Anh Nam muốn sơn mặt bên của ngôi nhà có kích thước như hình dưới đây. Tính diện tích anh Nam cần sơn.

Phương pháp giải:

- Chia mặt bên của ngôi nhà cách tính diện tích về những hình quen thuộc đã biết cách tính.

- Tính diện tích cần sơn = diện tích hình chữ nhật to + diện tích hình tam giác – diện tích cửa sổ

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình chữ nhật lớn là:

9 x 4 = 36 (m2)

Diện tích hình tam giác là:

$\frac{{2 \times 9}}{2} = 9$(m2)

Diện tích cửa sổ là:

1,2 x 1,8 = 2,16 (m2)

Diện tích anh Nam cần sơn là:

36 + 9 – 2,16 = 42,84 (m2)

Đáp số: 42,84 m2.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 24 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính diện tích miếng nhựa có kích thước như sau:

Phương pháp giải:

Tính diện tích miếng nhựa = diện tích nửa hình tròn đường kính 8 cm + diện tích hình thang

Lời giải chi tiết:

Bán kính nửa hình tròn là:

8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích nửa hình tròn là:

$4 \times 4 \times 3,14:2 = 25,12$(cm2)

Diện tích hình thang là:

$\frac{{\left( {8 + 14} \right) \times 4}}{2} = 44$(cm2)

Diện tích miếng nhựa là:

25,12 + 44 = 69,12 (cm2)

Đáp số: 69,12 cm2.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 24 SGK Toán 5 Cánh diều

Khu vườn nhà bà Năm có dạng hình chữ nhật. Vừa qua, thành phố làm một con đường đi qua một phần khu vườn.

Cho các số đo như hình trên, em hãy tính diện tích phần còn lại của khu vườn nhà bà Năm.

Phương pháp giải:

- Cách 1: Tính diện tích phần còn lại của khu vườn = diện tích khu vườn – diện tích làm đường

- Cách 2: Tính diện tích khu vườn hình thang (Vì hình chữ nhật có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau nên hai cạnh đáy của hình thang cũng song song với nhau)

Lời giải chi tiết:

 

- Cách 1:

Diện tích khu vườn hình chữ nhật là:

36 x 30 = 1 080 (m2)

Diện tích làm đường hình tam giác là:

$\frac{{18 \times 36}}{2} = 324$(m2)

Diện tích phần còn lại của khu vườn nhà bà Năm là:

1 080 – 324 = 756 (m2)

Đáp số: 756 m2.

- Cách 2:

Diện tích phần còn lại của khu vườn nhà bà Năm là:

$\frac{{(12 + 30) \times 36}}{2} = 756$(m2)

Đáp số: 756 m2.

 • Toán lớp 5 Bài 58. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương. Hình trụ - SGK cánh diều

  Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ? a) Nêu tên hình, số mặt, số đỉnh, số cạnh của mỗi hình sau: b) Nêu chiều dài, chiều rộng, chiều cao của mỗi hình hộp chữ nhật có ở câu a. Một tòa nhà có chiều dài 80,5 m, chiều rộng 22 m gồm hai khối: khối nhà có dạng hình lập phương cao 22 m và khối nhà có dạng hình hộp chữ nhật cao 15 m. Vào thời cổ đại, khi chưa có máy móc người ta dùng sức người để vận chuyển những tảng đá có khối lượng lớn.

 • Toán lớp 5 Bài 59. Hình khai triển của hình hộp chữ nhật, Hình lập phương, hình trụ - SGK cánh diều

  Trong các hình dưới đây, hình nào là hình khai triển của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ? Chọn các mảnh bìa đủ để ghép thành một hình hộp chữ nhật: a) Những hình nào sau đây là hình khai triển của hình lập phương? b) Những hình nào sau đây là hình khai triển của hình hộp chữ nhật? c) Những hình nào sau đây là hình khai triển của hình trụ? Theo em, mảnh bìa nào có thể gấp thành hình lập phương đã cho? Tại sao? Sử dụng giấy kẻ ô vuông, cắt, gấp và ghép lại để có hình hộp chữ nhậ

 • Toán lớp 5 Bài 60. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương - SGK cánh diều

  Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của mỗi hình sau: Số? a) Tính diện tích bìa cứng để làm một chiếc túi dạng hình hộp chữ nhật có kích thước như hình bên. Biết rằng các mép dán là không đáng kể. b) Người ta phun sơn mặt ngoài của một cái hộp không nắp, làm bằng mây tre có dạng hình lập phương với cạnh là 0,5 m. Hỏi diện tích phun sơn là bao nhiêu mét vuông? Theo em, tờ giấy sau có đủ diện tích để gói chiếc hộp có kích thước như hình vẽ dưới đây không?

 • Toán lớp 5 Bài 61. Luyện tập chung - SGK cánh diều

  a) Quan sát hình vẽ, nêu số đo thích hợp: b) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của mỗi hình ở câu a. Số? a) Một ngăn kéo làm bằng gỗ có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước như hình bên. Tính diện tích phần gỗ của ngăn kéo đó. Quan sát các hình sau và cho biết mảnh bìa nào có thể gấp thành hình lập phương, hình hộp chữ nhật. Một công ty sản xuất hai loại hộp bằng bìa cứng có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước như bảng dưới đây:

 • Toán lớp 5 Bài 32. Thể tích của một hình - SGK cánh diều

  Mỗi hình được ghép bởi mấy hình lập phương nhỏ như nhau? Các hình dưới đây được ghép từ các hình lập phương như nhau: Trả lời các câu hỏi: a) Những hình nào có thể tích bằng nhau? b) Hình nào có thể tích lớn hơn thể tích hình C? So sánh thể tích của hình A với tổng thể tích của các hình B, C và D dưới đây: Quan sát hình vẽ và cho biết quả lê hay quả xoài có thể tích lớn hơn. Thực hành: - Lấy ra một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật. - Xếp các hình lập phương như nhau lấp đầy chiếc hộp

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close