Toán lớp 5 Bài 76. Luyện tập chung - SGK cánh diều

Quan sát bảng dưới đây và trả lời các câu hỏi: Số? Một con đà điểu chạy với vận tốc 17 m/s. Hỏi con đà điểu đó chạy được quãng đường 3 060 m trong thời gian bao nhiêu phút? Trong một lễ hội truyền thống, đua thuyền luôn là sự kiện hấp dẫn nhất. Một chiếc thuyền đua đã đi được 100 m trong vòng 40 giây. Vận tốc của một tàu vũ trụ là 10 km/s. a) Tính vận tốc của tàu vũ trụ đó theo ki-lô-mét trên giờ (km/h). Một máy cày có vận tốc 6 km/h, cày trên cánh đồng có dạng hình chữ nhật với chiều dài

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 67 SGK Toán 5 Cánh diều

Quan sát bảng dưới đây và trả lời các câu hỏi:

 

a) Ai có vận tốc lớn nhất?

b) Ai có vận tốc nhỏ nhất?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: v = s : t

Lời giải chi tiết:

Vì trên cùng 1 quãng đường, vận tốc tăng (giảm) bao nhiêu lần thì thời gian giảm (tăng) bấy nhiêu lần.

a) Bạn Hưng chạy nhanh nhất nên Hưng có vận tốc lớn nhất.

b) Bạn Tùng chạy chậm nhất nên Tùng có vận tốc nhỏ nhất.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 67 SGK Toán 5 Cánh diều

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: $s = v \times t$; v = s : t ; t = s : v

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 67 SGK Toán 5 Cánh diều

Một con đà điểu chạy với vận tốc 17 m/s. Hỏi con đà điểu đó chạy được quãng đường 3 060 m trong thời gian bao nhiêu phút?

Phương pháp giải:

- Tính thời gian đà điểu chạy = quãng đường : vận tốc

- Đổi đơn vị giây sang phút.

Lời giải chi tiết:

Con đà điểu đó chạy được quãng đường 3 060 m trong số giây là:

3 060 : 17 = 180 (giây)

Đổi: 180 giây = 3 phút

Đáp số: 3 phút.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 68 SGK Toán 5 Cánh diều

Trong một lễ hội truyền thống, đua thuyền luôn là sự kiện hấp dẫn nhất. Một chiếc thuyền đua đã đi được 100 m trong vòng 40 giây.

a) Hỏi chiếc thuyền đó đi được khoảng cách 1 200 m trong thời gian bao lâu?

b) Tính vận tốc của thuyền theo ki-lô-mét trên giờ (km/h).

Phương pháp giải:

Tính vận tốc của chiếc thuyền đua = quãng đường : thời gian

a) Tính thời gian đi 1 200 m = quãng đường : vận tốc

b) Đổi quãng đường mét sang ki-lô-mét; thời gian giây sang giờ.

Lời giải chi tiết:

a) Vận tốc chiếc thuyền đua là:

100 : 40 = 2,5 (m/s)

Thời gian chiếc thuyền đó đi được khoảng cách 1 200 m là:

1 200 : 2,5 = 480 (giây)

b) Đổi: 100 m = 0,1 km; 40 giây = $\frac{1}{{90}}$ giờ

Vận tốc của thuyền theo ki-lô-mét trên giờ là:

0,1 : $\frac{1}{{90}}$ = 9 (km/h)

Đáp số: a) 480 giây;

b) 9 km/h.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 68 SGK Toán 5 Cánh diều

Vận tốc của một tàu vũ trụ là 10 km/s.

a) Tính vận tốc của tàu vũ trụ đó theo ki-lô-mét trên giờ (km/h).

b) Khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng là khoảng 378 000 km (Nguồn: https://solarsystem.nasa.gov). Tính thời gian để tàu vũ trụ đó đi từ Trái Đất đến Mặt Trăng.

 

Phương pháp giải:

a) Tính vận tốc của tàu vũ trụ đó theo ki-lô-mét trên giờ (km/h) = Vận tốc (km/s) x 3600

b) Tính thời gian để tàu vũ trụ đó đi từ Trái Đất đến Mặt Trăng = Khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng : vận tốc

Lời giải chi tiết:

a) Vận tốc của tàu vũ trụ đó theo ki-lô-mét trên giờ là:

10 x 3 600 = 36 000 (km/h)

b) Thời gian để tàu vũ trụ đó đi từ Trái Đất đến Mặt Trăng là:

378 000 : 36 000 = 10,5 (giờ)

Đáp số: a) 36 000 km/h

b) 10,5 giờ.

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 68 SGK Toán 5 Cánh diều

Một máy cày có vận tốc 6 km/h, cày trên cánh đồng có dạng hình chữ nhật với chiều dài 300 m, chiều rộng 70 m. Hỏi:

a) Máy chạy một đường cày dọc theo chiều dài cánh đồng hết bao lâu?

b) Máy phải chạy bao nhiêu đường cày dọc theo chiều dài thì cày xong cả cánh đồng? Biết rằng mỗi đường cày rộng 50 cm.

 

Phương pháp giải:

a) Tính thời gian máy chạy một đường cày dọc theo chiều dài cánh đồng = chiều dài cánh đồng : vận tốc

b) Tính số đường cày dọc theo chiều dài để cày xong cả cánh đồng = chiều rộng : độ rộng đường cày.

Lời giải chi tiết:

a) Đổi: 300 m = 0,3 km

 a) Thời gian máy chạy một đường cày dọc theo chiều dài cánh đồng là:

0,3 : 6 = 0,05 (giờ)

b) Đổi: 70 m = 7 000 cm

Máy phải chạy số đường cày dọc theo chiều dài thì cày xong cả cánh đồng là:

7 000 : 50 = 140 (đường cày)

Đáp số: a) 0,05 giờ

b) 140 đường cày.

 • Toán lớp 5 Bài 77. Em ôn lại những gì đã học - SGK cánh diều

  Nói cho bạn nghe những điều em học được trong chủ đề: a) Trong các hình dưới đây, hình nào là: tam giác vuông, tam giác nhọn, tam giác tù, tam giác đều, hình bình hành, hình thoi, hình thang? a) Chọn ngôi nhà có diện tích phù hợp với mỗi con thỏ: Theo em, những mảnh bìa nào có thể gấp lại thành hình hộp chữ nhật? Dũng hẹn gặp các bạn ở cổng công viên lúc 9 giờ 15 phút. Dũng ra khỏi nhà lúc 7 giờ 48 phút và đi tới công viên hết 1 giờ 23 phút. Theo em, Dũng có kịp đến chỗ hẹn đúng giờ không? T

 • Toán lớp 5 Bài 75. Luyện tập - SGK cánh diều

  Số? Anh Minh và anh Nam đạp xe xuất phát cùng một lúc từ một địa điểm nhưng theo hai hướng ngược chiều nhau, anh Minh đạp xe với vận tốc 16 km/h, anh Nam đạp xe với vận tốc 12 km/h. Khoảng cách giữa hai bến tàu A và B là 220 km. Hai tàu khởi hành cùng một lúc từ hai bến, tàu thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 24,5 km/h, tàu thứ hai đi từ B về A với vận tốc 30,5 km/h. Quan sát hình vẽ: Hai bạn Huy và Châu cùng đi từ nhà đến trường và đều hết 8 phút. Hai bạn Bình và Định cùng chạy trên một đư

 • Toán lớp 5 Bài 74. Quãng đường, thời gian trong chuyển động đều - SGK cánh diều

  Hoàn thành bảng sau: Số? a) Một máy bay chở khách, bay với vận tốc 860 km/h. Quãng đường mà máy bay đó bay được trong 3 giờ 30 phút là ? km. Một người đi bộ với vận tốc 5 km/h. Người đó xuất phát lúc 15 giờ 30 phút và đi quãng đường dài 7,5 km. Hỏi người đó đi hết quãng đường vào lúc mấy giờ? Anh Khôi bơi 5 phút được 560 m. Nếu anh Khôi tiếp tục bơi với vận tốc đó thêm 12 phút nữa thì anh Khôi bơi được tất cả bao nhiêu mét? Một tên lửa bay với vận tốc siêu thanh Mạch 2 (tức là gấp 2 lần vận

 • Toán lớp 5 Bài 73. Luyện tập - SGK cánh diều

  Số? Một xe máy đi được 7,5km trong vòng 15 phút. Hãy cho biết: a) Quãng đường xe máy đi được trong 1 phút,trong 1 giờ. Đường sắt Bắc – Nam (hay đường sắt Thống Nhất) là tuyến đường sắt bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội và kết thúc tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng chiều dài là 1 726 km. Bảng dưới đây cho biết thời gian tàu Thống Nhất chạy hết tuyến đường đó tại một số thời điểm: a) Tính vận tốc của tàu Thống Nhất theo đơn vị km/giờ tại mỗi thời điểm nêu trên (với kết quả được làm tròn đến hàng đơn

 • Toán lớp 5 Bài 72. Vận tốc - SGK cánh diều

  Trả lời các câu hỏi: a) Một ô tô đi được 65 km trong một giờ, vận tốc của ô tô đó là bao nhiêu ki-lô-mét trên giờ (km/h)? Tính vận tốc biết quãng đường và thời gian trong mỗi trường hợp sau: a) Một máy bay trong 3 giờ bay được quãng đường 2 850 km. Tính vận tốc của máy bay đó theo ki-lô-mét trên giờ (km/h). Đọc và nói cho bạn nghe thông tin về vận tốc của các con vật dưới đây:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close