Toán lớp 5 trang 66 - Cộng các số thập phân - SGK cánh diều

Tìm cách đặt tính sai rồi sửa lại cho đúng .... a) 2,92 + 5,07 + 18,66 Người ta ghi lại chiều cao của một cây trồng trong một phòng thí nghiệm sinh học. Tuần đầu tiên cây cao 4,57 cm.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 66 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Tính:

b) Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai số thập phân, ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng hai số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 67 SGK Toán 5 Cánh diều

Chỉ ra cách đặt tính sai rồi sửa lại cho đúng:

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai số thập phân, ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng hai số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 67 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính (theo mẫu):

a) 2,92 + 5,07 + 18,66                          

b) 4,36 + 2,53 + 0,96                       

c) 34,8 + 9,76 + 24, 35

Phương pháp giải:

Muốn cộng các số thập phân, ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 67 SGK Toán 5 Cánh diều

Người ta ghi lại chiều cao của một cây trồng trong một phòng thí nghiệm sinh học. Tuần đầu tiên cây cao 4,57 cm. Tuần thứ hai, cây cao thêm 1,7 cm. Tuần thứ ba, cây tiếp tục cao thêm 2,45 cm. Hỏi sau tuần thứ ba cây cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

Chiều cao của cây sau tuần thứ ba = chiều cao của cây tuần đầu tiên + chiều cao của cây cao thêm ở tuần thứ hai + chiều cao cây cao thêm ở tuần thứ ba

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Tuần đầu tiên: 4,57 cm

Tuần thứ hai: Cây cao thêm 1,7 cm

Tuần thứ ba: Cây cao thêm 2,45 cm

Sau tuần thứ ba: ? cm

Bài giải

Sau tuần thứ ba cây cao số xăng-ti-mét là:

4,57 + 1,7 + 2,45 = 8,72 (cm)

Đáp số: 8,72 cm

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close