Toán lớp 5 trang 94 - Tỉ số phần trăm - SGK cánh diều

- Tỉ số phần trăm của số ô vuông màu xanh và tổng số ô vuông là ? %. a) Số học sinh xuất sắc chiếm 15% tổng số học sinh của toàn trường, nghĩa là cứ 100 học sinh của trường thì có ? học sinh xuất sắc.Nói cho bạn hiểu biết của em khi đọc các thông tin sau: - Người ta dành 28% diện tích mảnh vườn để trồng hoa.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 94 SGK Toán 5 Cánh diều

Viết tỉ số phần trăm tương ứng (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Viết số rồi viết kí hiệu phần trăm cho từng trường hợp

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 94 SGK Toán 5 Cánh diều

Cho hình gồm 100 ô vuông dưới đây, chỉ ra số thích hợp cho ô ?

- Tỉ số phần trăm của số ô vuông màu xanh và tổng số ô vuông là …… %.

- Số ô vuông màu đỏ chiếm ……. % tổng số ô vuông.

- Tỉ số phần trăm của số ô vuông màu vàng và tổng số ô vuông là …….  %.

- Tỉ số phần trăm của số ô vuông không được tô màu và tổng số ô vuông là ……. %.

Phương pháp giải:

- Viết phân số chỉ số phần được tô màu xanh, màu đỏ, màu vàng với mẫu số là 100.

- Viết tổ số phần trăm thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

- Tỉ số phần trăm của số ô vuông màu xanh và tổng số ô vuông là là 1 %.

- Số ô vuông màu đỏ chiếm 11 % tổng số ô vuông.

- Tỉ số phần trăm của số ô vuông màu vàng và tổng số ô vuông là 8 %.

- Tỉ số phần trăm của số ô vuông không được tô màu và tổng số ô vuông là 80 %.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 94 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Biểu diễn phân số dưới dạng tỉ số phần trăm (theo mẫu):

b) Biểu diễn tỉ số phần trăm dưới dạng phân số (theo mẫu):

c) Biểu diễn số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Thực hiện theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{{16}}{{200}} = \frac{8}{{100}} = 8\% $                 

$\frac{{32}}{{800}} = \frac{4}{{100}} = 4\% $                    

$\frac{{12}}{{1\,200}} = \frac{1}{{100}} = 1\% $

b) $5\%  = \frac{5}{{100}} = \frac{1}{{20}}$                   

$30\%  = \frac{{30}}{{100}} = \frac{3}{{10}}$                    

$64\%  = \frac{{64}}{{100}} = \frac{{16}}{{25}}$               

 $90\%  = \frac{{90}}{{100}} = \frac{9}{{10}}$

c) $0,17 = \frac{{17}}{{100}} = 17\% $                 

$0,05 = \frac{5}{{100}} = 5\% $                   

$1,49 = \frac{{149}}{{100}} = 149\% $

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 94 SGK Toán 5 Cánh diều

Số?

a) Câu lạc bộ bóng rổ của một trường tiểu học có 100 học sinh, trong đó có 52 học sinh nữ. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của cả câu lạc bộ là ? %.

b) Trong một lò ấp trứng, trung bình cứ 100 quả trứng thì có 5 quả không đạt tiêu chuẩn. Tỉ số phần trăm số trứng đạt tiêu chuẩn là ? %.

Phương pháp giải:

a)  Tìm phân số chỉ số học sinh nữ so với tổng số học sinh của cả câu lạc bộ, sau đó viết sang dạng tỉ số phần trăm.

b) Tìm phân số chỉ số trứng đạt tiêu chuẩn so với tổng số trứng, sau đó đổi sang dạng tỉ số phần trăm.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của cả câu lạc bộ là $\frac{{52}}{{100}}$ = 52%.

b) Trung bình cứ 100 quả trứng thì có số quả đạt tiêu chuẩn là: 100 – 5 = 95 (quả)

Tỉ số phần trăm số trứng đạt tiêu chuẩn là $\frac{{95}}{{100}}$ = 95 %.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 94 SGK Toán 5 Cánh diều

Nói cho bạn hiểu biết của em khi đọc các thông tin sau:

- Người ta dành 28% diện tích mảnh vườn để trồng hoa.

- Cửa hàng giảm giá 40% tất cả các sản phẩm.

- Khoảng 71% bề mặt Trái Đất được bao phủ bởi nước.

Phương pháp giải:

Đọc các thông tin và nói cho bạn hiểu biết của em

Lời giải chi tiết:

- Người ta dành 28% diện tích mảnh vườn để trồng hoa tức là người ta dành $\frac{{28}}{{100}}$diện tích mảnh vườn để trồng hoa.

- Cửa hàng giảm giá 40% tất cả các sản phẩm tức là tất cả các sản phẩm của cửa hàng được giảm giá $\frac{{40}}{{100}}$ so với giá niêm yết.

- Khoảng 71% bề mặt Trái Đất được bao phủ bởi nước, tức là khoảng $\frac{{71}}{{100}}$ diện tích bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close