Toán lớp 5 Bài 17. Số thập phân bằng nhau - SGK cánh diều

Chọn ra hai số thập phân bằng nhau trong các số thập phân cho dưới đây ... a) Viết một số thập phân bằng với mỗi số thập phân cho dưới đây ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 45 SGK Toán 5 Cánh diều

Chọn ra hai số thập phân bằng nhau trong các số thập phân cho dưới đây:

Phương pháp giải:

- Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.

- Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

Lời giải chi tiết:

a) 3,100 = 3,1

b) 6,080 = 6,08

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 45 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Viết một số thập phân bằng với mỗi số thập phân cho dưới đây:

b) Viết hai số thập phân bằng với mỗi số thập phân cho dưới đây:

Phương pháp giải:

- Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.

- Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

Lời giải chi tiết:

a) 0,3 = 0,30    ;     0,70 = 0,7    ;   0,060 = 0,06    ;     7,2 = 7,20

b) 0,200 = 0,20 = 0,2

    0,9 = 0,90 = 0,900

    6,10 = 6,1 = 6,100

    0,080 = 0,08 = 0,0800

Lưu ý: Học sinh có thể viết các số thập phân khác bằng với các số thập phân đã cho.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 45 SGK Toán 5 Cánh diều

Chỉ ra các câu đúng:

Phương pháp giải:

- Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.

- Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

Lời giải chi tiết:

Các câu đúng là a, b, d.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 45 SGK Toán 5 Cánh diều

Khi quan sát hình vẽ, các bạn Hoa, Linh, Đan, Dũng phát biểu như sau:

- Bạn Hoa nói: “Đã tô màu vào $\frac{1}{2}$hình”.

- Bạn Linh nói: “Đã tô màu vào $\frac{5}{{10}}$hình”.

- Bạn Đan nói: “Đã tô màu vào 0,5 hình”.

- Bạn Dũng nói: “Đã tô màu vào 0,05 hình”.

Theo em, những bạn nào nói đúng? Tại sao?

Phương pháp giải:

Phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình có tử số là số phần được tô màu, mẫu số là tổng số phần có trong hình vẽ.

Áp dụng cách viết: $\frac{1}{{10}} = 0,1$

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình vẽ ta thấy có 100 ô vuông, đã tô màu 50 ô vuông.

Vậy phân số chỉ phần đã tô màu là: $\frac{{50}}{{100}}$.

Ta có: $\frac{{50}}{{100}} = \frac{5}{{10}} = 0,5$; $\frac{{50}}{{100}} = \frac{5}{{10}} = \frac{1}{2}$.

Vậy ba bạn Hoa, Linh và Đan nói đúng, bạn Dũng nói sai.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 45 SGK Toán 5 Cánh diều

Lân nói rằng: “0,80 lớn hơn 0,8 vì 80 lớn hơn 8”. Em có đồng ý với Lân không? Tại sao?

Phương pháp giải:

Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

Lời giải chi tiết:

Lân nói sai vì nếu bỏ chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân ta được một số thập phân bằng nó nên 0,80 = 0,8.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close