Toán lớp 5 Bài 3. Ôn tập về giải toán - SGK cánh diều

a) Có 3 chiếc xe ben chở 21 tấn cát ra công trường .... Cô Ly mua một chiếc bàn là và một chiếc quạt điện hết 1 500 000 đồng .... Theo thống kê ở một địa điểm, tháng Một có 12 ngày nắng, tháng Hai có số ngày nắng ít hơn tháng Một là 5 ngày

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 10 SGK Toán 5 Cánh diều

Kể tên một số dạng toán đã học liên quan đến các phép tính với số tự nhiên:

Phương pháp giải:

Nhắc lại một số dạng toán đã học liên quan đến các phép tính với số tự nhiên

Lời giải chi tiết:

Một số dạng toán đã học:

- Tìm số trung bình cộng.

- Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Bài toán liên quan đến rút đơn vị.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 10 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Có 3 chiếc xe ben chở 21 tấn cát ra công trường, mỗi xe chở lượng cát như nhau. Hỏi 8 chiếc xe ben như thế thì chở được bao nhiêu tấn cát?

b) Cứ 12 m vải may được 4 bộ quần áo. Hỏi 36 m vải may được bao nhiêu bộ quần áo như thế?

Phương pháp giải:

a) Tìm số tấn cát 1 chiếc xe ben chở được = Số tấn cát của 3 chiếc xe ben chở được : 3

    Số tấn cát 8 chiếc xe ben chở được = Số tấn cát 1 chiếc xe ben chở được x 8

b) Tìm số mét vải may 1 bộ quần áo

    Số bộ quần áo 36 m vải may được = 36 : Số mét vải may 1 bộ quần áo

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

a) 3 chiếc xe: 21 tấn

    8 chiếc xe: ? tấn

b) 12 m: 4 bộ

    36 m: ? bộ

Bài giải

a)

1 chiếc xe ben chở được số tấn cát là:

21 : 3 = 7 (tấn)

8 chiếc xe ben như thế thì chở được số tấn cát là:

7 x 8 = 56 (tấn)

Đáp số: 56 tấn cát

b)

Số mét vải để may 1 bộ quần áo là:

12 : 4 = 3 (m)

36 m vải may được số bộ quần áo là:

36 : 3 = 12 (bộ quần áo)

Đáp số: 12 bộ quần áo

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 10 SGK Toán 5 Cánh diều

Cô Ly mua một chiếc bàn là (bàn ủi) và một chiếc quạt điện hết 1 500 000 đồng. Biết rằng giá tiền mua chiếc bàn là nhiều hơn giá tiền mua chiếc quạt điện là 380 000 đồng. Tính giá tiền mỗi loại đồ vật cô Ly đã mua.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu:

       Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

       Số bé = (tổng – hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Giá tiền của chiếc bàn là là:

(1 500 000 + 380 000) : 2 = 940 000 (đồng)

Giá tiền của chiếc quạt điện là:

1 500 000 – 940 000 = 560 000 (đồng)

Đáp số: Chiếc bàn là: 940 000 đồng

                 Chiếc quạt điện: 560 000 đồng

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 10 SGK Toán 5 Cánh diều

Theo thống kê ở một địa điểm, tháng Một có 12 ngày nắng, tháng Hai có số ngày nắng ít hơn tháng Một là 5 ngày, tháng Ba có số ngày nắng nhiều gấp 2 lần số ngày nắng của tháng Hai. Hỏi trong ba tháng đầu năm, trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày nắng?

Phương pháp giải:

- Số ngày nắng của tháng Hai = số ngày nắng của tháng Một – 5

- Số ngày nắng của tháng Ba = số ngày nắng của tháng Hai x 2

- Số ngày nắng trung bình của mỗi tháng = tổng số ngày nắng của ba tháng : 3

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Tháng Một: 12 ngày nắng

Tháng Hai: ít hơn tháng Một 5 ngày

Tháng Ba: gấp đôi tháng Hai

Trung bình mỗi tháng: ? ngày nắng

Bài giải

Tháng Hai có số ngày nắng là:

12 – 5 = 7 (ngày)

Tháng Ba có số ngày nắng là:

7 x 2 = 14 (ngày)

Trong ba tháng đầu năm, trung bình mỗi tháng có số ngày nắng là:

(12 + 7 + 14) : 3 = 11 (ngày)

Đáp số: 11 ngày nắng

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 11 SGK Toán 5 Cánh diều

Ba người bạn cùng tổ chức một buổi liên hoan. Hà mua thịt về nướng hết 148 000 đồng. Huy mua nước uống và hoa quả hết 82 000 đồng. Yến mua rau, củ, bánh mì và gia vị hết 160 000 đồng.

a) Tính số tiền mỗi bạn cần đóng góp, biết rằng số tiền đã chi tiêu được chia đều cho mỗi người.

b) Tính số tiền mỗi người sẽ đóng thêm hoặc nhận lại.

Phương pháp giải:

a) Số tiền mỗi bạn cần đóng góp = tổng số tiền mua đồ cho buổi liên hoan : số bạn

b) Số tiền mỗi người đóng thêm = số tiền mỗi người cần đóng góp - số tiền mỗi người mua đồ

    Số tiền mỗi người nhận lại = số tiền mỗi người mua đồ - số tiền mỗi người cần đóng góp

Lời giải chi tiết:

a) Số tiền mỗi bạn cần đóng góp là:

(148 000 + 82 000 + 160 000) : 3 = 130 000 (đồng)

b) Số tiền Hà sẽ nhận lại là:

      148 000 – 130 000 = 18 000 (đồng)

Số tiền Huy sẽ đóng thêm là:

     130 000 – 82 000 = 48 000 (đồng)

Số tiền Yến sẽ nhận lại là:

      160 000 – 130 000 = 30 000 (đồng)

                    Đáp số: a) 130 000 đồng

                                 b) Hà: nhận lại 18 000 đồng

                                     Huy: đóng thêm 48 000 đồng

                                     Yến: nhận lại 30 000 đồng

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 11 SGK Toán 5 Cánh diều

Bác Ngọc đã rèn được 5 đoạn dây xích, mỗi đoạn có 3 mắt xích. Em hãy đoán xem bác Ngọc cần rèn thêm ít nhất mấy mắt xích nữa để lần lượt nối các đoạn dây xích đó thành một dây xích mới.

Phương pháp giải:

Giữa hai đoạn dây xích cần 1 mắt xích để nối hai đoạn dây đó.

Số mắt xích cần rèn thêm = Số đoạn dây xích - 1

Lời giải chi tiết:

Giữa hai đoạn dây xích cần 1 mắt xích để nối hai đoạn dây đó.

Bác Ngọc cần rèn thêm ít nhất số mắt xích để nối các đoạn dây xích đó là:

           5 – 1 = 4 (mắt xích)

              Đáp số: 4 mắt xích

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close