Toán lớp 5 Bài 70. Nhân số đo thời gian với một số. Chia số đo thời gian cho một số - SGK cánh diều

Tính: a) 4 giờ 13 phút x 4 Số? a) Chú Thịnh sơn một bộ bàn ghế trung bình hết 1 giờ 15 phút. Vậy chú sơn 5 bộ bàn ghế như thế hết khoảng ? giờ ? phút. b) Bác Vượng đóng 3 chiếc giường hết 42 giờ 30 phút. Vậy trung bình bác đóng một chiếc giường hết khoảng ? giờ ? phút. Một kênh truyền hình trung bình mỗi giờ quảng cáo 4 phút 30 giây. Hỏi trong 4 giờ kênh truyền hình đó quảng co khoảng bao nhiêu phút? Hà dự kiến thời gian tham quan Bảo tàng Hải dương học là 2 giờ 40 phút (không kể thời gia

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 54 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính:

a) 4 giờ 13 phút x 4

21 ngày 8 giờ x 7

b) 48 phút 24 giây : 4

70 giờ 40 phút : 5

Phương pháp giải:

a) - Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.

b) - Ta đặt tính như đối với phép chia các số tự nhiên.

- Chia từng số đo ở số bị chia cho số chia (theo thứ tự từ trái sang phải).

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 55 SGK Toán 5 Cánh diều

Số?

a) Chú Thịnh sơn một bộ bàn ghế trung bình hết 1 giờ 15 phút. Vậy chú sơn 5 bộ bàn ghế như thế hết khoảng ? giờ ? phút.

 

b) Bác Vượng đóng 3 chiếc giường hết 42 giờ 30 phút. Vậy trung bình bác đóng một chiếc giường hết khoảng ? giờ ? phút.

 

Phương pháp giải:

a) Thời gian sơn 5 bộ bàn ghế = Thời gian sơn 1 bộ bàn ghế x 5

b) Thời gian đóng một chiếc giường = Thời gian đóng 3 chiếc giường : 3

Lời giải chi tiết:

a) Tóm tắt:

1 bộ bàn ghế: 1 giờ 15 phút

5 bộ bàn ghế: ? giờ ? phút

Bài giải

Chú sơn 5 bộ bàn ghế như thế hết số thời gian là:

1 giờ 15 phút \[ \times \]5 = 5 giờ 75 phút

5 giờ 75 phút = 6 giờ 15 phút (vì 75 phút = 1 giờ 15 phút)

Vậy chú sơn 5 bộ bàn ghế như thế hết khoảng 6 giờ 15 phút.

b) Tóm tắt:

3 chiếc giường: 42 giờ 30 phút

1 chiếc giường: ? giờ ? phút

Bài giải

Trung bình bác đóng một chiếc giường hết số thời gian là:

42 giờ 30 phút : 3 = 14 giờ 10 phút

Vậy trung bình bác đóng một chiếc giường hết khoảng 14 giờ 10 phút.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 55 SGK Toán 5 Cánh diều

Một kênh truyền hình trung bình mỗi giờ quảng cáo 4 phút 30 giây. Hỏi trong 4 giờ kênh truyền hình đó quảng co khoảng bao nhiêu phút?

Phương pháp giải:

Thời gian quảng cáo trong 4 giờ = Thời gian quảng cáo trong 1 giờ x 4

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Mỗi giờ quảng cáo:  4 phút 30 giây

4 giờ quảng cáo: ? phút ? giây

Bài giải

Đổi 4 phút 30 giây = 4,5 phút

Trong 4 giờ kênh truyền hình đó quảng cảo khoảng số phút là:

4,5 x 4 = 18 (phút)

Đáp số: 18 phút.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 55 SGK Toán 5 Cánh diều

Hà dự kiến thời gian tham quan Bảo tàng Hải dương học là 2 giờ 40 phút (không kể thời gian di chuyển giữa các khu vực) và sẽ dừng lại tham quan 4 khu vực trong bảo tàng đó với thời gian như nhau. Hỏi Hà dự kiến tham quan mỗi khu vực trong bao lâu?

Phương pháp giải:

Thời gian dự kiến tham quan mỗi khu vực  = thời gian tham quan cả 4 khu vực : 4

Lời giải chi tiết:

Thời gian Hà dự kiến tham quan mỗi khu vực là:

2 giờ 40 phút : 4 = 40 phút

Đáp số: 40 phút

 • Toán lớp 5 Bài 71. Luyện tập - SGK cánh diều

  Tính: a) (5 giờ 17 phút + 2 giờ 31 phút) $ times $5 b) (9 giờ - 5 giờ 54 phút) : 3 Gia đình chú Toàn đi du lịch từ Hà Nội vào Nha Trang bằng máy bay. Giờ máy bay khởi hành là 10 giờ 40 phút. Số? a) Ông Thái làm từ 6 giờ đến 9 giờ 45 phút thì xong 3 luống đất để trồng rau. Trung bình ông làm mỗi luống đất hết bao nhiêu thời gian? Một người thợ sơn 3 bức tường như nhau hết 3 giờ 27 phút. Em thử đọc và xác định thời gian đọc một trang của một cuốn sách là bao nhiêu lâu. Từ đó, hãy ước lượn

 • Toán lớp 5 Bài 72. Vận tốc - SGK cánh diều

  Trả lời các câu hỏi: a) Một ô tô đi được 65 km trong một giờ, vận tốc của ô tô đó là bao nhiêu ki-lô-mét trên giờ (km/h)? Tính vận tốc biết quãng đường và thời gian trong mỗi trường hợp sau: a) Một máy bay trong 3 giờ bay được quãng đường 2 850 km. Tính vận tốc của máy bay đó theo ki-lô-mét trên giờ (km/h). Đọc và nói cho bạn nghe thông tin về vận tốc của các con vật dưới đây:

 • Toán lớp 5 Bài 73. Luyện tập - SGK cánh diều

  Số? Một xe máy đi được 7,5km trong vòng 15 phút. Hãy cho biết: a) Quãng đường xe máy đi được trong 1 phút,trong 1 giờ. Đường sắt Bắc – Nam (hay đường sắt Thống Nhất) là tuyến đường sắt bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội và kết thúc tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng chiều dài là 1 726 km. Bảng dưới đây cho biết thời gian tàu Thống Nhất chạy hết tuyến đường đó tại một số thời điểm: a) Tính vận tốc của tàu Thống Nhất theo đơn vị km/giờ tại mỗi thời điểm nêu trên (với kết quả được làm tròn đến hàng đơn

 • Toán lớp 5 Bài 74. Quãng đường, thời gian trong chuyển động đều - SGK cánh diều

  Hoàn thành bảng sau: Số? a) Một máy bay chở khách, bay với vận tốc 860 km/h. Quãng đường mà máy bay đó bay được trong 3 giờ 30 phút là ? km. Một người đi bộ với vận tốc 5 km/h. Người đó xuất phát lúc 15 giờ 30 phút và đi quãng đường dài 7,5 km. Hỏi người đó đi hết quãng đường vào lúc mấy giờ? Anh Khôi bơi 5 phút được 560 m. Nếu anh Khôi tiếp tục bơi với vận tốc đó thêm 12 phút nữa thì anh Khôi bơi được tất cả bao nhiêu mét? Một tên lửa bay với vận tốc siêu thanh Mạch 2 (tức là gấp 2 lần vận

 • Toán lớp 5 Bài 75. Luyện tập - SGK cánh diều

  Số? Anh Minh và anh Nam đạp xe xuất phát cùng một lúc từ một địa điểm nhưng theo hai hướng ngược chiều nhau, anh Minh đạp xe với vận tốc 16 km/h, anh Nam đạp xe với vận tốc 12 km/h. Khoảng cách giữa hai bến tàu A và B là 220 km. Hai tàu khởi hành cùng một lúc từ hai bến, tàu thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 24,5 km/h, tàu thứ hai đi từ B về A với vận tốc 30,5 km/h. Quan sát hình vẽ: Hai bạn Huy và Châu cùng đi từ nhà đến trường và đều hết 8 phút. Hai bạn Bình và Định cùng chạy trên một đư

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close