Toán lớp 5 trang 54 - Héc-ta - SGK cánh diều

Sân bóng đá Mỹ Đình (Hà Nội) có dạng hình chữ nhật với chiều dài 105 m ... Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200 ha ... Khuôn viên quảng trường Ba Đình ngày nay có dạng hình chữ nhật với chiều dài 320 m

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 54 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Đọc các số đo diện tích sau: 135 ha; $\frac{1}{4}$ha; 3,2 ha; 15,38 ha.

b) Viết các số đo diện tích sau:

- Sáu nghìn bốn trăm ba mươi héc-ta,

- Mười hai phẩy năm héc-ta,

- Một trăm ba mươi lăm phẩy sáu mươi hai héc-ta.

Phương pháp giải:

a) Đọc các số đo diện tích ở đề bài.

b) Viết số rồi viết đơn vị ha sau số vừa viết.

Lời giải chi tiết:

a) 135 ha: một trăm ba mươi lăm héc-ta.

    $\frac{1}{4}$ha: một phần tư héc-ta.

    3,2 ha: ba phẩy hai héc-ta.

    15,38 ha: mười lăm phẩy ba mươi tám héc-ta.

b) Sáu nghìn bốn trăm ba mươi héc-ta: 6 430 ha.

    Mười hai phẩy năm héc-ta: 12,5 ha.

    Một trăm ba mươi lăm phẩy sáu mươi hai héc-ta: 135,62 ha.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 54 SGK Toán 5 Cánh diều

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi 1 ha = 10 000 m2; 10 000 m2 = 1 ha.

Lời giải chi tiết:

a) 4 ha = 40 000 m2              

10 ha = 100 000 m2              

275 ha = 2 750 000 m2

b) 80 000 m2 = 8 ha              

600 000 m2 = 60 ha             

 $\frac{3}{4}$ha = $\frac{3}{4} \times 10000$m2 = 7 500 m2

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 55 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Sân bóng đá Mỹ Đình (Hà Nội) có dạng hình chữ nhật với chiều dài 105 m, chiều rộng 68 m. Hỏi diện tích sân bóng đá Mỹ Đình lớn hơn hay bé hơn 1 ha?

b) Một bãi đỗ xe có diện tích 1 ha, mỗi chỗ để xe ô tô con có diện tích khoảng 25 m2 (bao gồm cả diện tích dùng làm lối đi). Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu ô tô con đỗ được cùng một lúc trong bãi đỗ xe đó?

Phương pháp giải:

a) Diện tích sân bóng = chiều dài x chiều rộng

- So sánh diện tích sân bóng với 1 ha.

b)Thực hiện phép chia:

Diện tích bãi đỗ xe : diện tích mỗi chỗ để xe ô tô con

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích sân bóng đá Mỹ Đình là:

105 x 68 = 7 140 (m2)

Vì 7 140 m2 < 10 000 m2 nên 7 140 m2 < 1 ha.

Vậy diện tích sân bóng đá Mỹ Đình bé hơn 1 ha.

b) Đổi: 1 ha = 10 000 m2

Số ô tô con đỗ được cùng một lúc trong bãi đỗ xe là:

            10 000 : 25 = 400 (xe)

                  Đáp số: 400 xe ô tô con

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 55 SGK Toán 5 Cánh diều

Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200 ha (Nguồn: https://vi.wikipedia.org). Em hãy viết số đo diện tích rừng Cúc Phương theo đơn vị mét vuông.

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi 1 ha = 10 000 m2

Lời giải chi tiết:

22 200 ha = 22 200 x 10 000 m2 = 222 000 000 m2.

Vậy số đo diện tích rừng Cúc Phương theo đơn vị mét vuông là 222 000 000 m2.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 55 SGK Toán 5 Cánh diều

Khuôn viên quảng trường Ba Đình có dạng hình chữ nhật với chiều dài 320 m và chiều rộng 100 m (Nguồn: https://vi.wikipedia.org).

a) Hương nói rằng quảng trường Ba Đình có diện tích khoảng 3 ha. Theo em, Hương nói có đúng không?

b) Nếu cứ mỗi mét vuông có 4 người đứng thì quảng trường Ba Đình có thể chứa được bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

a) Diện tích quảng trường = chiều dài quảng trường x chiều rộng quảng trường.

b) Số người quảng trường Ba Đình có thể chứa được = Diện tích quảng trường x 4.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích quảng trường Ba Đình là:

        320 x 100 = 32 000 (m2)

     Đổi: 3 ha = 30 000 m2.

Vậy Hương nói đúng.

b) Số người quảng trường Ba Đình có thể chứa được là:

         32 000 x 4 = 128 000 (người)

               Đáp số: 128 000 người

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 55 SGK Toán 5 Cánh diều

Tìm hiểu trên sách, báo, Internet và các phương tiện truyền thông khác thông tin về diện tích một số vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, sân vận động,…

Phương pháp giải:

Học sinh tìm hiểu về diện tích một số vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, sân vận động,…

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

Vườn quốc gia Ba Vì có diện tích 10 814, 6 ha. (Nguồn: http://vi.wikipedia.org).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close