Toán lớp 5 Bài 22. Ki-lô-mét vuông - SGK cánh diều

Đại Nội Huế là một phần trong Quần thể di tích Cố đô Huế có diện tích khoảng 520 ha ... Mật độ dân số là số chỉ số dân trung bình sinh sống trên diện tích 1 km2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 56 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Đọc các số đo diện tích sau:

438 km2; $\frac{1}{{500}}$km2; 17,5 km2; 45,71 km2.

b) Viết các số đo diện tích sau:

- Mười nghìn chín trăm ba mươi ki-lô-mét vuông,

- Mười lăm phẩy hai mươi sáu ki-lô-mét vuông,

- Chín trăm bốn mươi mốt phẩy bảy ki-lô-mét vuông.

Phương pháp giải:

Để đọc (hoặc viết) các số đo diện tích ta đọc (hoặc viết) số trước, sau đó đọc (hoặc viết) kí hiệu đơn vị đo diện tích.

Lời giải chi tiết:

a) 438 km2: Bốn trăm ba mươi tám ki-lô-mét vuông.

$\frac{1}{{500}}$km2: Một phần năm trăm ki-lô-mét vuông

17,5 km2: Mười bảy phẩy năm ki-lô-mét vuông.

45,71 km2: Bốn mươi lăm phẩy bảy mươi mốt ki-lô-mét vuông.

b) Mười nghìn chín trăm ba mươi ki-lô-mét vuông: 10 930 km2.

Mười lăm phẩy hai mươi sáu ki-lô-mét vuông: 15,26 km2.

Chín trăm bốn mươi mốt phẩy bảy ki-lô-mét vuông: 941,7 km2.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 57 SGK Toán 5 Cánh diều

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi:

1 km2 = 1 000 000 m2 ; 1 km2 = 100 ha.

Lời giải chi tiết:

a) 3 km2 = 3 000 000 m2                                  

    332 km2 = 332 000 000 m2

b) 1 000 000 m2 = 1 km2                                  

    9 000 000 m2 = 9 km2

c) 5 km2 = 500 ha                                             

    4 500 ha = 45 km2

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 57 SGK Toán 5 Cánh diều

Bảng sau cho biết diện tích của ba thành phố (theo số liệu năm 2021):

a) Thành phố nào có diện tích bé nhất?

b) Thành phố nào có diện tích lớn nhất?

Phương pháp giải:

So sánh diện tích của các thành phố để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Thành phố Đà Nẵng có diện tích bé nhất.

b) Thành phố Hà Nội có diện tích lớn nhất.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 57 SGK Toán 5 Cánh diều

Chọn đơn vị đo diện tích (km2, ha, m2) thích hợp cho ô ?

a) Diện tích căn phòng khoảng 60 ……

b) Diện tích hồ nước khoảng 6 …..

c) Diện tích khu rừng khoảng 6 …….

Phương pháp giải:

Để đo diện tích ruông đất, người ta còn dùng đơn vị héc-ta.

Để đo các diện tích lớn như diện tích một tỉnh, một thành phố, một khu rừng hay một vùng biển,.. người ta thường dùng đơn vị ki-lô-mét vuông.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích căn phòng khoảng 60 m2.

b) Diện tích hồ nước khoảng 6 ha.

c) Diện tích khu rừng khoảng 6 km2.

Caau 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 57 SGK Toán 5 Cánh diều

Đại Nội Huế là một phần trong Quần thể di tích Cố đô Huế có diện tích khoảng 520 ha (Nguồn: https://vi.wikipedia.org). Hỏi Đại Nội Huế có diện tích khoảng bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi: 1 ha = 10 000 m2

Lời giải chi tiết:

Đổi: 520 ha = 5 200 000 m2

Vậy Đại Nội Huế có diện tích khoảng 5 200 000 m2.

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 57 SGK Toán 5 Cánh diều

Mật độ dân số là số chỉ số dân trung bình sinh sống trên 1 km2 diện tích lãnh thổ (hoặc diện tích đất tự nhiên).

Quan sát biểu đồ dưới đây rồi trả lời các câu hỏi:

0

a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất?

b) Thành phố nào có mật độ dân số thấp nhất?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Thành phố Hồ Chí Minh có mật độ dân số lớn nhất.

b) Thành phố Đà Nẵng có mật độ dân số thấp nhất.

Câu 7

Trả lời câu hỏi 7 trang 57 SGK Toán 5 Cánh diều

Tìm hiểu trên sách, báo, Internet và các phương tiện truyền thông khác thông tin về diện tích. Chẳng hạn: Liên bang Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới với hơn 17 triệu km2; Diện tích đất liền trên Trái Đất khoảng 149 triệu km2 (Nguồn: https://vi.wikipedia.org).

Phương pháp giải:

Tìm hiểu trên sách, báo, Internet và các phương tiện truyền thông khác thông tin về diện tích.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: rừng Amazon ở Nam Mỹ là rừng mưa lớn nhất thế giới với diện tích khổng lồ lên đến 7 000 000 km2.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close