Toán lớp 5 Bài 53. Diện tích hình thang - SGK cánh diều

Tính diện tích mỗi hình thang sau: Tính diện tích hình thang, biết: a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm, chiều cao là 6 cm. b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,7 m và 5,8 m, chiều cao là 4,5 m. Tính diện tích mỗi hình thang vuông sau: Một bức tường có dạng hình thang với độ dài hai đáy lần lượt là 5 m và 2 m, chiều cao là 1,8m. Tính diện tích bức tường đó. Hải làm một con thuyền bằng giấy màu (như hình vẽ). Tính diện tích giấy màu Hải đã dùng để làm con thuyền đó.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 13 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính diện tích mỗi hình thang sau:

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình hình thang là:

$\frac{{\left( {4 + 2} \right) \times 3}}{2} = 9$(cm2)

b) Diện tích hình hình thang là:

$\frac{{\left( {3,2 + 6,4} \right) \times 5}}{2} = 24$ (dm2)

c) Diện tích hình hình thang là:

$\frac{{\left( {4 + 9,2} \right) \times 5,5}}{2} = 36,3$ (cm2)

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 13 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính diện tích hình thang, biết:

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm, chiều cao là 6 cm.

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,7 m và 5,8 m, chiều cao là 4,5 m.

c) Độ dài hai đáy lần lượt là $\frac{3}{4}$  m và 2 m, chiều cao là 50 dm.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình hình thang là:

$\frac{{\left( {8 + 12} \right) \times 6}}{2} = 60$(cm2)

b) Diện tích hình hình thang là:

$\frac{{\left( {9,7 + 5,8} \right) \times 4,5}}{2} = 34,875$ (dm2)

c) Đổi: 50 dm = 5 m

Diện tích hình hình thang là:

\(\frac{{\left( {\frac{3}{4} + 2} \right) \times 5}}{2} = 6,875\) (m2)

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 13 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính diện tích mỗi hình thang vuông sau:

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình hình thang là:

$\frac{{\left( {2 + 6} \right) \times 3}}{2} = 12$(cm2)

b) Diện tích hình hình thang là:

$\frac{{\left( {5 + 5 + 4} \right) \times 5}}{2} = 35$ (m2)

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 13 SGK Toán 5 Cánh diều

Một bức tường có dạng hình thang với độ dài hai đáy lần lượt là 5 m và 2 m, chiều cao là 1,8m. Tính diện tích bức tường đó.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích bức tường = $\frac{{\left( {a + b} \right) \times h}}{2}$

Lời giải chi tiết:

Diện tích bức tường đó là:

$\frac{{\left( {5 + 2} \right) \times 1,8}}{2} = 6,3$(m2)

Đáp số: 6,3 m2.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 13 SGK Toán 5 Cánh diều

Hải làm một con thuyền bằng giấy màu (như hình vẽ). Tính diện tích giấy màu Hải đã dùng để làm con thuyền đó.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích diện tích giấy màu = Diện tích hình tam giác + diện tích hình thang.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình tam giác là:

$\frac{{4 \times 2}}{2} = 4$(cm2)

Diện tích hình thang là:

$\frac{{\left( {6 + 4} \right) \times 2}}{2} = 10$(cm2)

Diện tích giấy màu Hải đã dùng để làm con thuyền đó là:

4 + 10 = 14 (cm2)

Đáp số: 14 cm2.

 • Toán lớp 5 Bài 54. Hình tròn. Đường tròn - SGK cánh diều

  Đo độ dài bán kính, đường kính của mỗi hình tròn sau: Hoàn thành bảng sau: Thực hành: Sử dụng compa để vẽ đường tròn. a) Vẽ đường tròn tâm I, bán kính 2 cm. a) Quan sát phần tô màu của các hình tròn sau rồi nêu nhận xét: a) Vẽ hình theo hướng dẫn sau:

 • Toán lớp 5 Bài 55. Chu vi hình tròn - SGK cánh diều

  Tính chu vi của mỗi hình tròn sau: Hoàn thành bảng sau: a) Đường kính của một bánh xe ô tô là 0,6 m. Tính chu vi bánh xe đó. b) Bán kính của một vòng đu quay là 10 m. Nếu ngồi trên đu quay đó và quay đúng 1 vòng thì bạn đã di chuyển được bao nhiêu mét? Hai con kiến bò một vòng xung quanh một hình vuông và một hình tròn như hình vẽ dưới đây. Theo em, con kiến nào đã bò được quãng đường dài hơn? Tại sao? Thực hành: Tìm trong sân trường một cây to, đo độ dài một vòng quanh thân cây rồi ước lư

 • Toán lớp 5 Bài 56. Diện tích hình tròn - SGK cánh diều

  Tính diện tích của mỗi hình tròn sau: Số? Tính diện tích phần đã tô màu trong mỗi hình sau: Ba hình vuông dưới đây có cùng kích thước. Theo em, diện tích phần được tô màu ở các hình có bằng nhau không? Tại sao? Em có biết? Em hãy tính diện tích của thành giếng.

 • Toán lớp 5 Bài 57. Luyện tập về tính diện tích - SGK cánh diều

  Đọc các ví dụ sau và nói cho bạn nghe cách thực hiện: Tính diện tích mỗi hình sau: Anh Nam muốn sơn mặt bên của ngôi nhà có kích thước như hình dưới đây. Tính diện tích anh Nam cần sơn. Tính diện tích miếng nhựa có kích thước như sau: Khu vườn nhà bà Năm có dạng hình chữ nhật. Vừa qua, thành phố làm một con đường đi qua một phần khu vườn. Cho các số đo như hình trên, em hãy tính diện tích phần còn lại của khu vườn nhà bà Năm.

 • Toán lớp 5 Bài 58. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương. Hình trụ - SGK cánh diều

  Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ? a) Nêu tên hình, số mặt, số đỉnh, số cạnh của mỗi hình sau: b) Nêu chiều dài, chiều rộng, chiều cao của mỗi hình hộp chữ nhật có ở câu a. Một tòa nhà có chiều dài 80,5 m, chiều rộng 22 m gồm hai khối: khối nhà có dạng hình lập phương cao 22 m và khối nhà có dạng hình hộp chữ nhật cao 15 m. Vào thời cổ đại, khi chưa có máy móc người ta dùng sức người để vận chuyển những tảng đá có khối lượng lớn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close