Toán lớp 5 trang 84 - Chia một số thập phân cho một số thập phân - SGK cánh diều

Chuyển các phép chia sau thành phép chia cho số tự nhiên: 27,78 : 0,5 Thực hiện phép chia rồi kiểm tra lại kết quả bằng phép nhân 3,6 : 1,8 Một căn phòng có dạng hình chữ nhật với diện tích là 17,76 m2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 85 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Chuyển các phép chia sau thành phép chia cho số tự nhiên:

b) Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân, ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) 27,78 : 0,5 = 277,8 : 5

     32,4 : 0,6 = 324 : 6

     8,24 : 0,02 = 824 : 2

     51,2 : 1,6 = 512 : 16

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 85 SGK Toán 5 Cánh diều

Thực hiện phép chia rồi kiểm tra lại kết quả bằng phép nhân:

Phương pháp giải:

- Thực hiện chia một số thập phân cho một số thập phân, ta làm như sau:

  • Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
  • Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.

- Kiểm tra lại bằng phép nhân.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 85 SGK Toán 5 Cánh diều

Nền nhà một căn phòng có dạng hình chữ nhật với diện tích là 17,76 m2, chiều dài là 4,8 m. Tính chiều rộng nền nhà đó.

Phương pháp giải:

Chiều rộng = Diện tích của căn phòng : chiều dài

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Diện tích: 17,76 m2

Chiều dài: 4,8 m

Chiều rộng: ? m

Bài giải

Chiều rộng của căn phòng là:

17,76 : 4,8 = 3,7 (m)

Đáp số: 3,7 m

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 85 SGK Toán 5 Cánh diều

Mỗi bước đi của An dài khoảng 0,3 m. Hỏi để di chuyển được đoạn đường dài 6,6 m thì An phải bước đi khoảng bao nhiêu bước?

Phương pháp giải:

Số bước An phải bước = Độ dài đoạn đường : độ dài một bước đi của An.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

0,3 m: 1 bước

6,6 m: ? bước

Bài giải

An phải bước khoảng số bước là:

6,6 : 0,3 = 22 (bước)

Đáp số: 22 bước

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close