Toán lớp 5 trang 88 - Luyện tập chung - SGK cánh diều

a) Đặt tính rồi tính: 35 + 25,16 Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, băng tan chảy làm mực nước biển toàn cầu tăng 0,5 cm mỗi năm

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 88 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Tính rồi so sánh giá trị của a + b và b + a; a x b và b x a:

b) Đọc các nhận xét sau:

  • Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán:

a + b = b + a

  • Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:

a x b = b x a

c) Không cần tính, hãy nêu kết quả ở ô ?

Phương pháp giải:

a)

- Tính chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức.

- So sánh các giá trị vừa tính được.

b) Đọc các nhận xét

c) Dựa vào nhận xét ở ý b để viết kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a)

Vậy a + b = b + a

       a x b = b x a

b) Học sinh đọc nhận xét

c) 

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 88 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Tính:

b) Thực hiện các yêu cầu sau:

- So sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c) ở câu a rồi nêu nhận xét.

- So sánh giá trị của (a x b) x c và a x (b x c) ở câu a rồi nêu nhận xét.

c) Đọc các nhận xét sau:

  • Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp:

(a + b) + c = a + (b + c)

  • Phép nhân các số thập phân có tính chất kết hợp:

(a x b) x c = a x (b x c)

d) Tính bằng cách thuận tiện:

Phương pháp giải:

a) Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của biểu thức.

b) Dựa vào kết quả ở câu a để so sánh và rút ra nhận xét.

c) Đọc các nhận xét.

d) Áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng và phép nhân để tính.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

(a + b) + c = a + (b + c)

(a x b) x c = a x (b x c)

Nhận xét: Phép cộng và phép nhân số thập phân có tính chất kết hợp.

c) Học sinh đọc nhận xét

d) 27,4 + 7,38 + 2,6 = (27,4 + 2,6) + 7,38

                            = 30 + 7,38

                            = 37,38

6,71 + 9,7 + 3,29 + 2,3 = (6,71 + 3,29) + (9,7 + 2,3)

                                      = 10 + 12

                                      = 22

2,5 x 9,6 x 4 = 2,5 x 4 x 9,6

                     = 10 x 9,6

                     = 96

2 x 3,8 x 0,5 = 2 x 0,5 x 3,8

                     = 1 x 3,8

                     = 3,8

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 89 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

- Khi cộng một số bất kỳ với số 0 cũng bằng chính nó.

- Khi nhân một số bất kỳ với 1 cũng bằng chính nó.

- Khi nhân một số bất kỳ với 0 đều bằng 0.

Lời giải chi tiết:

9,56 + 0 = 9,56                                                                  

0 + 7,03 = 7,03                                                                           

0,42 x 1 = 0,42

1 x 6,5 = 6,5

0,56 x 0 = 0

0 x 8,4 = 0

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 89 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) x c và a x c + b x c:

b) Đọc nhận xét sau:

(a + b) x c = a x c + b x c

Phương pháp giải:

a) Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của biểu thức

    So sánh giá trị hai biểu thức ở đề bài

b) Học sinh đọc nhận xét

Lời giải chi tiết:

a)

(a + b) x c = a x c + b x c

b) Học sinh đọc nhận xét

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 89 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Đặt tính rồi tính:

35 + 25,16                                                            

57,84 – 9,78             

1,6 x 0,23                                          

 76,5 : 1,8

b) Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

Phương pháp giải:

a) Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học

b) Với biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

a)

b) (138,4 – 83,2) : 24 + 19,22 = 55,2 : 24 + 19,22

                                                = 2,3 + 19,22

                                                = 21,52

6,54 + (75,4 – 29,48) : 4 = 6,54 + 45,92 : 4

                                        = 6,54 + 11,48

                                        = 18,02

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 89 SGK Toán 5 Cánh diều

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, băng tan chảy làm mực nước biển toàn cầu tăng khoảng 0,4 cm mỗi năm.

(Nguồn: http://vnmha.gov.vn)

Nếu cứ tăng như vậy, theo em sau bao nhiêu năm thì mực nước biển toàn cầu tăng lên thêm 1 m?

Phương pháp giải:

- Đổi 1m = 100 cm

- Số năm để mực nước biển tăng thêm 1 m = 100 : chiều cao mực nước biển tăng mỗi năm.

Lời giải chi tiết:

Đổi: 1 m = 100 cm

Mực nước biển toàn cầu tăng lên thêm 1 m sau số năm là:

100 : 0,4 = 250 (năm)

Đáp số: 250 năm

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close