Toán lớp 5 trang 75 - Nhân một số thập phân với một số thập phân - SGK cánh diều

a) Đặt tính rồi tính: 7,8 x 2,9 Một con cá mới nở dài 0,25 cm. Một con cá trưởng thành dài gấp 7,6 lần con cá mới nở. a) Hai căn phòng đều có dạng hình chữ nhật. Căn thứ nhất có chiều dài 8,4 m, chiều rộng 5,2 m.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 76 SGK Toán 5 Cánh diều

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân, ta làm như sau:

- Thực hiện nhân như nhân hai số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 76 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Tính rồi nêu nhận xét về kết quả của phép nhân một số thập phân với 0,1; 0,01:

b) Thảo luận về nhận xét sau và lấy ví dụ:

c) Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

a) Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân, ta làm như sau:

- Thực hiện nhân như nhân hai số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

b) Thảo luận về nhận xét và lấy ví dụ.

c) Dựa vào nhận xét ở câu b để tính nhẩm

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 76 SGK Toán 5 Cánh diều

Một con cá mới nở dài 0,25 cm. Một con cá trưởng thành dài gấp 7,6 lần con cá mới nở. Hỏi con cá trưởng thành đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

Chiều dài con cá trưởng thành = Chiều dài con cá mới nở x 7,6

Lời giải chi tiết:

Con cá trưởng thành dài số xăng-ti-mét là:

0,25 x 7,6 = 1,9 (cm)

Đáp số: 1,9 cm

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 76 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Nền nhà hai căn phòng đều có dạng hình chữ nhật. Nền nhà căn thứ nhất có chiều dài 8,4 m, chiều rộng 5,2 m. Nền nhà căn thứ hai có chiều dài 4,8 m, chiều rộng 3,7 m. Tính diện tích nền nhà mỗi căn phòng.

b) Hãy ước lượng các kích thước nền nhà một căn phòng có dạng hình chữ nhật theo đơn vị mét và tính diện tích nền nhà đó.

Phương pháp giải:

a) Diện tích nền nhà căn phòng = chiều dài x chiều rộng

b) Học sinh ước lượng chiều dài, chiều rộng của căn phòng hình chữ nhật và tính diện tích

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích nền nhà căn phòng thứ nhất là:

      8,4 x 5,2 = 43,68 (m2)

Diện tích căn phòng thứ hai là:

      4,8 x 3,7 = 17,76 (m2)

Đáp số: Căn phòng thứ nhất: 43,68 m2

Căn phòng thứ hai: 17,76 m2

b) Ví dụ:

Căn phòng của em hình chữ nhật có chiều dài 5,6 m, chiều rộng 3,5 m.

Diện tích nền căn phòng đó là: 5,6 x 3,5 = 19,6 (m2)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close