Toán lớp 5 Bài 69. Cộng số đo thời gian. Trừ số đo thời gian - SGK cánh diều

Tính: a) 16 giờ 20 phút + 9 giờ 5 phút 7 phút 38 giây + 9 phút 27 giây Số? a) Bộ phim bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút tối và kết thúc lúc 9 giờ 55 phút tối, bộ phim kéo dài ? giờ ? phút. An và Bình ghi lại thời gian chạy bộ 10 vòng sân chơi, An chạy hết 30 phút 36 giây, Bình chạy hết 1 950 giây. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu giây? Một trận đấu bóng đá được phát sóng trên truyền hình lúc 20 giờ 25 phút gồm 2 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 45 phút, thời gian giải lao giữa hai hiệp là 15 ph

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 52 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính:

a) 16 giờ  20 phút + 9 giờ 5 phút

7 phút 38 giây + 9 phút 27 giây

b) 25 giờ  28 phút - 12 giờ 12 phút

16 năm 4 tháng – 9 năm 5 tháng

c) 15 ngày 20 giờ  + 12 ngày 6 giờ

7 năm 6 tháng + 14 năm 8 tháng

d) 15 phút 24 giây - 11 phút 37 giây

27 ngày 17 giờ  - 24 ngày 23 giờ

Phương pháp giải:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép cộng các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.

- Đối với phép trừ: Nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 53 SGK Toán 5 Cánh diều

Số?

a) Bộ phim bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút tối và kết thúc lúc 9 giờ 55 phút tối, bộ phim kéo dài ? giờ ? phút.

b) Sáng Chủ nhật, hai anh em Duy đến bể bơi lúc 9 giờ 30 phút và ở đó trong 1 giờ 35 phút. Hai anh em Duy rời khỏi bể bơi lúc ? giờ ? phút.

 

c) Cô Linh nhìn đồng hồ ở sân bay như hình bên. Chuyến bay của cô Linh khởi hành lúc 13 giờ 10 phút. Cô Linh còn phải đợi ? giờ ? phút.

 

Phương pháp giải:

a) Thời gian bộ phim kéo dài bằng thời gian bộ phim kết thúc trừ đi thời gian bộ phim bắt đầu.

b) Thời gian rời khỏi bể bơi bằng thời gian đến bể bơi cộng với thời gian ở lại.

c) Thời gian cô Linh phải đợi bằng thời gian khởi hành trừ đi thời gian trên đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 9 giờ 55 phút – 7 giờ 30 phút = 2 giờ 25 phút

Vậy bộ phim kéo dài 2 giờ 25 phút.

b) Ta có: 9 giờ 30 phút + 1 giờ 35 phút = 10 giờ 65 phút (đổi 65 phút = 1 giờ 5 phút)

hay 9 giờ 30 phút + 1 giờ 35 phút = 11 giờ 5 phút

Vậy Hai anh em Duy rời khỏi bể bơi lúc 11 giờ 5 phút.

c) Ta có: 13 giờ 10 phút – 11 giờ 45 phút = 12 giờ 70 phút – 11 giờ 45 phút = 1 giờ 25 phút

Vậy Cô Linh còn phải đợi 1 giờ 25 phút.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 53 SGK Toán 5 Cánh diều

An và Bình ghi lại thời gian chạy bộ 10 vòng sân chơi, An chạy hết 30 phút 36 giây, Bình chạy hết 1 950 giây. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu giây?

Phương pháp giải:

Đổi đơn vị đo thời gian về giây.

So sánh thời gian của hai bạn.

Lời giải chi tiết:

Đổi 30 phút 36 giây = 1 836 giây

Ta thấy: 1 950 > 1 836 nên bạn Bình chạy nhanh hơn.

Bình chạy nhanh hơn An số giây là:

1 950 – 1 836 = 114 (giây)

Đáp số: Bình chạy nhanh hơn An 114 giây.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 53 SGK Toán 5 Cánh diều

Một trận đấu bóng đá được phát sóng trên truyền hình lúc 20 giờ 25 phút gồm 2 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 45 phút, thời gian giải lao giữa hai hiệp là 15 phút. Trọng tài thông báo trận đấu có 5 phút bù giờ ở hiệp một và 4 phút bù giờ ở hiệp hai. Hỏi trận đấu kết thúc vào lúc mấy giờ?

Phương pháp giải:

- Thời gian kết thúc trận đấu = thời gian bắt đầu + Thời gian diễn ra trận đấu

- Thời gian diễn ra trận đấu bằng thời gian mỗi hiệp + thời gian giải lao + thời gian bù giờ hiệp một + thời gian bù giờ hiệp hai

Lời giải chi tiết:

Thời gian diễn ra trận đấu là:

45 phút + 45 phút + 15 phút + 5 phút + 4 phút = 114 phút

Đổi 114 phút = 1 giờ 54 phút

Thời gian kết thúc trận đấu là:

20 giờ 25 phút + 1 giờ 54 phút = 21 giờ 79 phút (đổi 79 phút = 1 giờ 19 phút)

Vậy trận đấu kết thúc lúc 22 giờ 19 phút.

 • Toán lớp 5 Bài 70. Nhân số đo thời gian với một số. Chia số đo thời gian cho một số - SGK cánh diều

  Tính: a) 4 giờ 13 phút x 4 Số? a) Chú Thịnh sơn một bộ bàn ghế trung bình hết 1 giờ 15 phút. Vậy chú sơn 5 bộ bàn ghế như thế hết khoảng ? giờ ? phút. b) Bác Vượng đóng 3 chiếc giường hết 42 giờ 30 phút. Vậy trung bình bác đóng một chiếc giường hết khoảng ? giờ ? phút. Một kênh truyền hình trung bình mỗi giờ quảng cáo 4 phút 30 giây. Hỏi trong 4 giờ kênh truyền hình đó quảng co khoảng bao nhiêu phút? Hà dự kiến thời gian tham quan Bảo tàng Hải dương học là 2 giờ 40 phút (không kể thời gia

 • Toán lớp 5 Bài 71. Luyện tập - SGK cánh diều

  Tính: a) (5 giờ 17 phút + 2 giờ 31 phút) $ times $5 b) (9 giờ - 5 giờ 54 phút) : 3 Gia đình chú Toàn đi du lịch từ Hà Nội vào Nha Trang bằng máy bay. Giờ máy bay khởi hành là 10 giờ 40 phút. Số? a) Ông Thái làm từ 6 giờ đến 9 giờ 45 phút thì xong 3 luống đất để trồng rau. Trung bình ông làm mỗi luống đất hết bao nhiêu thời gian? Một người thợ sơn 3 bức tường như nhau hết 3 giờ 27 phút. Em thử đọc và xác định thời gian đọc một trang của một cuốn sách là bao nhiêu lâu. Từ đó, hãy ước lượn

 • Toán lớp 5 Bài 72. Vận tốc - SGK cánh diều

  Trả lời các câu hỏi: a) Một ô tô đi được 65 km trong một giờ, vận tốc của ô tô đó là bao nhiêu ki-lô-mét trên giờ (km/h)? Tính vận tốc biết quãng đường và thời gian trong mỗi trường hợp sau: a) Một máy bay trong 3 giờ bay được quãng đường 2 850 km. Tính vận tốc của máy bay đó theo ki-lô-mét trên giờ (km/h). Đọc và nói cho bạn nghe thông tin về vận tốc của các con vật dưới đây:

 • Toán lớp 5 Bài 73. Luyện tập - SGK cánh diều

  Số? Một xe máy đi được 7,5km trong vòng 15 phút. Hãy cho biết: a) Quãng đường xe máy đi được trong 1 phút,trong 1 giờ. Đường sắt Bắc – Nam (hay đường sắt Thống Nhất) là tuyến đường sắt bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội và kết thúc tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng chiều dài là 1 726 km. Bảng dưới đây cho biết thời gian tàu Thống Nhất chạy hết tuyến đường đó tại một số thời điểm: a) Tính vận tốc của tàu Thống Nhất theo đơn vị km/giờ tại mỗi thời điểm nêu trên (với kết quả được làm tròn đến hàng đơn

 • Toán lớp 5 Bài 74. Quãng đường, thời gian trong chuyển động đều - SGK cánh diều

  Hoàn thành bảng sau: Số? a) Một máy bay chở khách, bay với vận tốc 860 km/h. Quãng đường mà máy bay đó bay được trong 3 giờ 30 phút là ? km. Một người đi bộ với vận tốc 5 km/h. Người đó xuất phát lúc 15 giờ 30 phút và đi quãng đường dài 7,5 km. Hỏi người đó đi hết quãng đường vào lúc mấy giờ? Anh Khôi bơi 5 phút được 560 m. Nếu anh Khôi tiếp tục bơi với vận tốc đó thêm 12 phút nữa thì anh Khôi bơi được tất cả bao nhiêu mét? Một tên lửa bay với vận tốc siêu thanh Mạch 2 (tức là gấp 2 lần vận

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close