Toán lớp 5 Bài 38. Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân - SGK cánh diều

Số 6,8 m = ..... dm số 6,61 m2 = .... dm2 Một thanh gỗ dài 3,7 m. Một người thợ mộc cắt đi 4 đoạn, trong đó 1 đoạn dài 70 cm

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 90 SGK Toán 5 Cánh diều

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

1m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm

1 km = 1 000 m

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 90 SGK Toán 5 Cánh diều

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

1 tấn = 10 tạ = 1 000 kg, 1 tạ = 100 kg

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 91 SGK Toán 5 Cánh diều

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi:

1m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2

1 km2 = 100 ha

Lời giải chi tiết:

a) 3,61 m2 = 361 dm2                                          

4,7 m2 = 47 000 cm2                                      

0,6 km2 = 60 ha                                             

b) 26 dm2 = 0,26 m2

45 000 m2 = 4,5 ha

160 ha = 1,6 km2

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 91 SGK Toán 5 Cánh diều

Tìm số thích hợp cho ô ? (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Thực hiện theo mẫu rồi viết số thập phân thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a) 5 tấn 262 kg = 5,262 tấn                                   

    3 tạ 52 kg = 3,52 tạ                                            

   6 kg 235 g = 6,235 kg                                       

  b) 32 dm2 14 cm2 = 32,14 dm2

      5 cm2 6 mm2 = 5,06 cm2

     54 m2 3 dm2 = 54,03 m2

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 91 SGK Toán 5 Cánh diều

Một thanh gỗ dài 3,7 m. Một người thợ mộc cắt đi 4 đoạn, trong đó 1 đoạn dài 70 cm và 3 đoạn còn lại mỗi đoạn dài 40 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu mét?

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị cm thành m

- Tìm chiều dài 4 đoạn đã cắt

- Chiều dài còn lại của thanh gỗ = Chiều dài ban đầu của thanh gỗ – chiều dài 4 đoạn đã cắt

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thanh gỗ: 3,7m

Cắt đi: 4 đoạn

1 đoạn: 70 cm

3 đoạn: 40 cm/đoạn

Còn lại: ? m

Bài giải

Đổi: 70 cm = 0,7 m ; 40 cm = 0,4 m

Chiều dài 4 đoạn đã cắt là:

0,7 + 0,4 x 3 = 1,9 (m)

Chiều dài còn lại của thanh gỗ là:

3,7 – 1,9 = 1,8 (m)

Đáp số: 1,8 m

 

 • Toán lớp 5 Bài 32. Luyện tập chung - SGK cánh diều

  Tính (theo mẫu): 5,28 : 12 Đặt tính rồi tính 10,8 : 9 Chọn các thẻ ghi phép chia có thương bằng 4 Mỗi bước chân của chị Ngọc dài khoảng 0,45 m.

 • Toán lớp 5 Bài 40. Tỉ số phần trăm - SGK cánh diều

  - Tỉ số phần trăm của số ô vuông màu xanh và tổng số ô vuông là ? %. a) Số học sinh xuất sắc chiếm 15% tổng số học sinh của toàn trường, nghĩa là cứ 100 học sinh của trường thì có ? học sinh xuất sắc.Nói cho bạn hiểu biết của em khi đọc các thông tin sau: - Người ta dành 28% diện tích mảnh vườn để trồng hoa.

 • Toán lớp 5 Bài 41. Tìm tỉ số phần trăm của hai số - SGK cánh diều

  Tìm tỉ số phần trăm của: a) 3 và 4 Một xe buýt theo thiết kế chở được 45 người, nhưng có thể chở thêm 9 người. Theo kế hoạch, năm vừa qua một xưởng phải sản xuất 1 000 chiếc xe đạp

 • Toán lớp 5 Bài 42. Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước - SGK cánh diều

  a) 60% của 250 l Cô An gửi tiết kiệm 50 000 000 đồng với kì hạn một năm, lãi suất 7% một năm ...Sử dụng tỉ số phần trăm để biểu diễn phần đã được tô màu trong mỗi hình sau ...

 • Toán lớp 5 Bài 43. Luyện tập chung - SGK cánh diều

  Tìm thương của các phép chia sau và viết lại dưới dạng tỉ số phần trăm: a) 3 : 8 Khối Năm của một trường tiểu học có 150 học sinh, trong đó có 30 em là tình nguyện viên đội bảo vệ môi trường Theo phân tích của một tổ chức quốc tế về bảo vệ rừng nhiệt đới, 34% diện tích rừng nhiệt đới nguyên sinh

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close