Toán lớp 5 Bài 66. Luyện tập - SGK cánh diều

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c: Mỗi hình hộp sau đều có thể tích 280 cm3. Tìm độ dài cạnh còn lại: Một khối đá có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1,6m và chiều cao 1,2 m. Tính thể tích của mỗi hình sau: Quan sát hình vẽ. a) Tính thể tích viên đá: b) Tính thể tích củ khoai tây: Thùng xăng của một ô tô tải có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 7 dm, chiều rộng 4 dm và chiều cao 2 dm.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 46 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c:

a) a = 8 cm; b = 6 cm; c = 6 cm

b) a = 1,5 m; b = 0,8 m; c = 0,5 m

c) a = $\frac{5}{2}$ dm; b = 2 dm; c = 0,6 dm

Phương pháp giải:

Thể tích hình hộp chữ nhật: $V = a \times b \times c$

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

$8 \times 6 \times 6 = 288$(cm3)

Đáp số: 288 cm3

b) Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

$1,5 \times 0,8 \times 0,5 = 0,6$(m3)

Đáp số: 0,6 m3

c) Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

$\frac{5}{2} \times 2 \times 0,6 = 3$(dm3)

Đáp số: 3 dm3.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 46 SGK Toán 5 Cánh diều

Mỗi hình hộp sau đều có thể tích 280 cm3. Tìm độ dài cạnh còn lại:

Phương pháp giải:

Thể tích hình hộp chữ nhật: $V = a \times b \times c$

Nên suy ra: $c = V:\left( {a \times b} \right)$và $a = V:\left( {b \times c} \right)$

Lời giải chi tiết:

Độ dài cạnh còn lại của hình thứ nhất là:

$280:\left( {8 \times 5} \right) = 7$(cm)

Độ dài cạnh còn lại của hình thứ hai là:

$280:\left( {10 \times 2} \right) = 14$(cm)

Đáp số: 7 cm; 14 cm.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 46 SGK Toán 5 Cánh diều

Một khối đá có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1,6m và chiều cao 1,2 m.

a) Tính thể tích khối đá đó.

b) Theo em, nếu mỗi mét khối đá nặng 2,7 tấn thì xe tải 15 tấn có chở được khối đá đó không?

Phương pháp giải:

a) Tính thể tích khối đá = chiều dài $ \times $ chiều rộng $ \times $ chiều cao

b) Tính cân nặng của khối đá = cân nặng 1 m3 đá x thể tích khối đá.

So sánh cân nặng của khối đá với cân nặng xe tải.

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích khối đá đó là:

$2,5 \times 1,6 \times 1,2 = 4,8$(m3)

b) Khối đá đó cân nặng số tấn là:

$4,8 \times 2,7 = 12,96$(tấn)

Vì 12,96 < 15 Nên cân nặng của khối đá < cân nặng xe tải

Vậy xe tải 15 tấn có chở được khối đá đó.

Đáp số: a) 4,8 m3;

b) Có.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 46 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính thể tích của mỗi hình sau:

Phương pháp giải:

Chia các hình vẽ thành các hình nhỏ rồi tính thể tích từng hình theo công thức  $V = a \times b \times c$ hoặc $V = a \times a \times a$, từ đó suy ra thể tích hình vẽ ban đầu.

Lời giải chi tiết:

a) Chia hình A thành 2 hình như hình dưới đây:

Thể tích hình 1 là:

$3 \times 3 \times 3 = 27$(cm3)

Thể tích hình 2 là:

$6 \times 5 \times 4 = 120$(cm3)

Thể tích hình A là:

27 + 120 = 147 (cm3)

Đáp số: 147 cm3

b) Chia hình B thành 2 hình như hình dưới đây:

Thể tích hình 1 là:

$6 \times 6 \times \left( {8 - 2} \right) = 216$(cm3)

Thể tích hình 2 là:

$11 \times 9 \times 2 = 198$(cm3)

Thể tích hình B là:

216 + 198 = 414 (cm3)

Đáp số: 414 cm3

c) Chia hình C thành 3 hình như hình dưới đây:

Thể tích hình 1 là:

$15 \times 3 \times \left( {10 - 7} \right) = 135$(cm3)

Thể tích hình 2 là:

$3 \times 4 \times 7 = 84$(cm3)

Thể tích hình 3 là:

$3 \times 4 \times 7 = 84$(cm3)

Thể tích hình C là:

135 + 84 + 84 = 303 (cm3)

Đáp số: 303 cm3

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 47 SGK Toán 5 Cánh diều

Quan sát hình vẽ.

a) Tính thể tích viên đá:

b) Tính thể tích củ khoai tây:

c) Đặt các câu hỏi liên quan đến thể tích

Phương pháp giải:

a) Cách 1: Thể tích viên đá = Tổng thể tích viên đá và nước – thể tích nước trong bể 

Cách 2: Thể tích của viên đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật (phần nước dâng lên) có chiều dài 10 cm, chiều rộng 10 cm và chiều cao là: 8 – 5 = 3 (cm). 

b) Tương tự như phần a. 

c) Đặt các câu hỏi liên quan đến thể tích

Lời giải chi tiết:

a) Cách 1:

Thể tích nước trong bể là:

$10 \times 10 \times 5 = 500$(cm3)

Tổng thể tích viên đá và nước là:

$10 \times 10 \times 8 = 800$(cm3)

Thể tích viên đá là:

800 – 500 = 300 (cm3)

Cách 2:

Chiều cao của phần nước dâng lên là:

       8 – 5 = 3 (cm)

Thể tích nước dâng lên là:

$10 \times 10 \times 3 = 300$(cm3)

Thể tích nước dâng lên chính là thể tích viên đá.

b)

Chiều cao của phần nước dâng lên là:

       10 – 11 = 1 (cm)

Thể tích nước dâng lên là:

$15 \times 10 \times 1 = 150$(cm3)

Thể tích nước dâng lên chính là thể tích củ khoai tây.

c) Ví dụ: Cho một vật vào bình nước chứa đầy nước, tính thể tích của vật đó như thế nào?

Thể tích của quả bóng màu xanh và 1 quả bóng màu tím là bao nhiêu?

Thể tích của quả bóng màu xanh và 4 quả bóng màu tím là bao nhiêu?

Thể tích của quả bóng màu xanh là bao nhiêu?

Thể tích của 3 quả bóng màu tím là bao nhiêu?

Thể tích của 1 quả bóng màu tím là bao nhiêu?

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 47 SGK Toán 5 Cánh diều

Thùng xăng của một ô tô tải có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 7 dm, chiều rộng 4 dm và chiều cao 2 dm.

a) Hỏi thùng xăng đó có thể chứa tối đa bao nhiêu lít xăng?

b) Giá bán mỗi lít xăng là 22 600 đồng. Hỏi muốn đổ đầy thùng xăng đó cần trả bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

a) Tính thể tích thùng xăng: $V = a \times b \times c$

Dựa vào mối quan hệ: 1 dm3 =1 l  để suy ra số lít xăng tối đa thùng xăng đó có thể chứa.

b) Tính số tiền phải trả để đổ đầy thùng xăng = Giá bán mỗi lít xăng $ \times $ số lít xăng tối đa thùng xăng đó chứa

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích thùng xăng đó là:

$7 \times 4 \times 2 = 56$(dm3)

Vì 1 dm3 = 1 l nên thùng xăng đó có thể chứa tối đa 56 lít xăng.

b) Muốn đổ đầy thùng xăng đó cần trả số tiền là:

$56 \times 22600 = 1265600$(đồng)

Đáp số: a) 56 l xăng;

b) 1 265 600 đồng.

 • Toán lớp 5 Bài 67. Luyện tập chung - SGK cánh diều

  a) Tính diện tích mỗi hình sau: b) Tính chu vi và diện tích mỗi mảnh đất có kích thước như sau: Chọn hình khai triển thích hợp với mỗi hình khối: Một bể kính có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 1,2 m; chiều rộng 60 cm và chiều cao 80 cm. Người ta đổ cát vào một cái hố có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 50 dm, chiều rộng 30 dm và chiều sâu 50 cm. Hãy tính xem phải đổ bao nhiêu khối cát thì đầy cái hố đó (1 m3 gọi tắt là một khối). a) Các hình A và B trong hình vẽ bên là các hình hộp

 • Toán lớp 5 Bài 68. Ôn tập về các đơn vị đo thời gian - SGK cánh diều

  Số? a) 1 tuần lễ = ? ngày 1 ngày = ? giờ 1 giờ = ? phút 1 phút = ? giây a) Đọc các ví dụ về đổi đơn vị đo thời gian sau rồi lấy ví dụ tương tự: b) Đổi các đơn vị đo thời gian Trò chơi “Đổi đơn vị đo thời gian” Anh Tuấn đặt mục tiêu đạp xe tập thể dục ít nhất 5 giờ mỗi tuần.

 • Toán lớp 5 Bài 69. Cộng số đo thời gian. Trừ số đo thời gian - SGK cánh diều

  Tính: a) 16 giờ 20 phút + 9 giờ 5 phút 7 phút 38 giây + 9 phút 27 giây Số? a) Bộ phim bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút tối và kết thúc lúc 9 giờ 55 phút tối, bộ phim kéo dài ? giờ ? phút. An và Bình ghi lại thời gian chạy bộ 10 vòng sân chơi, An chạy hết 30 phút 36 giây, Bình chạy hết 1 950 giây. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu giây? Một trận đấu bóng đá được phát sóng trên truyền hình lúc 20 giờ 25 phút gồm 2 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 45 phút, thời gian giải lao giữa hai hiệp là 15 ph

 • Toán lớp 5 Bài 70. Nhân số đo thời gian với một số. Chia số đo thời gian cho một số - SGK cánh diều

  Tính: a) 4 giờ 13 phút x 4 Số? a) Chú Thịnh sơn một bộ bàn ghế trung bình hết 1 giờ 15 phút. Vậy chú sơn 5 bộ bàn ghế như thế hết khoảng ? giờ ? phút. b) Bác Vượng đóng 3 chiếc giường hết 42 giờ 30 phút. Vậy trung bình bác đóng một chiếc giường hết khoảng ? giờ ? phút. Một kênh truyền hình trung bình mỗi giờ quảng cáo 4 phút 30 giây. Hỏi trong 4 giờ kênh truyền hình đó quảng co khoảng bao nhiêu phút? Hà dự kiến thời gian tham quan Bảo tàng Hải dương học là 2 giờ 40 phút (không kể thời gia

 • Toán lớp 5 Bài 71. Luyện tập - SGK cánh diều

  Tính: a) (5 giờ 17 phút + 2 giờ 31 phút) $ times $5 b) (9 giờ - 5 giờ 54 phút) : 3 Gia đình chú Toàn đi du lịch từ Hà Nội vào Nha Trang bằng máy bay. Giờ máy bay khởi hành là 10 giờ 40 phút. Số? a) Ông Thái làm từ 6 giờ đến 9 giờ 45 phút thì xong 3 luống đất để trồng rau. Trung bình ông làm mỗi luống đất hết bao nhiêu thời gian? Một người thợ sơn 3 bức tường như nhau hết 3 giờ 27 phút. Em thử đọc và xác định thời gian đọc một trang của một cuốn sách là bao nhiêu lâu. Từ đó, hãy ước lượn

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close