Toán lớp 5 Bài 56. Diện tích hình tròn - SGK cánh diều

Tính diện tích của mỗi hình tròn sau: Số? Tính diện tích phần đã tô màu trong mỗi hình sau: Ba hình vuông dưới đây có cùng kích thước. Theo em, diện tích phần được tô màu ở các hình có bằng nhau không? Tại sao? Em có biết? Em hãy tính diện tích của thành giếng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 20 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính diện tích của mỗi hình tròn sau:

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

$S = r \times r \times 3,14$

Lời giải chi tiết:

Diện tích của hình tròn tâm O là:

$3 \times 3 \times 3,14 = 28,26$(cm2)

Diện tích của hình tròn tâm A là:

$7 \times 7 \times 3,14 = 153,86$(dm2)

Diện tích của hình tròn tâm D là:

$\frac{{0,8}}{2} \times \frac{{0,8}}{2} \times 3,14 = 0,5024$(m2)

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 20 SGK Toán 5 Cánh diều

Số?

Phương pháp giải:

$S = r \times r \times 3,14$; $C = d \times 3,14$; $d = r \times 2$

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 21 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính diện tích phần đã tô màu trong mỗi hình sau:

Phương pháp giải:

Tính diện tích phần đã tô màu trong mỗi hình = diện tích hình to – diện tích phần không tô màu.

Lời giải chi tiết:

* Hình 1:

Diện tích hình tròn lớn là:

$7 \times 7 \times 3,14 = 153,86$(dm2)

Diện tích hình tròn bé là:

$4 \times 4 \times 3,14 = 50,24$(dm2)

Diện tích phần đã tô màu trong hình 1 là:

153,86 – 50,24 = 103,62 (dm2)

* Hình 2:

Diện tích hình vuông là:

$40 \times 40 = 1600$(cm2)

Diện tích 2 nửa hình tròn chính là diện tích hình tròn đường kính 40 cm.

Diện tích hình tròn là:

$\frac{{40}}{2} \times \frac{{40}}{2} \times 3,14 = 1256$(cm2)

Diện tích phần đã tô màu trong hình 2 là:

1600 – 1256 = 344 (cm2)

* Hình 3:

Diện tích hình tròn lớn là:

$5 \times 5 \times 3,14 = 78,5$(cm2)

Hình thoi tạo bởi hai hình tam giác.

Độ dài đáy mỗi hình tam giác là đường kính của hình tròn có độ dài là:

5 x 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thoi là tổng diện tích hai hình tam giác:

$2 \times \frac{{5 \times 10}}{2} = 50$(cm2)

Diện tích phần đã tô màu trong hình 3 là:

78,5 – 50 = 28,5 (cm2)

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 21 SGK Toán 5 Cánh diều

Ba hình vuông dưới đây có cùng kích thước. Theo em, diện tích phần được tô màu ở các hình có bằng nhau không? Tại sao?

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của hình tròn và nửa hình tròn.

Lời giải chi tiết:

Vì 4 nửa hình tròn của Hình 6 bằng 2 nửa hình tròn của Hình 5 bằng hình tròn Hình 4.

Nên diện tích phần được tô màu ở các hình bằng nhau và bằng diện tích hình vuông – diện tích hình tròn.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 21 SGK Toán 5 Cánh diều

Em có biết?

Đình Yên Thái (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là nơi thờ Nguyên phi Ỷ Lan. Trong đình hiện còn giếng cổ khơi mạch từ năm 1063, đến nay nước vẫn còn trong mát.

Miệng giếng là một hình tròn có đường kính 66 cm. Người ta xây thành giếng rộng 22 cm bao quanh miệng giếng. Em hãy tính diện tích của thành giếng.

Phương pháp giải:

Tính diện tích của thành giếng = diện tích của cả miệng giếng và thành giếng – diện tích của miệng giếng nhỏ

Lời giải chi tiết:

Bán kính của miệng giếng và thành giếng là:

66 + 22 = 88 (cm)

Diện tích của cả miệng giếng và thành giếng là:

$88 \times 88 \times 3,14 = 24316,16$(cm2)

Diện tích của miệng giếng nhỏ là:

$66 \times 66 \times 3,14 = 13677,84$(cm2)

Diện tích của thành giếng là:

24316,16 – 13677,84 = 10638,32 (cm2)

Đáp số: 10638,32 cm2.

 • Toán lớp 5 Bài 57. Luyện tập về tính diện tích - SGK cánh diều

  Đọc các ví dụ sau và nói cho bạn nghe cách thực hiện: Tính diện tích mỗi hình sau: Anh Nam muốn sơn mặt bên của ngôi nhà có kích thước như hình dưới đây. Tính diện tích anh Nam cần sơn. Tính diện tích miếng nhựa có kích thước như sau: Khu vườn nhà bà Năm có dạng hình chữ nhật. Vừa qua, thành phố làm một con đường đi qua một phần khu vườn. Cho các số đo như hình trên, em hãy tính diện tích phần còn lại của khu vườn nhà bà Năm.

 • Toán lớp 5 Bài 58. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương. Hình trụ - SGK cánh diều

  Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ? a) Nêu tên hình, số mặt, số đỉnh, số cạnh của mỗi hình sau: b) Nêu chiều dài, chiều rộng, chiều cao của mỗi hình hộp chữ nhật có ở câu a. Một tòa nhà có chiều dài 80,5 m, chiều rộng 22 m gồm hai khối: khối nhà có dạng hình lập phương cao 22 m và khối nhà có dạng hình hộp chữ nhật cao 15 m. Vào thời cổ đại, khi chưa có máy móc người ta dùng sức người để vận chuyển những tảng đá có khối lượng lớn.

 • Toán lớp 5 Bài 59. Hình khai triển của hình hộp chữ nhật, Hình lập phương, hình trụ - SGK cánh diều

  Trong các hình dưới đây, hình nào là hình khai triển của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ? Chọn các mảnh bìa đủ để ghép thành một hình hộp chữ nhật: a) Những hình nào sau đây là hình khai triển của hình lập phương? b) Những hình nào sau đây là hình khai triển của hình hộp chữ nhật? c) Những hình nào sau đây là hình khai triển của hình trụ? Theo em, mảnh bìa nào có thể gấp thành hình lập phương đã cho? Tại sao? Sử dụng giấy kẻ ô vuông, cắt, gấp và ghép lại để có hình hộp chữ nhậ

 • Toán lớp 5 Bài 60. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương - SGK cánh diều

  Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của mỗi hình sau: Số? a) Tính diện tích bìa cứng để làm một chiếc túi dạng hình hộp chữ nhật có kích thước như hình bên. Biết rằng các mép dán là không đáng kể. b) Người ta phun sơn mặt ngoài của một cái hộp không nắp, làm bằng mây tre có dạng hình lập phương với cạnh là 0,5 m. Hỏi diện tích phun sơn là bao nhiêu mét vuông? Theo em, tờ giấy sau có đủ diện tích để gói chiếc hộp có kích thước như hình vẽ dưới đây không?

 • Toán lớp 5 Bài 61. Luyện tập chung - SGK cánh diều

  a) Quan sát hình vẽ, nêu số đo thích hợp: b) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của mỗi hình ở câu a. Số? a) Một ngăn kéo làm bằng gỗ có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước như hình bên. Tính diện tích phần gỗ của ngăn kéo đó. Quan sát các hình sau và cho biết mảnh bìa nào có thể gấp thành hình lập phương, hình hộp chữ nhật. Một công ty sản xuất hai loại hộp bằng bìa cứng có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước như bảng dưới đây:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close