Toán lớp 5 Bài 32. Thể tích của một hình - SGK cánh diều

Mỗi hình được ghép bởi mấy hình lập phương nhỏ như nhau? Các hình dưới đây được ghép từ các hình lập phương như nhau: Trả lời các câu hỏi: a) Những hình nào có thể tích bằng nhau? b) Hình nào có thể tích lớn hơn thể tích hình C? So sánh thể tích của hình A với tổng thể tích của các hình B, C và D dưới đây: Quan sát hình vẽ và cho biết quả lê hay quả xoài có thể tích lớn hơn. Thực hành: - Lấy ra một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật. - Xếp các hình lập phương như nhau lấp đầy chiếc hộp

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 37 SGK Toán 5 Cánh diều

Mỗi hình được ghép bởi mấy hình lập phương nhỏ như nhau?

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình và đếm.

Lời giải chi tiết:

- Hình A được ghép bởi 5 hình lập phương như nhau.

- Hình B được ghép bởi 4 hình lập phương như nhau.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 37 SGK Toán 5 Cánh diều

Các hình dưới đây được ghép từ các hình lập phương như nhau:

Trả lời các câu hỏi:

a) Những hình nào có thể tích bằng nhau?

b) Hình nào có thể tích lớn hơn thể tích hình C?

Phương pháp giải:

Hình có thể tích bằng nhau khi có số hình lập phương tạo thành bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

- Hình A gồm 16 hình lập phương như nhau.

- Hình B gồm 8 hình lập phương như nhau.

- Hình C gồm 10 hình lập phương như nhau.

- Hình D gồm 9 hình lập phương như nhau.

- Hình E gồm 9 hình lập phương như nhau.

- Hình F gồm 10 hình lập phương như nhau.

a) Ta thấy:

- Thể tích hình C bằng thể tích hình F.

- Thể tích hình D bằng thể tích hình E.

b) Thể tích hình A lớn hơn thể tích hình C.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 37 SGK Toán 5 Cánh diều

So sánh thể tích của hình A với tổng thể tích của các hình B, C và D dưới đây:

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình và trả lời.

Lời giải chi tiết:

- Hình A gồm 21 hình lập phương như nhau.

- Hình B gồm 5 hình lập phương như nhau.

- Hình C gồm 12 hình lập phương như nhau.

- Hình D gồm 4 hình lập phương như nhau.

Ta có: 5 + 12 + 4 = 21

Vậy: Thể tích hình A bằng tổng thể tích các hình B, hình C và hình D.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 37 SGK Toán 5 Cánh diều

Quan sát hình vẽ và cho biết quả lê hay quả xoài có thể tích lớn hơn.

 

Phương pháp giải:

Thể tích lớn hơn nếu mực nước dâng cao hơn.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy: Khi thả quả quả lê và quả xoài vào bình nước, mực nước của bình chứa quả xoài dâng cao hơn, nên quả xoài có thể tích lớn hơn.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 37 SGK Toán 5 Cánh diều

Thực hành:

- Lấy ra một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật.

- Xếp các hình lập phương như nhau lấp đầy chiếc hộp.

- Đếm số hình lập phương nhỏ đã sử dụng.

- Nói: Thể tích chiếc hộp khoảng ? hình lập phương nhỏ.

Phương pháp giải:

Thực hiện theo yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

Thực hiện theo yêu cầu.

 • Toán lớp 5 Bài 63. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - SGK cánh diều

  a) Đọc các số đo thể tích sau: 26 cm3; 105 dm3; 82,1 cm3; $frac{3}{4}$dm3. b) Viết các số đo thể tích sau: Mỗi hình dưới đây đều được ghép từ các khối lập phương cạnh 1 cm. a) Nêu thể tích của mỗi hình sau: a) Tính: 125 cm3 + 30,5 cm3 42,6 dm3 – 28 dm3 Một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước như hình sau. Theo em, chiếc hộp này chứa được bao nhiêu hình lập phương 1 cm3? a) Kể một số đồ vật có thể tích khoảng 1 cm3. b) Thực hành: Tạo 1 dm3 bằng cách sử dụng ống hút, que

 • Toán lớp 5 Bài 64. Mét khối - SGK cánh diều

  a) Đọc các số đo thể tích sau: 33 m3; 18,5 m3; 0,05 m3; $frac{1}{2}$m3. b) Viết các số đo thể tích sau: a) Tính: b) Số? a) Quan sát hình vẽ, nêu nhận xét: b) Đổi các đơn vị đo (theo mẫu): Ước lượng thể tích của mỗi vât sau rồi chọn đơn vị đo (cm3; dm3; m3) phù hợp cho ô trống ?: a) Nói về thể tích của một số vật với các đơn vị đo (cm3; dm3; m3) b) Thực hành: Tạo 1 m3 bằng cách sử dụng dây, bìa cứng,...

 • Toán lớp Bài 65. Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương - SGK cánh diều

  Tính thể tích các hình sau: a) Tính thể tích mỗi đồ vật sau: b) Trong hai hộp sau, hộp nào cần dùng nhiều giấy gói hơn? Quan sát hình vẽ: a) Tính thể tích thùng hàng. b) Tính diện tích toàn phần của thùng hàng. Ước lượng rồi lựa chọn số đo thể tích phù hợp:

 • Toán lớp 5 Bài 66. Luyện tập - SGK cánh diều

  Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c: Mỗi hình hộp sau đều có thể tích 280 cm3. Tìm độ dài cạnh còn lại: Một khối đá có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1,6m và chiều cao 1,2 m. Tính thể tích của mỗi hình sau: Quan sát hình vẽ. a) Tính thể tích viên đá: b) Tính thể tích củ khoai tây: Thùng xăng của một ô tô tải có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 7 dm, chiều rộng 4 dm và chiều cao 2 dm.

 • Toán lớp 5 Bài 67. Luyện tập chung - SGK cánh diều

  a) Tính diện tích mỗi hình sau: b) Tính chu vi và diện tích mỗi mảnh đất có kích thước như sau: Chọn hình khai triển thích hợp với mỗi hình khối: Một bể kính có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 1,2 m; chiều rộng 60 cm và chiều cao 80 cm. Người ta đổ cát vào một cái hố có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 50 dm, chiều rộng 30 dm và chiều sâu 50 cm. Hãy tính xem phải đổ bao nhiêu khối cát thì đầy cái hố đó (1 m3 gọi tắt là một khối). a) Các hình A và B trong hình vẽ bên là các hình hộp

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close