Toán lớp 5 trang 20 - Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - SGK cánh diều

Anh Toàn sử dụng 36 l sơn xanh và sơn trắng để sơn toàn bộ căn phòng. Một kho chứa 540 tấn gạo bao gồm gạo nếp và gạo tẻ. Phúc và chị Linh tiết kiệm được 350 000 đồng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 21 SGK Toán 5 Cánh diều

Số?

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần.

- Tìm số lớn = Giá trị của một phần x số phần của số lớn

- Tìm số bé = Tổng hai số - số lớn

Lời giải chi tiết:

Tổng hai số là 21 và tỉ số của hai số là $\frac{2}{5}$

Tổng số phần bằng nhau là 2 + 5 = 7 (phần)

Giá trị mỗi phần bằng nhau là: 21 : 7 = 3

Số lớn là 3 x 5 = 15

Số bé là 21 – 15 = 6

Tổng hai số là 999 và tỉ số của hai số là $\frac{7}{2}$

Tổng số phần bằng nhau là 7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị mỗi phần bằng nhau là: 999 : 9 = 111

Số lớn là  111 x 7 = 777

Số bé là 999 – 777 = 222

Tổng hai số là 332 và tỉ số của hai số là 1 : 3

Tổng số phần bằng nhau là 1 + 3 = 4 (phần)

Giá trị mỗi phần bằng nhau là: 332 : 4 = 83

Số lớn là  83 x 3 = 249

Số bé là 332 – 249 = 83

Ta điền như sau:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 21 SGK Toán 5 Cánh diều

Anh Toàn sử dụng 36 $\ell $ sơn xanh và sơn trắng để sơn toàn bộ căn phòng. Số lít sơn xanh bằng $\frac{4}{5}$ số lít sơn trắng. Tính số lít sơn mỗi loại.

Phương pháp giải:

1. Tìm tổng số phần bằng nhau.

2. Tìm giá trị của 1 phần = tổng hai số : tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm số bé = Giá trị một phần nhân với số phần của số bé

4. Tìm số lớn = Giá trị một phần nhân với số phần của số lớn

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số lít sơn xanh là:

36 : 9 x 4 = 16 ($\ell $)

Số lít sơn trắng là:

36 – 16 = 20 ($\ell $)

Đáp số: Sơn xanh: 16 lít

Sơn trắng: 20 lít

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 22 SGK Toán 5 Cánh diều

Một kho chứa 540 tấn gạo bao gồm gạo nếp và gạo tẻ. Số tấn gạo tẻ bằng $\frac{7}{3}$số tấn gạo nếp. Tính số tấn gạo mỗi loại.

Phương pháp giải:

1. Tìm tổng số phần bằng nhau.

2. Tìm giá trị của 1 phần = tổng hai số : tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm số bé = Giá trị một phần x số phần của số bé

4. Tìm số lớn = Giá trị một phần x số phần của số lớn

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 7 = 10 (phần)

Số tấn gạo nếp là:

540 : 10 x 3 = 162 (tấn)

Số tấn gạo tẻ là:

540 – 162 = 378 (tấn)

Đáp số: Gạo nếp: 162 tấn

Gạo tẻ: 378 tấn

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 22 SGK Toán 5 Cánh diều

Phúc và chị Linh tiết kiệm được 350 000 đồng. Số tiền tiết kiệm của chị Linh gấp 4 lần số tiền tiết kiệm của Phúc. Tính số tiền tiết kiệm được của mỗi người.

Phương pháp giải:

1. Tìm tổng số phần bằng nhau.

2. Tìm giá trị của 1 phần = tổng hai số : tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm số bé = Giá trị một phần x số phần của số bé

4. Tìm số lớn = Giá trị một phần x số phần của số lớn

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

Số tiền tiết kiệm của Phúc là:

350 000 : 5 x 1 = 70 000 (đồng)

Số tiền tiết kiệm của Linh là:

350 000 – 70 000 = 280 000 (đồng)

Đáp số: Phúc: 70 000 đồng

Chị Linh: 280 000 đồng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close