Toán lớp 5 Bài 75. Luyện tập - SGK cánh diều

Số? Anh Minh và anh Nam đạp xe xuất phát cùng một lúc từ một địa điểm nhưng theo hai hướng ngược chiều nhau, anh Minh đạp xe với vận tốc 16 km/h, anh Nam đạp xe với vận tốc 12 km/h. Khoảng cách giữa hai bến tàu A và B là 220 km. Hai tàu khởi hành cùng một lúc từ hai bến, tàu thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 24,5 km/h, tàu thứ hai đi từ B về A với vận tốc 30,5 km/h. Quan sát hình vẽ: Hai bạn Huy và Châu cùng đi từ nhà đến trường và đều hết 8 phút. Hai bạn Bình và Định cùng chạy trên một đư

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 65 SGK Toán 5 Cánh diều

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: $s = v \times t$; t = s : v; v = s : t

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 65 SGK Toán 5 Cánh diều

Anh Minh và anh Nam đạp xe xuất phát cùng một lúc từ một địa điểm nhưng theo hai hướng ngược chiều nhau, anh Minh đạp xe với vận tốc 16 km/h, anh Nam đạp xe với vận tốc 12 km/h.

a) Tính quãng đường mỗi anh đi được sau 1 giờ.

b) Tỉnh khoảng cách giữa hai anh sau 1 giờ.

c) Sau bao lâu thì hai anh cách nhau 56 km?

Phương pháp giải:

a) Tính quãng đường mỗi anh đi được sau 1 giờ: $s = v \times t$

b) Tỉnh khoảng cách giữa hai anh sau 1 giờ = tổng quãng đường mỗi anh đi được sau 1 giờ

c) Cách 1: Thời gian hai anh cách nhau 56 km = dựa vào tỉ số giữa 56 km và 28 km.

Cách 2: Hai anh cách nhau 56 km hay quãng đường cả hai anh đi được là 56 km

Nên ta có: Thời gian hai anh cách nhau 56 km = 56 : Tổng vận tốc của cả hai người

(Vì khi hai anh cách nhau 56 km thì thời gian cả hai anh đi là như nhau. Ta có:

16 x t + 12 x t = 56

t x (16 + 12) = 56

t = 56 : 28)

Lời giải chi tiết:

a) Quãng đường anh Minh đi được sau 1 giờ là:

$16 \times 1 = 16$ (km)

Quãng đường anh Nam đi được sau 1 giờ là:

$12 \times 1 = 12$ (km)

b) Khoảng cách giữa hai anh sau 1 giờ là:

16 + 12 = 28 (km)

c) Cách 1: 56 km gấp 28 km số lần là:

56 : 28 = 2 (lần)

Thời gian hai anh cách nhau 56 km là:

$1 \times 2 = 2$ (giờ)

Cách 2: Thời gian hai anh cách nhau 56 km là:

 56 : (16 + 12) = 2 (giờ)

Đáp số: a) 16 km, 12 km

b) 28 km

c) 2 giờ.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 65 SGK Toán 5 Cánh diều

Khoảng cách giữa hai bến tàu A và B là 220 km. Hai tàu khởi hành cùng một lúc từ hai bến, tàu thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 24,5 km/h, tàu thứ hai đi từ B về A với vận tốc 30,5 km/h.

 

a) Tính quãng đường mỗi tàu đi được sau 1 giờ.

b) Tỉnh khoảng cách giữa hai tàu sau 1 giờ.

c) Tính tổng quãng đường hai tàu đi được sau 4 giờ và nêu nhận xét.

Phương pháp giải:

- Tính quãng đường mỗi tàu đi được sau 1 giờ: $s = v \times t$

- Tỉnh khoảng cách giữa hai tàu sau 1 giờ = Khoảng cách giữa hai bến tàu A và B – tổng quãng đường mỗi tàu đi được sau 1 giờ

Lời giải chi tiết:

a) Quãng đường tàu thứ nhất đi được sau 1 giờ là:

$24,5 \times 1 = 24,5$(km)

Quãng đường tàu thứ hai đi được sau 1 giờ là:

$30,5 \times 1 = 30,5$(km)

b) Khoảng cách giữa hai tàu sau 1 giờ là:

220 – 24,5 – 30,5 = 165 (km)

c) Quãng đường tàu thứ nhất đi được sau 4 giờ là:

$24,5 \times 4 = 98$(km)

Quãng đường tàu thứ hai đi được sau 4 giờ là:

$30,5 \times 4 = 122$(km)

Tổng quãng đường hai tàu đi được sau 4 giờ là:

98 + 122 =220 (km)

Nhận xét: Tổng quãng đường hai tàu đi được trong 4 giờ chính là khoảng cách giữa hai bến tàu A và B là 220 km hay ta nói: sau 4 giờ, 2 tàu sẽ gặp nhau.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 66 SGK Toán 5 Cánh diều

Quan sát hình vẽ:

Hai bạn Huy và Châu cùng đi từ nhà đến trường và đều hết 8 phút.

 

a) Tỉnh quãng đường từ nhà mỗi bạn đến trường.

b) Nhà Huy cách nhà Châu bao nhiêu mét?

Phương pháp giải:

a) Tính quãng đường từ nhà mỗi bạn đến trường $s = v \times t$

b) Tính khoảng cách giữa Nhà Huy và nhà Châu = tổng quãng đường từ nhà mỗi bạn đến trường

Lời giải chi tiết:

a) Quãng đường từ nhà bạn Huy đến trường là:

$70 \times 8 = 560$ (mét)

Quãng đường từ nhà bạn Châu đến trường là:

$60 \times 8 = 480$ (mét)

b) Nhà Huy cách nhà Châu số mét là:

560 + 480 = 1 040 (mét)

Đáp số: a) 560 m, 480 m

b) 1 040 m.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 66 SGK Toán 5 Cánh diều

Hai bạn Bình và Định cùng chạy trên một đường chạy vòng quanh sân chơi, họ xuất phát từ một điểm nhưng ngược chiều nhau. Vận tốc của Bình là 4,5 m/s, vận tốc của Định là 5,5 m/s. Sau 40 giây thì hai bạn gặp nhau. Tỉnh độ dài đường chạy đó.

Phương pháp giải:

Tính độ dài đường chạy = tổng quãng đường 2 bạn chạy được sau 40 giây.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường Bình chạy được sau 40 giây là:

$4,5 \times 40 = 180$(mét)

Quãng đường Định chạy được sau 40 giây là:

$5,5 \times 40 = 220$(mét)

Độ dài đường chạy đó là:

180 + 220 = 400 (mét)

Đáp số: 400 m.

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 66 SGK Toán 5 Cánh diều

Trên quãng đường MN dài 25 km, Mai đi từ M đến N với vận tốc là 5 km/giờ. Cùng lúc đó, Ngân đi từ N đến M. Sau 2 giờ thì Mai và Ngân chỉ còn cách nhau 3 km. Tính vận tốc của Ngân.

Phương pháp giải:

- Quãng đường Mai đi được sau 2 giờ = $s = v \times t$

- Quãng đường Ngân đi được sau 2 giờ = quãng đường MN – quãng đường Mai đi được sau 2 giờ - khoảng cách giữa 2 bạn sau 2 giờ

- Vận tốc của Ngân = Quãng đường Ngân đi được sau 2 giờ : thời gian

Lời giải chi tiết:

Quãng đường Mai đi được sau 2 giờ là:

$5 \times 2 = 10$ (km)

Quãng đường Ngân đi được sau 2 giờ là:

25 – 10 – 3 = 12 (km)

Vận tốc của Ngân là:

12 : 2 = 6 (km/giờ)

Đáp số: 6 km/giờ.

 • Toán lớp 5 Bài 76. Luyện tập chung - SGK cánh diều

  Quan sát bảng dưới đây và trả lời các câu hỏi: Số? Một con đà điểu chạy với vận tốc 17 m/s. Hỏi con đà điểu đó chạy được quãng đường 3 060 m trong thời gian bao nhiêu phút? Trong một lễ hội truyền thống, đua thuyền luôn là sự kiện hấp dẫn nhất. Một chiếc thuyền đua đã đi được 100 m trong vòng 40 giây. Vận tốc của một tàu vũ trụ là 10 km/s. a) Tính vận tốc của tàu vũ trụ đó theo ki-lô-mét trên giờ (km/h). Một máy cày có vận tốc 6 km/h, cày trên cánh đồng có dạng hình chữ nhật với chiều dài

 • Toán lớp 5 Bài 77. Em ôn lại những gì đã học - SGK cánh diều

  Nói cho bạn nghe những điều em học được trong chủ đề: a) Trong các hình dưới đây, hình nào là: tam giác vuông, tam giác nhọn, tam giác tù, tam giác đều, hình bình hành, hình thoi, hình thang? a) Chọn ngôi nhà có diện tích phù hợp với mỗi con thỏ: Theo em, những mảnh bìa nào có thể gấp lại thành hình hộp chữ nhật? Dũng hẹn gặp các bạn ở cổng công viên lúc 9 giờ 15 phút. Dũng ra khỏi nhà lúc 7 giờ 48 phút và đi tới công viên hết 1 giờ 23 phút. Theo em, Dũng có kịp đến chỗ hẹn đúng giờ không? T

 • Toán lớp 5 Bài 74. Quãng đường, thời gian trong chuyển động đều - SGK cánh diều

  Hoàn thành bảng sau: Số? a) Một máy bay chở khách, bay với vận tốc 860 km/h. Quãng đường mà máy bay đó bay được trong 3 giờ 30 phút là ? km. Một người đi bộ với vận tốc 5 km/h. Người đó xuất phát lúc 15 giờ 30 phút và đi quãng đường dài 7,5 km. Hỏi người đó đi hết quãng đường vào lúc mấy giờ? Anh Khôi bơi 5 phút được 560 m. Nếu anh Khôi tiếp tục bơi với vận tốc đó thêm 12 phút nữa thì anh Khôi bơi được tất cả bao nhiêu mét? Một tên lửa bay với vận tốc siêu thanh Mạch 2 (tức là gấp 2 lần vận

 • Toán lớp 5 Bài 73. Luyện tập - SGK cánh diều

  Số? Một xe máy đi được 7,5km trong vòng 15 phút. Hãy cho biết: a) Quãng đường xe máy đi được trong 1 phút,trong 1 giờ. Đường sắt Bắc – Nam (hay đường sắt Thống Nhất) là tuyến đường sắt bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội và kết thúc tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng chiều dài là 1 726 km. Bảng dưới đây cho biết thời gian tàu Thống Nhất chạy hết tuyến đường đó tại một số thời điểm: a) Tính vận tốc của tàu Thống Nhất theo đơn vị km/giờ tại mỗi thời điểm nêu trên (với kết quả được làm tròn đến hàng đơn

 • Toán lớp 5 Bài 72. Vận tốc - SGK cánh diều

  Trả lời các câu hỏi: a) Một ô tô đi được 65 km trong một giờ, vận tốc của ô tô đó là bao nhiêu ki-lô-mét trên giờ (km/h)? Tính vận tốc biết quãng đường và thời gian trong mỗi trường hợp sau: a) Một máy bay trong 3 giờ bay được quãng đường 2 850 km. Tính vận tốc của máy bay đó theo ki-lô-mét trên giờ (km/h). Đọc và nói cho bạn nghe thông tin về vận tốc của các con vật dưới đây:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close