Toán lớp 5 Bài 52. Hình thang - SGK cánh diều

Trong các hình sau, hình nào là hình thang? Hãy chỉ ra cặp cạnh đáy, cặp cạnh bên của mỗi hình thang đó. Đo chiều cao của mỗi hình thang sau: a) Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông? Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy? b) Chỉ ra hình thang vuông trong các hình thang sau: a) Lấy một mảnh giấy hình chữ nhật và một mảnh giấy hình tam giác đặt chồng lên nhau. Quan sát và nói cho bạn nghe phần chồng lên nhau của hai mảnh giấy có hình dạng như thế nào. b) Cắt hai hình thang giống nhau, r

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 9 SGK Toán 5 Cánh diều

Trong các hình sau, hình nào là hình thang? Hãy chỉ ra cặp cạnh đáy, cặp cạnh bên của mỗi hình thang đó.

Phương pháp giải:

Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.

Lời giải chi tiết:

- Trong các hình, hình ABCD, GHIK là hình thang.

- Hình thang ABCD có:

+ Cạnh đáy AB và cạnh đáy DC.

+ Cạnh bên AD và cạnh bên BC.

- Hình thang GHIK có:

+ Cạnh đáy GK và cạnh đáy HI.

+ Cạnh bên GH và cạnh bên KI.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 10 SGK Toán 5 Cánh diều

Đo chiều cao của mỗi hình thang sau:

Phương pháp giải:

Đo và ghi kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Đo và ghi kết quả thích hợp.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 10 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông? Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy?

 

b) Chỉ ra hình thang vuông trong các hình thang sau:

Phương pháp giải:

Quan sát hình và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Hình thang ABCD có những góc đỉnh Avà góc đỉnh D là góc vuông.

Cạnh bên AD vuông góc với hai đáy.

b) Hình thang vuông trong các hình thang là: hình thang ABCD, hình thang KSHI.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 10 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Lấy một mảnh giấy hình chữ nhật và một mảnh giấy hình tam giác đặt chồng lên nhau. Quan sát và nói cho bạn nghe phần chồng lên nhau của hai mảnh giấy có hình dạng như thế nào.

b) Cắt hai hình thang giống nhau, rồi ghép thành một hình bình hành.

Nhận xét về mối liên hệ giữa độ dài hai đáy của hình thang với cạnh của hình bình hành.

c) Kể một số vật trong thực tế có dạng hình thang.

Phương pháp giải:

a) Quan sát và nói cho bạn nghe.

b) Quan sát và nhận xét.

c) Vận dụng thực tiễn để kể một số vật trong thực tế có dạng hình thang

Lời giải chi tiết:

a) Phần chồng lên nhau của hai mảnh giấy có hình dạng hình thang.

b) Nhận xét: Tổng độ dài hai đáy của mỗi hình thang bằng cạnh của hình bình hành.

c) Một số vật trong thực tế có dạng hình thang là: cái thang, mặt túi xách, thùng rác, túi đựng bỏng ngô,...

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 10 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Chỉ ra cách vẽ thêm hai đoạn thẳng trong mỗi hình sau để được một hình thang:

 

b) Chỉ ra cách vẽ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được một hình bình hành và một hình tam giác:

 

Phương pháp giải:

Vẽ thêm đoạn thẳng dựa vào tính chất của hình thang, hình bình hành, hình tam giác.

Lời giải chi tiết:

a) Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song. Ta có thể vẽ như sau:

 

b) Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Ta có thể vẽ như sau:

 

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 10 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Vẽ mỗi hình sau vào vở (theo mẫu):

 

b) Vẽ thêm một đoạn thẳng trong hình 1 để được hai hình thang.

c) Vẽ thêm một đoạn thẳng trong hình 2 để được một hình thang và một hình tam giác.

Phương pháp giải:

Vẽ thêm đoạn thẳng dựa vào tính chất của hình thang, hình tam giác.

Lời giải chi tiết:

a) Vẽ theo mẫu.

b) Có thể vẽ như sau:

 

c) Có thể vẽ như sau:

 • Toán lớp 5 Bài 53. Diện tích hình thang - SGK cánh diều

  Tính diện tích mỗi hình thang sau: Tính diện tích hình thang, biết: a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm, chiều cao là 6 cm. b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,7 m và 5,8 m, chiều cao là 4,5 m. Tính diện tích mỗi hình thang vuông sau: Một bức tường có dạng hình thang với độ dài hai đáy lần lượt là 5 m và 2 m, chiều cao là 1,8m. Tính diện tích bức tường đó. Hải làm một con thuyền bằng giấy màu (như hình vẽ). Tính diện tích giấy màu Hải đã dùng để làm con thuyền đó.

 • Toán lớp 5 Bài 54. Hình tròn. Đường tròn - SGK cánh diều

  Đo độ dài bán kính, đường kính của mỗi hình tròn sau: Hoàn thành bảng sau: Thực hành: Sử dụng compa để vẽ đường tròn. a) Vẽ đường tròn tâm I, bán kính 2 cm. a) Quan sát phần tô màu của các hình tròn sau rồi nêu nhận xét: a) Vẽ hình theo hướng dẫn sau:

 • Toán lớp 5 Bài 55. Chu vi hình tròn - SGK cánh diều

  Tính chu vi của mỗi hình tròn sau: Hoàn thành bảng sau: a) Đường kính của một bánh xe ô tô là 0,6 m. Tính chu vi bánh xe đó. b) Bán kính của một vòng đu quay là 10 m. Nếu ngồi trên đu quay đó và quay đúng 1 vòng thì bạn đã di chuyển được bao nhiêu mét? Hai con kiến bò một vòng xung quanh một hình vuông và một hình tròn như hình vẽ dưới đây. Theo em, con kiến nào đã bò được quãng đường dài hơn? Tại sao? Thực hành: Tìm trong sân trường một cây to, đo độ dài một vòng quanh thân cây rồi ước lư

 • Toán lớp 5 Bài 56. Diện tích hình tròn - SGK cánh diều

  Tính diện tích của mỗi hình tròn sau: Số? Tính diện tích phần đã tô màu trong mỗi hình sau: Ba hình vuông dưới đây có cùng kích thước. Theo em, diện tích phần được tô màu ở các hình có bằng nhau không? Tại sao? Em có biết? Em hãy tính diện tích của thành giếng.

 • Toán lớp 5 Bài 57. Luyện tập về tính diện tích - SGK cánh diều

  Đọc các ví dụ sau và nói cho bạn nghe cách thực hiện: Tính diện tích mỗi hình sau: Anh Nam muốn sơn mặt bên của ngôi nhà có kích thước như hình dưới đây. Tính diện tích anh Nam cần sơn. Tính diện tích miếng nhựa có kích thước như sau: Khu vườn nhà bà Năm có dạng hình chữ nhật. Vừa qua, thành phố làm một con đường đi qua một phần khu vườn. Cho các số đo như hình trên, em hãy tính diện tích phần còn lại của khu vườn nhà bà Năm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close