Toán lớp 5 trang 97 - Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước - SGK cánh diều

a) 60% của 250 l Cô An gửi tiết kiệm 50 000 000 đồng với kì hạn một năm, lãi suất 7% một năm ...Sử dụng tỉ số phần trăm để biểu diễn phần đã được tô màu trong mỗi hình sau ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 99 SGK Toán 5 Cánh diều

Tìm:

a) 60% của 250 \(\ell \)                                                     

b) 75% của 12 m.

c) 120% của 150 người.                                                    

d) 64% của 12,5 g.

e) 30% của 800 m2                                                                                 

g) 175% của 30 000 đồng.

Phương pháp giải:

- Muốn tìm giá trị phần trăm của một số ta lấy số đó nhân với số phần trăm.

- Viết đơn vị thích hợp vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 60% của 250 $\ell $  là: 250 x 60% = 250 x $\frac{{60}}{{100}}$ = 150 ($\ell $)

Vậy 60% của 250 $\ell $ là 150 $\ell $

b) 75% của 12 m là 12 x 75% = 12 x $\frac{{75}}{{100}}$ = 9 (m)

Vậy 75% của 12 m là 9 m.

c) 120% của 150 người là: 150 x 120% = 150 x $\frac{{120}}{{100}}$ = 180 (người)

Vậy 120% của 150 người là 180 người.

d) 64% của 12,5 g là: 12,5 x 64% = 12,5 x $\frac{{64}}{{100}}$ = 8 (g)

Vậy 64% của 12,5 g là 8 g.

e) 30% của 800 m2 là: 800 x 30% = 800 x $\frac{{30}}{{100}}$ = 240 (m2)

Vậy 30% của 800 m2 là 240 m2.

g) 175% của 30 000 đồng là: 30 000 x 175% = 30 000 x $\frac{{175}}{{100}}$ = 52 500 (đồng)

Vậy 17,5% của 30 000 đồng là 52 500 đồng.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 101 SGK Toán 5 Cánh diều

Cô An gửi tiết kiệm 50 000 000 đồng với kì hạn một năm, lãi suất 7% một năm. Hỏi sau một năm cô An nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Phương pháp giải:

Số tiền lãi cô An nhận được sau một năm = Số tiền cô An gửi tiết kiệm x lãi suất một năm.

Lời giải chi tiết:

Sau một năm cô An nhận được số tiền lãi là:

50 000 000 x 7% = 3 500 000 (đồng)

Đáp số: 3 500 000 đồng

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 101 SGK Toán 5 Cánh diều

Sử dụng tỉ số phần trăm để biểu diễn phần đã được tô màu trong mỗi hình sau:

 

Phương pháp giải:

- Viết phân số chỉ số phần được tô màu trong mỗi hình.

- Viết phân số đó dưới dạng tỉ số phần trăm.

Lời giải chi tiết:

Tỉ số phần trăm biểu diễn phần đã được tô màu trong mỗi hình là:

a) $\frac{8}{{100}} = 8\% $                

b) $\frac{{20}}{{100}} = 20\% $                   

c) $\frac{{36}}{{100}} = 36\% $                     

d) $\frac{{24}}{{100}} = 24\% $

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 101 SGK Toán 5 Cánh diều

Hình dưới đây cho biết giá niêm yết của một số mặt hàng:

Cửa hàng đang có chương trình giảm giá 10% tất cả các mặt hàng. Tính giá bán của mỗi mặt hàng sau khi giảm giá.

Phương pháp giải:

- Tỉ số phần trăm giá bán của các mặt hàng sau khi giảm = 100% - số phần trăm giảm giá

- Giá bán của mỗi mặt hàng sau khi giảm giá = Giá niêm yết x tỉ số phần trăm giá bán sau khi giảm

Lời giải chi tiết:

Tỉ số phần trăm của giá bán mỗi mặt hàng so với giá niêm yết sau khi giảm giá là:

100% - 10% = 90% (giá niêm yết)

Giá tiền của ô tô đồ chơi sau khi giảm giá là:

29 000 x 90% = 26 100 (đồng)

Giá tiền của vở ô li sau khi giảm giá là:

8 500 x 90% = 7 650 (đồng)

Giá tiền của hộp bút sáp màu sau khi giảm giá là:

73 500 x 90% = 66 150 (đồng)

Giá tiền của bộ thước kẻ sau khi giảm giá là:

34 000 x 90% = 30 600 (đồng)

Giá tiền của hộp bút sau khi giảm giá là:

39 000 x 90% = 35 100 (đồng)

Giá tiền của bình nước sau khi giảm giá là:

35 000 x 90% = 31 500 (đồng)

Đáp số: Ô tô đồ chơi: 26 100 đồng

Vở ô li: 7 650 đồng

           Bút sáp màu: 66 150 đồng

           Bộ thước kẻ: 30 600 đồng

     Hộp bút: 35 100 đồng

        Bình nước: 31 500 đồng

 • Toán lớp 5 trang 102 - Luyện tập chung - SGK cánh diều

  Tìm thương của các phép chia sau và viết lại dưới dạng tỉ số phần trăm: a) 3 : 8 Khối Năm của một trường tiểu học có 150 học sinh, trong đó có 30 em là tình nguyện viên đội bảo vệ môi trường Theo phân tích của một tổ chức quốc tế về bảo vệ rừng nhiệt đới, 34% diện tích rừng nhiệt đới nguyên sinh

 • Toán lớp 5 trang 104 - Sử dụng máy tính cầm tay - SGK cánh diều

  a) Dùng máy tính cầm tay, tính bằng cách thực hiện ấn các phím theo thứ tự như bảng sau rồi nêu kết quả ... a) Lãi suất tiết kiệm tại một ngân hàng là 7% với kì hạn một năm.

 • Toán lớp 5 trang 107 - Tỉ lệ bản đồ - SGK cánh diều

  a) Sân bóng trên được vẽ với tỉ lệ nào? Tỉ lệ đó cho ta biết điều gì? Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2 500 000, quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh đo được 46 cm ... Căn hộ nhà bạn Khôi có dạng hình chữ nhật với chiều dài là 14m, chiều rộng là 8m

 • Toán lớp 5 trang 111 - Luyện tập chung - SGK cánh diều

  a) Chuyển phân số hoặc hỗn số thành số thập phân và tỉ số phần trăm ... Anh Tuấn định mua một đôi giày thể thao có giá niêm yết 657 000 đồng. Quan sát sơ đồ vườn rau có dạng hình chữ nhật nhà cô Nhung

 • Toán lớp 5 trang 113 - Em ôn lại những gì đã học - SGK cánh diều

  Đặt tính rồi tính: 4,78 + 0,695 Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng phân số và số thập phân: 45% Người ta vẽ hình một mảnh đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài 15m, chiều rộng 10 m trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close