Toán lớp 5 Bài 51. Diện tích hình tam giác - SGK cánh diều

Tính diện tích mỗi hình tam giác sau: Tính diện tích hình tam giác, biết: a) Độ dài đáy là 8 cm và chiều cao tương ứng là 6 cm. b) Độ dài đáy là 2,5dm và chiều cao tương ứng là 1,2 dm. c) Độ dài đáy là 45,3 m và chiều cao tương ứng là 6,1 m. d) Độ dài đáy là 4 m và chiều cao tương ứng là 25 dm. Tính diện tích các hình tam giác vuông sau: Em và bạn hãy khám phá cách tính diên tích hình tam giác được tô màu trong hình bên.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 8 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính diện tích mỗi hình tam giác sau:

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình tam giác là:

\(\frac{{7 \times 4}}{2}\)= 14 (cm2)

b) Diện tích hình tam giác là:

$\frac{{8 \times 8}}{2} = 32$(dm2)

c) Diện tích hình tam giác là:

$\frac{{12 \times 16}}{2} = 96$(cm2)

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 8 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính diện tích hình tam giác, biết:

a) Độ dài đáy là 8 cm và chiều cao tương ứng là 6 cm.

b) Độ dài đáy là 2,5dm và chiều cao tương ứng là 1,2 dm.

c) Độ dài đáy là 45,3 m và chiều cao tương ứng là 6,1 m.

d) Độ dài đáy là 4 m và chiều cao tương ứng là 25 dm.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình tam giác là:

\(\frac{{8 \times 6}}{2} = 24\)(cm2)

b) Diện tích hình tam giác là:

$\frac{{2,5 \times 1,2}}{2} = 1,5$(dm2)

c) Diện tích hình tam giác là:

$\frac{{45,3 \times 6,1}}{2} = 138,165$(m2)

d) Đổi: 4 m = 40 dm

 Diện tích hình tam giác là:

$\frac{{40 \times 25}}{2} = 500$(dm2)

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 8 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính diện tích các hình tam giác vuông sau:

Phương pháp giải:

- Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình tam giác ABC là:

\(\frac{{5 \times 3}}{2} = 7,5\)(cm2)

b) Diện tích hình tam giác EDG là:

$\frac{{4 \times 6}}{2} = 12$(cm2)

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 8 SGK Toán 5 Cánh diều

Em và bạn hãy khám phá cách tính diên tích hình tam giác được tô màu trong hình bên.

Phương pháp giải:

- Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

 

Vẽ chiều cao tương ứng với cạnh đáy như hình vẽ.

Cạnh đáy hình tam giác tương ứng với 3 cạnh ô vuông nên cạnh đáy bằng 1 x 3 = 3 (cm)

Chiều cao hình tam giác dài 5 cạnh ô vuông nên chiều cao bằng 1 x 5 = 5 (cm)

Vậy diện tích hình tam giác đó là:

$\frac{{3 \times 5}}{2} = 7,5$(cm2)

Đáp số: 7,5 cm2

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 8 SGK Toán 5 Cánh diều

Đức thiết kế một chiếc mặt nạ từ tờ giấy hình vuông có cạnh 20 cm. Trên tờ giấy đó, Đức cắt đi một ô hình chữ nhật với chiều rộng 3 cm, chiều dài 12 cm để làm miệng và cắt đi hai hình tam giác vuông có hai cạnh đều bằng 8 cm để làm hai mắt. Tính diện tích phần còn lại của tờ giấy để làm chiếc mặt nạ của Đức.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích phần còn lại của tờ giấy = Diện tích hình vuông –  diện tích 2 hình tam giác vuông – diện tích hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình vuông là:

20 x 20 = 400 (cm2)

Diện tích hình tam giác vuông là:

$\frac{{8 \times 8}}{2} = 32$(cm2)

Diện tích 2 hình tam giác vuông là:

32 x 2 = 64 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

12 x 3 = 36 (cm2)

Diện tích phần còn lại của tờ giấy để làm chiếc mặt nạ của Đức là:

400 – 64 – 36 = 300 (cm2)

Đáp số: 300 cm2.

 • Toán lớp 5 Bài 52. Hình thang - SGK cánh diều

  Trong các hình sau, hình nào là hình thang? Hãy chỉ ra cặp cạnh đáy, cặp cạnh bên của mỗi hình thang đó. Đo chiều cao của mỗi hình thang sau: a) Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông? Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy? b) Chỉ ra hình thang vuông trong các hình thang sau: a) Lấy một mảnh giấy hình chữ nhật và một mảnh giấy hình tam giác đặt chồng lên nhau. Quan sát và nói cho bạn nghe phần chồng lên nhau của hai mảnh giấy có hình dạng như thế nào. b) Cắt hai hình thang giống nhau, r

 • Toán lớp 5 Bài 53. Diện tích hình thang - SGK cánh diều

  Tính diện tích mỗi hình thang sau: Tính diện tích hình thang, biết: a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm, chiều cao là 6 cm. b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,7 m và 5,8 m, chiều cao là 4,5 m. Tính diện tích mỗi hình thang vuông sau: Một bức tường có dạng hình thang với độ dài hai đáy lần lượt là 5 m và 2 m, chiều cao là 1,8m. Tính diện tích bức tường đó. Hải làm một con thuyền bằng giấy màu (như hình vẽ). Tính diện tích giấy màu Hải đã dùng để làm con thuyền đó.

 • Toán lớp 5 Bài 54. Hình tròn. Đường tròn - SGK cánh diều

  Đo độ dài bán kính, đường kính của mỗi hình tròn sau: Hoàn thành bảng sau: Thực hành: Sử dụng compa để vẽ đường tròn. a) Vẽ đường tròn tâm I, bán kính 2 cm. a) Quan sát phần tô màu của các hình tròn sau rồi nêu nhận xét: a) Vẽ hình theo hướng dẫn sau:

 • Toán lớp 5 Bài 55. Chu vi hình tròn - SGK cánh diều

  Tính chu vi của mỗi hình tròn sau: Hoàn thành bảng sau: a) Đường kính của một bánh xe ô tô là 0,6 m. Tính chu vi bánh xe đó. b) Bán kính của một vòng đu quay là 10 m. Nếu ngồi trên đu quay đó và quay đúng 1 vòng thì bạn đã di chuyển được bao nhiêu mét? Hai con kiến bò một vòng xung quanh một hình vuông và một hình tròn như hình vẽ dưới đây. Theo em, con kiến nào đã bò được quãng đường dài hơn? Tại sao? Thực hành: Tìm trong sân trường một cây to, đo độ dài một vòng quanh thân cây rồi ước lư

 • Toán lớp 5 Bài 56. Diện tích hình tròn - SGK cánh diều

  Tính diện tích của mỗi hình tròn sau: Số? Tính diện tích phần đã tô màu trong mỗi hình sau: Ba hình vuông dưới đây có cùng kích thước. Theo em, diện tích phần được tô màu ở các hình có bằng nhau không? Tại sao? Em có biết? Em hãy tính diện tích của thành giếng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close