Toán lớp 5 trang 8 - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên - SGK cánh diều

Đặt tính rồi tính: a) 416 067 + 874 125 Tính giá trị của mỗi biểu thức sau: a) 34 x 3 + 28 Mẹ Oanh đi siêu thị mua 3 bộ quần áo trẻ em và 1 bộ quần áo người lớn hết 370 000 đồng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 8 SGK Toán 5 Cánh diều

Đặt tính rồi tính:

a) 416 067 + 874 125                             

b) 608 341 – 276 303

c) 32 019 x 7                                          

d) 82 984 : 41

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Với phép cộng, phép trừ: Tính lần lượt từ phải sang trái.

- Với phép chia: Chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 8 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Tính nhẩm:

b) Lấy một ví dụ và nói cho bạn nghe cách thực hiện nhân một số với 10, 100, 1 000,…; chia một số cho 10, 100, 1 000,…

Phương pháp giải:

- Khi nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000, … ta thêm một, hai, ba, … chữ số 0 vào bên phải số đó.

- Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, …. cho 10, 100, 1000, … ta bỏ bớt đi một, hai, ba, … chữ số 0 ở bên phải số đó.

Lời giải chi tiết:

b) Ví dụ:

35 x 10 = 350

35 000 : 10 = 3 500

Cách thực hiện nhân một số với 10, 100, 1 000,…; chia một số cho 10, 100, 1 000,…:

- Khi nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000, … ta thêm một, hai, ba, … chữ số 0 vào bên phải số đó.

- Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, …. cho 10, 100, 1000, … ta bỏ bớt đi một, hai, ba, … chữ số 0 ở bên phải số đó.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 8 SGK Toán 5 Cánh diều

Tìm thành phần chưa biết của mỗi phép tính sau:

Phương pháp giải:

a)

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

b)

- Muốn tìm một thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số kia

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

Lời giải chi tiết:

a) 150 + ? = 213

213 – 150 = 63

 

360 - ? = 259

360 – 259 = 101

 

? – 81 = 265

265 + 81 = 346

 

b) 56 x ? = 560

560 : 56 = 10

 

8 700 : ? = 87

8 700: 87 = 100

 

? : 1 000 = 79

79 x 1 000 = 79 000

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 8 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

a) 34 x 3 + 28                 

b) 223 – 23 x 5              

c) 354 : 6 – 264 : 12

d) (18 + 37) x 24           

e) (256 + 64) : 16           

g) (121 – 88) : 11

Phương pháp giải:

- Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

- Nếu biểu thức có dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

a) 34 x 3 + 28 = 102 + 28                                                           

                       = 130         

b) 223 – 23 x 5 = 223 – 115                                                                                                           

                         = 108 

 

 c) 354 : 6 – 264 : 12 = 59 – 22                                                

                                  = 37                                                                                      

d) (18 + 37) x 24 = 55 x 24

                            = 1 320

e) (256 + 64) : 16 = 320 : 16                                                    

                            = 20                                                                                             

g) (121 – 88) : 11 = 33 : 11

                             = 3

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 9 SGK Toán 5 Cánh diều

Mẹ Oanh đi siêu thị mua 3 bộ quần áo trẻ em và 1 bộ quần áo người lớn hết 370 000 đồng. Tính số tiền mua mỗi bộ quần áo trẻ em, biết rằng 1 bộ quần áo người lớn có giá bán 115 000 đồng và giá tiền mua mỗi bộ quần áo trẻ em là như nhau.

Phương pháp giải:

- Số tiền mua 3 bộ quần áo trẻ em = Số tiền mẹ Oanh mua quần áo – số tiền mua 1 bộ quần áo người lớn.

- Số tiền mua một bộ quần áo trẻ em = Số tiền mua 3 bộ quần áo trẻ em : 3.

Lời giải chi tiết:

Số tiền mua 3 bộ quần áo trẻ em là:

370 000 – 115 000 = 255 000 (đồng)

Số tiền mua 1 bộ quần áo trẻ em là:

255 000 : 3 = 85 000 (đồng)

Đáp số: 85 000 đồng

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 9 SGK Toán 5 Cánh diều

Đặt các số từ 1 đến 9 vào ô ? (mỗi số chỉ dùng một lần) sao cho tổng các số ở hàng dọc và hàng ngang đều là số lẻ:

Phương pháp giải:

Đặt các số từ 1 đến 9 vào các ô sao cho mỗi hàng ngang hoặc hàng dọc đều có 2 số chẵn và 1 số lẻ hoặc 3 số lẻ (mỗi số chỉ dùng một lần).

Lời giải chi tiết:

Để tổng các số ở hàng dọc và hàng ngang đều là số lẻ thì mỗi hàng dọc hoặc hàng ngang đều có 2 số chẵn và 1 số lẻ hoặc 3 số lẻ (mỗi số chỉ dùng một lần).

Lưu ý: Học sinh có thể đặt các số theo cách khác sao cho thỏa mãn yêu cầu ở đề bài.

 


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close