Toán lớp 5 Bài 19. Làm tròn số thập phân - SGK cánh diều

Làm tròn các số sau đến hàng đơn vị: a) 8,3 b) 12,52 Làm tròn các số sau đến hàng phần mười: a) 9,25 b) 12,34 Làm tròn các số sau đến hàng phần trăm: a) 2,673 b) 13,427

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 50 SGK Toán 5 Cánh diều

Làm tròn các số sau đến hàng đơn vị:

a) 8,3                             

b) 12,52                             

c) 36,738

Phương pháp giải:

- Xét xem số đã cho gần với số tự nhiên liền trước hay gần với số tự nhiên liền sau hơn.

- Làm tròn số thập phân theo số tự nhiên gần hơn.

Lời giải chi tiết:

a) Ta thấy: Số 8,3 gần với số 8 hơn số 9.

Vậy: Khi làm tròn số 8,3 đến hàng đơn vị, ta được số 8.

b) Ta thấy: Số 12,52 gần với số 13 hơn số 12.

Vậy: Khi làm tròn số 12,52 đến hàng đơn vị, ta được số 13.

c) Ta thấy: Số 36,738 gần với số 37 hơn số 36.

Vậy: Khi làm tròn số 36,738 đến hàng đơn vị, ta được số 37.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 50 SGK Toán 5 Cánh diều

Làm tròn các số sau đến hàng phần mười:

a) 9,25                             

b) 12,34                             

c) 23,296

Phương pháp giải:

- Xét xem số đã cho gần với số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân nào hơn.

- Làm tròn theo số thập phân gần hơn đó.

Lời giải chi tiết:

a) Ta thấy: Số 9,25 cách đều hai số 9,2 và số 9,3.

Khi làm tròn số 9,25 đến hàng phần mười, ta được số 9,3.

b) Ta thấy: Số 12,34 gần với số 12,3 hơn số 12,4.

Vậy: Khi làm tròn số 12,34 đến hàng phần mười, ta được số 12,3.

c) Ta thấy: Số 23,296 gần với số 23,3 hơn số 23,2.

Vậy: Khi làm tròn số 23,296 đến hàng phần mười, ta được số 23,3.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 50 SGK Toán 5 Cánh diều

Làm tròn các số sau đến hàng phần trăm:

a) 2,673                             

b) 13,427                             

c) 265,865

Phương pháp giải:

- Xét xem số đã cho gần với số thập phân nào có hai chữ số ở phần thập phân.

- Làm tròn theo số thập phân gần hơn đó.

Lời giải chi tiết:

a) Ta thấy: Số 2,673 gần với số 2,67 hơn số 2,68.

Vậy: Khi làm tròn số 2,673 đến hàng phần trăm, ta được số 2,67.

b) Ta thấy: Số 13,427 gần với số 13,43 hơn số 13,42.

Vậy: Khi làm tròn số 13,427 đến hàng phần trăm, ta được số 13,43.

b) Ta thấy: Số 265,865 cách đều hai số 265,86 và số 265,87.

Vậy khi làm tròn số 265,865 đến hàng phần trăm, ta được số 265,87.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 51 SGK Toán 5 Cánh diều

Làm tròn số sau đến hàng đơn vị, hàng phần mười, hàng phần trăm:

Phương pháp giải:

Làm tròn đến hàng đơn vị, hàng phần mười, hàng phần trăm rồi điền số thích hợp vào bảng

Lời giải chi tiết:

- Số 12,653 gần với số 13 hơn số 12.

Vậy: Khi làm tròn số 12,653 đến hàng đơn vị, ta được số 13.

- Số 12,653 gần với số 12,7 hơn số 12,6.

Khi làm tròn số 12,653 đến hàng phần mười, ta được số 12,7.

- Số 12,653 gần với số 12,65 hơn số 12,66.

Vậy: Khi làm tròn số 12,653 đến hàng phần trăm, ta được số 12,65.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 51 SGK Toán 5 Cánh diều

Một tờ giấy cân nặng khoảng 4,103 g. Theo em, 10 tờ giấy như vậy cân nặng khoảng bao nhiêu gam? (Làm tròn đến hàng đơn vị).

Phương pháp giải:

- Cân nặng của 10 tờ giấy = cân nặng của 1 tờ giấy x 10

- Làm tròn đến hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

10 tờ giấy cân nặng số gam là: 4,103 x 10 = 41,03 (g)

Làm tròn 41,03 đến hàng đơn vị, ta được số 41.

Vậy 10 tờ giấy như vậy cân nặng khoảng 41 gam.

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 51 SGK Toán 5 Cánh diều

Quan sát cân và cho biết mỗi bạn cân nặng khoảng bao nhiêu ki-lô-gam.

Phương pháp giải:

Quan sát số chỉ trên mỗi cân rồi làm tròn đến hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Bạn Mai cân nặng khoảng 32 kg.

Bạn Hùng cân nặng khoảng 32 kg.

Bạn Dũng cân nặng khoảng 36 kg.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close