Toán lớp 5 Bài 15. Số thập phân (tiếp theo) - SGK cánh diều

a) Đọc mỗi số thập phân sau ... Chuyển các phân số thập phân về dạng số thập phân (theo mẫu) .... Đọc cân nặng của mỗi loại quả sau ....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 39 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Đọc mỗi số thập phân sau:

b) Viết mỗi số thập phân sau:

Phương pháp giải:

Đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi đọc (hoặc viết) dấu "phẩy", sau đó đọc (hoặc viết) phần thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) 0,005: Không phẩy không không năm

    0,312: Không phẩy ba trăm mười hai

    0,308: Không phẩy ba trăm linh tám

    0,029: Không phẩy không trăm hai mươi chín

   0,071: Không phẩy không trăm bảy mươi mốt

b) Không phẩy không không tám: 0,008

    Không phẩy sáu bảy hai: 0,672

    Không phẩy một trăm linh chín: 0,109

    Không phẩy ba trăm hai mươi tám: 0,328

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 40 SGK Toán 5 Cánh diều

Chuyển các phân số thập phân về dạng số thập phân (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu và thực hiện tương tự với các câu còn lại.

Lời giải chi tiết:

$\frac{9}{{1\,000}} = 0,009$    ;    $\frac{{24}}{{1\,000}} = 0,024$    ;     $\frac{{391}}{{1\,000}} = 0,391$     ;      $\frac{{550}}{{1\,000}} = 0,550$

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 40 SGK Toán 5 Cánh diều

Chuyển các số thập phân về dạng phân số thập phân (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu và thực hiện tương tự với các câu còn lại.

Lời giải chi tiết:

$0,123 = \frac{{123}}{{1\,000}}$     ;    $0,908 = \frac{{908}}{{1\,000}}$    ;     $0,77 = \frac{{77}}{{1\,00}}$     ;     $0,008 = \frac{8}{{1\,000}}$

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 40 SGK Toán 5 Cánh diều

Đọc cân nặng của mỗi loại quả sau:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và đọc cân nặng của mỗi loại

Lời giải chi tiết:

Chùm nho cân nặng không phẩy năm trăm linh bốn ki-lô-gam.

Ba trái vú sữa cân nặng không phẩy sáu trăm hai mươi tám ki-lô-gam.

Ba quả na cân nặng không phẩy chín trăm năm mươi lăm ki-lô-gam.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close