Toán lớp 5 Bài 41. Tìm giá trị phần trăm của một số - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Tìm 70% của 120 m2. b) Tìm 24,5% của 2 kg. c) Tìm 0,8% của 15 000 000 đồng. Mẹ cùng Mai và Mi vào một siêu thị bán lẻ. Đến gian hàng thiếu nhi thấy có bảng ghi: “Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 – 6, giảm giá 15% tất cả các mặt hàng.” Mẹ đã mua cho Mai một ba lô học sinh có ghi giá 250 000 đồng và mua cho Mi một con thú bông rất đẹp có ghi giá 120 000 đồng. Em hãy tính xem ba lô và con thú bông, mỗi loại được giảm giá bao nhiêu tiền? T

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 22 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

a) Tìm 70% của 120 m2.

b) Tìm 24,5% của 2 kg.

c) Tìm 0,8% của 15 000 000 đồng.

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số phần trăm của một số ta lấy số đó chia cho 100 rồi nhân với số phần trăm đã cho.

- Chú ý viết thêm đơn vị thích hợp vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 70% của 120 m2 là:

120 × 70% = 120 × $\frac{{70}}{{100}}$ = (120 : 100) x 70 = 84 m2.

Vậy 70% của 120 m2 là 84 m2.

b) 24,5% của 2 kg là:

2 × 24,5% = 2 × $\frac{{24,5}}{{100}}$ = (2 : 100) x 24,5 = 0,49 kg.

Vậy 24,5% của 2 kg là 0,49 kg.

b) 0,8% của 15 000 000 đồng là:

15 000 000 × 0,8% = 15 000 000 × $\frac{{0,8}}{{100}}$ = (15 000 000 : 100) x 0,8 = 120 000 đồng.

Vậy 0,8% của 15 000 000 đồng là 120 000 đồng.

Hoạt động Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 22 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Mẹ cùng Mai và Mi vào một siêu thị bán lẻ. Đến gian hàng thiếu nhi thấy có bảng ghi: “Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 – 6, giảm giá 15% tất cả các mặt hàng.” Mẹ đã mua cho Mai một ba lô học sinh có ghi giá 250 000 đồng và mua cho Mi một con thú bông rất đẹp có ghi giá 120 000 đồng. Em hãy tính xem ba lô và con thú bông, mỗi loại được giảm giá bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Số tiền ba lô được giảm giá =  Giá tiền ghi trên ba lô x 15%

- Số tiền thú bông được giảm giá =  Giá tiền ghi trên thú bông x 15%

Lời giải chi tiết:

Ba lô được giảm giá số tiền là:

250 000 x 15% = (250 000 : 100) x 15 = 37 500 (đồng)

Giá tiền của thú bông sau khi giảm giá là:

120 000 x 15% = (120 000 : 100) x 15 = 18 000 (đồng)

Đáp số: Ba lô: 37 500 đồng

      Thú bông: 18 000 đồng

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 22 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Tỉ lệ đạm trong thịt bò là 18% (18 g/100 g), thịt lợn nạc là 19% (19 g/100 g), cá chép là 17% (17 g/100 g) (theo https://suckhoedoisong.vn). Em hãy tính số gam đạm trong 250 g thịt bò, 200 g cá chép, 300 g thịt lợn nạc.

Phương pháp giải:

Số gam đạm trong 250 g thịt bò = 250 x tỉ lệ đạm trong thịt bò.

Số gam đạm trong 200 g cá chép = 200 x tỉ lệ đạm trong cá chép.

Số gam đạm trong 300 g thịt lợn = 300 x tỉ lệ đạm trong thịt lợn.

Lời giải chi tiết:

Số gam đạm trong 250 g thịt bò là:

250 x 18% = (250 : 100) x 18 = 45 (g)

Số gam đạm trong 200 g cá chép là:

200 x 17% = (200 : 100) x 17 = 34 (g)

Số gam đạm trong 300 g thịt lợn nạc là:

300 x 19% = (300 : 100) x 19 = 57 (g)

Đáp số: thịt bò: 45 g

               cá chép: 34 g

                      thịt lợn nạc: 57 g.

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 22 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Một đội đồng diễn thể dục gồm 300 người, trong số đó có 40% mặc áo đỏ, 25% mặc áo vàng, số còn lại mặc áo xanh. Hỏi trong đội đồng diễn đó có bao nhiêu người mặc áo xanh.

Phương pháp giải:

Cách 1:

- Số người mặc áo đỏ = Số người đội đồng diễn x tỉ số phần trăm số người mặc áo đỏ.

- Số người mặc áo vàng = Số người đội đồng diễn x tỉ số phần trăm số người mặc áo vàng.

- Số người mặc áo xanh = Số người đội đồng diễn - số người mặc áo đỏ - số người mặc áo vàng.

Cách 2:

- Tỉ số phần trăm người mặc áo xanh = 100% - tỉ số phần trăm số người mặc áo đỏ - tỉ số phần trăm số người mặc áo vàng

- Số người mặc áo xanh = Số người đội đồng diễn x tỉ số phần trăm người mặc áo xanh

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Số người mặc áo đỏ là:

300 x 40% = 120 (người)

Số người mặc áo vàng là:

300 x 25% = 75 (người)

Số người mặc áo xanh là:

300 - 120 - 75 = 105 (người)

Đáp số: 105 người mặc áo xanh

Cách 2:

Tỉ số phần trăm người mặc áo xanh là:

100% - 40% - 25% = 35%

Số người mặc áo xanh là:

300 x 35% = 105 (người)

Đáp số: 105 người mặc áo xanh

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 22 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Lãi suất tiết kiệm ở một ngân hàng là 7,4% một năm. Một người gửi tiết kiệm 35 000 000 đồng. Hỏi sau một năm:

a) Số tiền lãi là bao nhiêu?

b) Tổng số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

a) Số tiền lãi nhận được sau một năm = Số tiền gửi tiết kiệm x lãi suất một năm.

b) Tổng số tiền gửi và tiền lãi = Số tiền gửi tiết kiệm + số tiền lãi nhận được sau một năm.

Lời giải chi tiết:

a) Số tiền lãi nhận được sau một năm là:

35 000 000 x 7,4% = (35 000 000 : 100) x 7,4 = 2 590 000 (đồng)

b) Tổng số tiền gửi và tiền lãi sau một năm là:

35 000 000  + 2 590 000 = 37 590 000 (đồng)

Đáp số: a) 2 590 000 đồng

  b) 37 590 000 đồng

Luyện tập Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 22 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Theo kế hoạch, một tổ sản xuất dệt may phải may được 850 bộ quần áo đồng phục cho năm học mới. Sau một thời gian, người ta thấy số bộ quần áo may được bằng 70% số bộ quần áo chưa may. Hỏi lúc đó, tổ sản xuất đã may được bao nhiêu bộ quần áo đồng phục?

Phương pháp giải:

Đổi: 70% = $\frac{{70}}{{100}} = \frac{7}{{10}}$

1. Tìm tổng số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần.

2. Tìm số bé (lấy tổng chia tổng số phần bằng nhau rồi nhân với số phần của số bé).

Lời giải chi tiết:

Đổi: 70% = $\frac{{70}}{{100}} = \frac{7}{{10}}$

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

7 + 10 = 17 (phần)

Số quần áo đã may được là:

850 : 17 x 7 = 350 (bộ)

Đáp số: 350 bộ

 • Toán lớp 5 Bài 42. Máy tính cầm tay - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Chọn cách bấm máy tính cầm tay phù hợp với mỗi phép tính. Thực hiện các phép tính sau rồi sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả đó. a) 1 975 + 2 025 a) Rô-bốt tính giá trị của biểu thức 5 + 2 x 3 bằng cách bấm máy tính cầm tay như sau: b) Em hãy tính giá trị của biểu thức 5 + 2 x 3 rồi so sánh với kết quả mà Rô-bốt nhận được. Sử dụng máy tính cầm tay để tính: a) 8% của 35 Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ sô

 • Toán lớp 5 Bài 43. Thực hành và trải nghiệm sử dụng máy tính cầm tay - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Trong hội chợ tại trường, lớp mình đã bán 100 chiếc vòng trang sức. Số tiền thu được sau khi bán vòng được lớp mình gửi tới quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo ở cùng cao. Khi bán hàng, chúng mình đã sử dụng máy tính cầm tay để tính tiền nhanh chóng và chính xác. Các bạn hãy sử dụng máy tính cầm tay để tính số tiền trong mỗi trường hợp dưới đây. Cô Hường đã mau 7 chiếc vòng, mỗi chiếc có giá 25 000 đồng. Hỏi cô Hường cần trả chúng m

 • Toán lớp 5 Bài 44. Luyện tập chung - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Chọn cách viết tỉ số phần trăm thích hợp cho tỉ số ghi ở mỗi chiếc xe. Số? Thỏ và rùa vào rừng hái nấm, hai bạn hái được tất cả 84 cây nấm. Vì thỏ mải chơi nên chỉ hái được số nấm bằng $frac{2}{5}$số nấm của rùa. Tìm số nấm mà mỗi bạn đã hái. Giá một chiếc ti vi tại cửa hàng là 15 000 000 đồng. Để tri ân khách hàng, cửa hàng đã có đợt khuyến mại giảm giá mỗi chiếc ti vi 8%. a) Hỏi giá tiền một chiếc ti vi đã giảm g

 • Toán lớp 5 Bài 40. Tìm tỉ số phần trăm của hai số - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  a) Tìm tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu): b) Số? Trong 40 kg nước biển có 1,4 kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển. Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường của Trường Tiểu học Hòa Bình có 60 bạn, trong đó lớp 5A có 18 bạn, lớp 5B có 15 bạn. Tìm tỉ số phần trăm của: a) Số bạn lớp 5A và số bạn của đội tình nguyện. b) Số bạn lớp 5B và số bạn của đội tình nguyện. a) Tìm tỉ số phần tră

 • Toán lớp 5 Bài 39. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Số? Trong cuộc thi đấu cờ vua của trường, số bạn nam tham gia nhiều hơn số bạn nữ là 10 bạn, số bạn nữ bằng $frac{2}{3}$ số bạn nam. Hỏi có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ tham gia cuộc thi đấu cờ vua đó? Mỗi lần vệ sinh thu gom rác thải, các bạn ở một trường tiểu học đã phân loại rác làm hai loại, loại A gồm giấy, bìa và loại B gồm chai lọ, vỏ hộp. Sau một đợt, cô giáo phụ trách đã cân số rác thải để đưa đi các cơ sở t

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close