Toán lớp 5 trang 51 - Ki-lô-mét vuông. Héc-ta - SGK kết nối tri thức

2km2 = ..... m2 Một nhà máy điện mặt trời muốn lắp đặt các tấm pin mặt trời trên sa mạc .... Chọn câu trả lời đúng. Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng có diện tích là 123 326 ha.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1 Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 1 trang 53 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Hoàn thành bảng sau.

Phương pháp giải:

Đọc (hoặc viết) số trước sau đó đọc (hoặc viết) tên đơn vị đo diện tích.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 1 Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 2 trang 54 SGK Toán Kết nối tri thức

Số?

a) 2 km2 = ………. m2                                               

4 km2 500 m2 = ………. m2

b) 5 000 000 m2 = ……… km2                                                             

6 450 000 m2 = ……… km2

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi: 1 km= 1 000 000 m2   

Lời giải chi tiết:

a) 2 km2 = 2 000 000 m2                                            

4 km2 500 m2 = 4 000 500 m2

b) 5 000 000 m2 = 5 km2                                                          

6 450 000 m2 = $6\frac{{450\,000}}{{1\,000\,000}}$ km2 = 6,45 km2

Hoạt động 1 Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 3 trang 54 SGK Toán Kết nối tri thức

Một nhà máy điện mặt trời muốn lắp đặt các tấm pin mặt trời trên sa mạc. Các kĩ sư dự kiến lắp đặt pin mặt trời trên một trong ba mảnh đất dưới đây. Biết mảnh đất được chọn có diện tích lớn nhất. Hỏi họ chọn mảnh đất nào?

Phương pháp giải:

Tính diện tích của từng mảnh đất rồi chọn mảnh đất có diện tích lớn nhất.

Lời giải chi tiết:

Diện tích mảnh A là: 3 x 7 = 21 (km2)

Diện tích mảnh B là: 5 x 5 = 25 (km2)

Diện tích mảnh C là: 4 x 6 = 24 (km2)

Ta có: 21 km2 < 24 km2 < 25 km2

Mảnh đất B có diện tích lớn nhất nên các kĩ sư chọn mảnh đất B.

Hoạt động 2 Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 1 phần Hoạt động trang 55 SGK Toán Kết nối tri thức

Chọn số đo phù hợp với diện tích của mỗi địa danh dưới đây.

Phương pháp giải:

Nối mỗi địa danh với số đo diện tích phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 2 Câu 5

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 2 phần Hoạt động trang 55 SGK Toán Kết nối tri thức

Số?

a) 3 km2 = …….. ha

b) 40 000 ha = …….. km2

c) 64 800 ha = ……….. km2

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách đổi: 1 km= 100 ha

Lời giải chi tiết:

a) 3 km2 = 300 ha                               

b) 40 000 ha = 400 km2                     

c) 64 800 ha = 648 km2

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 phần Luyện tập trang 55 SGK Toán Kết nối tri thức

Chọn câu trả lời đúng.

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng có diện tích là 123 326 ha.

(Nguồn: phongnhakebang.vn)

Số đo diện tích vườn quốc gia đó theo đơn vị ki-lô-mét vuông là:

A. 12,3326 km2                             

B. 123,326 km2                             

C. 1233,26 km2                             

D. 12332,6 km2

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách đổi: 1 km= 100 ha   

Lời giải chi tiết:

123 326 ha = $\frac{{123\,326}}{{100}}$ km2 = $1233\frac{{26}}{{100}}$ km2 = 1233,26 km2

Chọn đáp án C.

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 2 phần Luyện tập trang 55 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Người ta vừa xây dựng một nhà máy xử lí rác thải trên một khu đất hình vuông cạnh 200 m. Hỏi khu đất đó có diện tích là bao nhiêu héc-ta?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích mảnh đất = cạnh x cạnh.

- Áp dụng cách đổi: 1 ha = 10 000 m2

Lời giải chi tiết:

Diện tích khu đất để xây dựng nhà máy xử lí rác thải là:

200 x 200 = 40 000 (m2)

Đổi 40 000 m2 = 4 ha

Đáp số: 4 ha

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close