Toán lớp 5 Bài 53.Thể tích của hình lập phương - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Số? Một chiếc bánh bông lan hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 12 cm, chiều cao 6 cm. Chọn câu trả lời đúng. Mai và Rô-bốt xếp được hai hình từ các hình lập phương nhỏ như hình sau. a) Mai cần bỏ đi bao nhiêu hình lập phương nhỏ để nhận được hình như của Rô-bốt? b) Nếu mỗi hình lập phương có cạnh 2 cm thì thể tích hình của Rô-bốt là bao nhiêu xăng-ti-mét Khối ru-bích của Việt có dạng hình lập phương cạnh 6 cm. Thể ti

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 55 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp giải:

Muốn tính thể tích của hình lập phương, ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 55 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Một chiếc bánh bông lan hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 12 cm, chiều cao 6 cm.

a) Tính thể tích của chiếc bánh đó.

b) Rô-bốt đã cắt một miếng bánh hình lập phương cạnh 6 cm của chiếc bánh đó để mời Mi. Tính thế tích phần bánh còn lại.

Phương pháp giải:

a) Thể tích chiếc bánh hình hộp chữ nhật = cạnh hình vuông x cạnh hình vuông x chiều cao.

b)

- Thể tích miếng bánh hình lập phương = cạnh x cạnh x cạnh.

- Thể tích phần bánh còn lại = thể tích chiếc bánh – thể tích miếng bánh.

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích chiếc bánh hình hộp chữ nhật là:

12 x 12 x 6 = 864 (cm3)

b) Thể tích miếng bánh hình lập phương là:

6 x 6 x 6 = 216 (cm3)

Thể tích phần bánh còn lại là:

864 – 216 = 648 (cm3)

Đáp số: a) 864 cm3

b) 648 cm3

Hoạt động Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 56 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Chọn câu trả lời đúng.

Mai và Rô-bốt xếp được hai hình từ các hình lập phương nhỏ như hình sau.

a) Mai cần bỏ đi bao nhiêu hình lập phương nhỏ để nhận được hình như của Rô-bốt?

A. 12 hình

B. 10 hình

C. 8 hình

D. 6 hình

b) Nếu mỗi hình lập phương có cạnh 2 cm thì thể tích hình của Rô-bốt là bao nhiêu xăng-ti-mét khối?

A. 96 cm3

B. 72 cm3

C. 64 cm3

D. 32 cm3

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình vẽ và chọn đáp án đúng.

b)

- Tính thể tích mỗi hình lập phương nhỏ.

- Thể tích hình của Rô-bốt = thể tích hình lập phương nhỏ x 4.

Lời giải chi tiết:

a) Chọn đáp án B.

b)

Thể tích mỗi hình lập phương nhỏ là:

2 x 2 x 2 = 8 (cm3)

Thể tích hình của Rô-bốt là:

8 x 4 = 32 (cm3)

Chọn đáp án D.

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 56 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Chọn câu trả lời đúng.

Khối ru-bích của Việt có dạng hình lập phương cạnh 6 cm. Thể tích của khối ru-bích đó là:

A. 36 cm2

B. 216 cm2

C. 36 cm3

D. 216 cm3

Phương pháp giải:

Thể tích của khối ru-bích có dạng hình lập phương = cạnh x cạnh x cạnh.

Lời giải chi tiết:

Thể tích của khối ru-bích là:

6 x 6 x 6 = 216 (cm3)

Chọn đáp án D.

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 56 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Hoàn thành bảng sau.

Phương pháp giải:

Muốn tính thể tích của hình lập phương, ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 57 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

a) Quan sát hình vẽ và cho biết 2 khối hình nào ghép được thành hình lập phương.

b) Biết mỗi hình lập phương nhỏ trong hình bên có cạnh 2 cm. Hãy tính thể tích của hình lập phương lớn ghép được ở câu a.

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình vẽ và chọn hình vẽ thích hợp

b)

Cách 1:

- Tính thể tích hình lập phương nhỏ.

- Tính thể tích hình lập phương lớn = thể tích hình lập phương nhỏ x số hình lập phương nhỏ tạo thành hình lập phương lớn.

Cách 2:

- Tính cạnh của hình lập phương lớn = cạnh của hình lập phương nhỏ x 4

- Tính thể tích hình lập phương lớn = cạnh x cạnh x cạnh

Lời giải chi tiết:

a) Hình A và hình C ghép được thành hình lập phương.

b)

Cách 1:

Thể tích hình lập phương nhỏ là:

2 x 2 x 2 = 8 (cm3)

Thể tích hình lập phương lớn là:

8 x 64 = 512 (cm3)

Đáp số: 512 cm3

Cách 2:

Cạnh của mỗi hình lập phương lớn là:

2 x 4 = 8 (cm)

Thể tích hình lập phương lớn là:

8 x 8 x 8 = 512 (cm3)

Đáp số: 512 cm3

Luyện tập Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 57 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Rô-bốt làm một tháp chất lỏng như hình dưới đây.

Hỏi phần chất lỏng nào có thể tích lớn nhất và thể tích đó bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Tính thể tích từng phần chất lỏng và so sánh.

Lời giải chi tiết:

Phần nước rửa bát có dạng hình hộp chữ nhật có mặt đáy là hình vuông cạnh 15 cm, chiều cao 12 cm.

Thể tích phần nước rửa bát là:

15 x 15 x 12 = 2 700 (cm3)

Phần nước có dạng hình lập phương có cạnh 15 cm.

Thể tích phần nước là:

15 x 15 x 15 = 3 375 (cm3)

Phần dầu thực vật có dạng hình hộp chữ nhật có mặt đáy là hình vuông cạnh 15 cm, chiều cao 10 cm.

Thể tích phần dầu thực vật là:

15 x 15 x 10 = 2 250 (cm3)

Vì 3 375 > 2 700 > 2 250 nên phần nước có thể tích lớn nhất và bằng 3 375 cm3

 • Toán lớp 5 Bài 54. Thực hành tính toán và ước lượng thể tích một số hình khối - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Công ty của mẹ Mai đặt mua 100 chậu cây tái chế của lớp 5A để làm quà tặng cho mỗi nhân viên nhân ngày Môi trường Thế giới. Lớp 5A đã chọn mẫu hộp dạng hình lập phương cạnh 2 dm như hình bên để đựng mỗi chậu cây. a) Tính thể tích của mẫu hộp đó. b) Các bạn lớp 5A dự định xếp các hộp đó vào thùng để thuận tiện cho việc vận chuyển. Quan sát kích thước thùng và ước lượng số hộp có thể xếp vào 1 thùng. Em hãy ước lượng chiề

 • Toán lớp 5 Bài 55. Luyện tập chung - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Chọn câu trả lời đúng. Mai có thể gấp hình khai triển ở trên thành chiếc hộp nào? Hoàn thành bảng sau. Nam làm một chiếc hộp từ hình khai triển dưới đây. Việt có một chiếc hộp gỗ (có nắp) dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 20 cm và chiều cao 10 cm. Việt đã sơn màu nâu lên các mặt xung quanh và màu vàng lên 2 mặt đáy của chiếc hộp đó. Tính diện tích phần được sơn màu nâu.

 • Toán lớp 5 Bài 52. Thể tích của hình hộp chữ nhật - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 6 cm. Bố của Mai vừa làm một bể cá dạng hình chữ nhật với kích thước như hình dưới đây. Tính thể tích của bể cá đó. Số? Việt tạo một khối hình bằng cách ghép 6 hình hộp chữ nhật như hình dưới đây. Biết mỗi hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 2 cm. Chọn câu trả lời đúng.

 • Toán lớp 5 Bài 51. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tính diện tích xung quanh của hình lập phương có độ dài cạnh là: Cửa hàng bánh ngọt thường bảo quản bánh bằng cách cuốn một lớp túi bóng trong suốt vừa đủ quanh Người ta cần dán các mảnh nhựa màu vừa đủ vào khung của những chiếc đèn hình lập phương như hình dưới đây. Hãy tính diện tích các mảnh nhựa màu cần sử dụng cho mỗi bóng đèn. Mai muốn phủ các mặt xung quanh và mặt trên cùng của một chiếc bánh có dạng hình lập

 • Toán lớp 5 Bài 50. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có: a) Chiều dài 7 dm, chiều rộng 5 dm và chiều cao 4 dm. b) Chiều dài 6,5 cm, chiều rộng 3,5 cm và chiều cao 5 cm. Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 m, chiều rộng 4 m và sâu 1,5 m. Người ra muốn ốp gạch men xung quanh thành bể bơi. Tính phần diện tích được ốp gạch men (diện tích mạch vữa không đáng kể). Tính diện tích toàn phần của mỗi hình hộp chữ nhật dưới đây.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close