Toán lớp 5 trang 62 - Luyện tập chung - SGK kết nối tri thức

Người ta muốn xây dựng khu vui chơi cho trẻ em kết hợp với khu cắm trại trên mảnh đất có diện tích 2 ha. Một mảnh đất dạng hình chữ nhật được chia thành các phần như hình vẽ dưới đâyViết các số đo sau theo đơn vị mét vuông. a) 2 km2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 62 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Chọn số đo phù hợp.

Diện tích trường học của Mai khoảng:

A. 1,5 ha                                

B. 1,5 m2                          

C. 1,5 dm2                        

D. 1,5 cm2

Phương pháp giải:

Chọn số đo diện tích phù hợp với trường học.

Lời giải chi tiết:

Diện tích trường học của Mai khoảng: 1,5 ha

Chọn đáp án A

Luyện tập 1 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 62 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Viết các số đo dưới đây theo đơn vị héc-ta.

a) 25 000 m2    ;      412 000 m2      ;  8 000 m2

b) 11 km2        ;       7,5 km2       ;   0,48 km2

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách đổi: 10 000 m2 = 1 ha ; 1 km= 100 ha

Lời giải chi tiết:

a) 25 000 m2 = $\frac{{25\,000}}{{10\,000}}$ ha = $2\frac{{5\,000}}{{10\,000}}$ ha = 2,5 ha       

412 000 m2 = $\frac{{412\,000}}{{10\,000}}$ ha = $41\frac{{2\,000}}{{10\,000}}$ ha = 41,2 ha                                 

8 000 m2 = $\frac{{8\,000}}{{10\,000}}$ ha = 0,8 ha

b) 11 km2 = 1 100 ha                         

7,5 km2 = 750 ha                                            

0,48 km2 = 48 ha

Luyện tập 2 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 62 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Người ta muốn xây dựng khu vui chơi cho trẻ em kết hợp với khu cắm trại trên mảnh đất có diện tích 2 ha. Biết khu vui chơi cho trẻ em chiếm $\frac{3}{4}$ diện tích mảnh đất. Hỏi diện tích của khu cắm trại là bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải:

Đổi 2 ha sang đơn vị m2

Tìm diện tích khu vui chơi = Diện tích mảnh đất x  $\frac{3}{4}$

Diện tích khu cắm trại = diện tích mảnh đất – Diện tích khu vui chơi.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mảnh đất: 2 ha

Khu vui chơi: $\frac{3}{4}$ diện tích

Khu cắm trại: ? m2

Bài giải

Đổi: 2 ha = 20 000 m2

Diện tích khu vui chơi là:

$20\,000 \times \frac{3}{4} = 15\,000$ (m2)

Diện tích khu cắm trại là:

20 000 – 15 000 = 5 000 (m2)

Đáp số: 5 000 m2

Luyện tập 2 Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 63 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Một mảnh đất dạng hình chữ nhật được chia thành các phần như hình vẽ dưới đây. Biết phần đất dạng hình chữ nhật màu vàng được dùng để xây nhà máy. Hỏi người ta dùng bao nhiêu héc-ta để xây nhà máy?

Phương pháp giải:

- Tìm chiều dài và chiều rộng của khu đất màu vàng

- Tính diện tích khu đất màu vàng = chiều dài x chiều rộng

Lời giải chi tiết:

Khu đất màu vàng có chiều rộng là

10 x 3 = 30 (m)

Khu đất màu vàng có chiều dài là

10 x 6 = 60 (m)

Diện tích khu đất để xây nhà máy là:

60 x 30 = 1 800 (m2) = 0,18 ha

Đáp số: 0,18 ha

Luyện tập 2 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 63 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Chọn số đo phù hợp với diện tích của bức tranh Rô-bốt vừa vẽ trong hình dưới đây.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi chọn số đo thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Diện tích bức tranh đó khoảng: 1 m2

Chọn đáp án C

Luyện tập 2 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 63 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Viết các số đo sau theo đơn vị mét vuông.

a) 2 km2                                  

b) 8 ha                        

c) 450 dm2

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách đổi:

1 km= 1 000 000 m2 ; 1 ha = 10 000 m;  1 m2 = 100 dm2

Lời giải chi tiết:

a) 2 km2 = 2 000 000 m2                                

b) 8 ha = 80 000 m               

c) 450 dm2 =$\frac{{450}}{{100}}$m2 = $4\frac{{50}}{{100}}$ m2 = 4,5 m2

Luyện tập 2 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 63 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

>, <, =?

Phương pháp giải:

Đổi các số đo về cùng đơn vị rồi so sánh.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 2 Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 64 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Bác Ba muốn dùng gỗ để lát sàn phòng khách hình chữ nhật chiều dài 6 m, chiều rộng 5 m. Biết loại gỗ mà bác chọn có giá 300 000 đồng cho 1 m2. Tính số tiền mà bác Ba cần trả cho số gỗ lát sàn căn phòng đó.

Phương pháp giải:

- Diện tích căn phòng = chiều dài x chiều rộng.

- Số tiền cần trả cho số gỗ lát sàn căn phòng = giá tiền cho 1 m2 gỗ x diện tích

Lời giải chi tiết:

Diện tích căn phòng là:

6 x 5 = 30 (m2)

Số tiền bác Ba cần trả cho số gỗ lát sàn căn phòng là:

300 000 x 30 = 9 000 000 (đồng)

Đáp số: 9 000 000 đồng

Luyện tập 2 Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 64 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Người ta cắt một tấm kính hình chữ nhật thành 5 tấm kính giống nhau để đóng khung ảnh. Mỗi tấm có chiều dài 6 dm và chiều rộng 4 dm. Hỏi tấm kính ban đầu có diện tích là bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải:

- Diện tích của 1 tấm kính nhỏ = chiều dài x chiều rộng.

- Diện tích tấm kính ban đầu = diện tích của 1 tấm kính nhỏ x 5.

Lời giải chi tiết:

Diện tích của 1 tấm kính nhỏ là:

6 x 4 = 24 (dm2)

Diện tích tấm kính ban đầu là:

24 x 5 = 120 (dm2)

Đổi: 120 dm2 = 1,2 m2

Đáp số: 1,2 m2

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close