Toán lớp 5 Bài 36. Tỉ số. Tỉ số phần trăm - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành bảng bên (theo mẫu). Một trường tiểu học có 23 bạn nữ và 17 bạn nam tham gia cuộc thi “Trạng nguyên nhí” a) Tỉ số của số bạn nữ và số bạn nam là ?. b) Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ là ?. c) Tỉ số của số bạn nữ và tổng số bạn tham gia là ?. Chọn câu trả lời đúng. Viết các tỉ số dưới đây thành các tỉ số phần trăm (theo mẫu)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 5 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Hoàn thành bảng bên (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Tỉ số của a và b được viết là a : b hay $\frac{a}{b}$ (b khác 0).

Lời giải chi tiết:

Số thứ nhất

Số thứ hai

Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai

3

11

$\frac{3}{{11}}$

13

17

\[\frac{{13}}{{17}}\]

17

13

$\frac{{17}}{{13}}$

m

n (khác 0)

$\frac{m}{n}$

Hoạt động Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 5 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Một trường tiểu học có 23 bạn nữ và 17 bạn nam tham gia cuộc thi “Trạng nguyên nhí”

a) Tỉ số của số bạn nữ và số bạn nam là ?.

b) Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ là ?.

c) Tỉ số của số bạn nữ và tổng số bạn tham gia là ?.

Phương pháp giải:

Tỉ số của a và b được viết là a : b hay $\frac{a}{b}$ (b khác 0).

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số của số bạn nữ và số bạn nam là $\frac{{23}}{{17}}$.

b) Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ là $\frac{{17}}{{23}}$.

c) Tỉ số của số bạn nữ và tổng số bạn tham gia là $\frac{{23}}{{40}}$.

Hoạt động Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 5 SGK Toán 6 Kết nối tri thức

Chọn bông hoa ghi tỉ số ứng với tỉ số phần trăm ghi trên mỗi con ong

Phương pháp giải:

Chuyển tỉ số ghi trên các bông hoa thành tỉ số phần trăm và thực hiện nối.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 6 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Chọn câu trả lời đúng.

Phương pháp giải:

Tỉ số của a và b được viết là a : b hay $\frac{a}{b}$ (b khác 0).

Lời giải chi tiết:

17 là số học sinh của lớp 5C, 24 là số học sinh của lớp 5B nên $\frac{{17}}{{24}}$là tỉ số của số bạn lớp 5C và số bạn lớp 5B.

Chọn đáp án C.

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 7 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Viết các tỉ số dưới đây thành các tỉ số phần trăm (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Thực hiện theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{{50}}{{200}} = \frac{{25}}{{100}} = 25\% $

$\frac{{75}}{{300}} = \frac{{25}}{{100}} = 25\% $

$\frac{1}{4} = \frac{{25}}{{100}} = 25\% $

b) $5,2:100 = 5,2\% $

$110,6:100 = 110,6\% $

$0,5:100 = 0,5\% $

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 7 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Đ, S ?

Tính trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉ số giới tính khi sinh của Hà Nội vẫn còn ở mức cao (113 trẻ trai/100 trẻ gái). Con số này tăng so với cùng kì năm 2021 (112,7 trẻ trai/100 trẻ gái). (Theo https://thanglong.chinhphu.vn)

a) Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉ số của số trẻ trai và số trẻ gái là bao nhiêu phần trăm?

Mai nói: 112,7 %

Việt nói: 113%

b) Trong 6 tháng cùng kì năm 2021, tỉ số của số trẻ trai và số trẻ gái là bao nhiêu phần trăm?

Mai nói: 112,7%

Việt nói: 113%

Phương pháp giải:

a) Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉ số của số trẻ trai và số trẻ gái là 113 trẻ trai/100 trẻ gái. Ta đưa về tỉ số phần trăm, được: $\frac{{113}}{{100}}$

b) Trong 6 tháng cùng kì năm 2021, tỉ số của số trẻ trai và số trẻ gái là 112,7 trẻ trai/100 trẻ gái.

Lời giải chi tiết:

a) Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉ số của số trẻ trai và số trẻ gái là bao nhiêu phần trăm?

Mai nói: 112,7 % S

Việt nói: 113% Đ

b) Trong 6 tháng cùng kì năm 2021, tỉ số của số trẻ trai và số trẻ gái là bao nhiêu phần trăm?

Mai nói: 112,7% Đ

Việt nói: 113% S

Luyện tập Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 7 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Đề bài

Tại một trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, người ta kiểm tra 100 ô tô thì 92 ô tô có tải trọng đạt chuẩn. Hỏi trong 100 ô tô đó:

a) Số ô tô có tải trọng đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm?

b) Số ô tô có tải trọng không đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải:

a) Phần trăm số ô tô tải trọng đạt chuẩn = số ô tô có tải trọng đạt chuẩn : tổng số ô tô.

b) Phần trăm số ô tô tải trọng không đạt chuẩn = số ô tô có tải trọng không đạt chuẩn : tổng số ô tô.

Lời giải chi tiết:

a) Số ô tô có tải trọng đạt chuẩn chiếm số phần trăm là:

92 : 100 = 92%

b) Số ô tô có tải trọng không đạt chuẩn là:

100 – 92 = 8 (ô tô)

Số ô tô có tải trọng không đạt chuẩn chiếm số phần trăm là:

8 : 100 = 8%

Đáp số: a) 92%

             b)  8%

 • Toán lớp 5 Bài 37. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  a) Số? Trong thực tế, chiều dài khu vườn hoa, cây cảnh (khoảng cách AB) là bao nhiêu mét? Chặng đua xe đạp xuyên Việt từ Lạng Sơn đến Hà Nội dài 160 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét? Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000 000, quãng đường sắt Đà Nẵng – Nha Trang đo được là 5 cm. Trên thực tế, quãng đường sắt Đà Nẵng -–Nha Trang dài khoảng bao nhiêu ki-lô-mét? Quãng đường từ bản A đến trường tiểu học

 • Toán lớp 5 Bài 38. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Trên bãi cỏ có 49 con bò sữa gồm bò vàng và bò khoang, trong đó số bò khoang bằng $frac{2}{5}$số bò vàng. Hỏi trên bãi cỏ có bao nhiêu con bò khoang, bao nhiêu con bò vàng? Trong một ngày, một cửa hàng đã bán hàng và thu được số tiền là 18 000 000 đồng. Biết số tiền bán được trong buổi sáng bằng $frac{3}{2}$số tiền bán được trong buổi chiều. Hỏi số tiền bán được trong mỗi buổi là bao nhiêu? Đường từ nhà đến trường, bạn Páo qu

 • Toán lớp 5 Bài 39. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Số? Trong cuộc thi đấu cờ vua của trường, số bạn nam tham gia nhiều hơn số bạn nữ là 10 bạn, số bạn nữ bằng $frac{2}{3}$ số bạn nam. Hỏi có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ tham gia cuộc thi đấu cờ vua đó? Mỗi lần vệ sinh thu gom rác thải, các bạn ở một trường tiểu học đã phân loại rác làm hai loại, loại A gồm giấy, bìa và loại B gồm chai lọ, vỏ hộp. Sau một đợt, cô giáo phụ trách đã cân số rác thải để đưa đi các cơ sở t

 • Toán lớp 5 Bài 40. Tìm tỉ số phần trăm của hai số - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  a) Tìm tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu): b) Số? Trong 40 kg nước biển có 1,4 kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển. Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường của Trường Tiểu học Hòa Bình có 60 bạn, trong đó lớp 5A có 18 bạn, lớp 5B có 15 bạn. Tìm tỉ số phần trăm của: a) Số bạn lớp 5A và số bạn của đội tình nguyện. b) Số bạn lớp 5B và số bạn của đội tình nguyện. a) Tìm tỉ số phần tră

 • Toán lớp 5 Bài 41. Tìm giá trị phần trăm của một số - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  a) Tìm 70% của 120 m2. b) Tìm 24,5% của 2 kg. c) Tìm 0,8% của 15 000 000 đồng. Mẹ cùng Mai và Mi vào một siêu thị bán lẻ. Đến gian hàng thiếu nhi thấy có bảng ghi: “Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 – 6, giảm giá 15% tất cả các mặt hàng.” Mẹ đã mua cho Mai một ba lô học sinh có ghi giá 250 000 đồng và mua cho Mi một con thú bông rất đẹp có ghi giá 120 000 đồng. Em hãy tính xem ba lô và con thú bông, mỗi loại được giảm giá bao nhiêu tiền? T

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close