Toán lớp 5 Bài 46. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành bảng bên (theo mẫu) Số? Việt xếp các hình lập phương có cạnh 1 cm thành các hình bên. Hãy cho biết thể tích của mỗi hình đó. Số? a) 1 dm3 = ? cm3 1 000 cm3 = ? dm3 b) 2 dm2 = ? cm3 5 000 cm3 = ? dm3 c) 5 dm3 6 cm3 = ? cm3 8 700 cm3 = ? dm3 Tính. a) 12,5 cm3 + 7,5 cm3 100 dm3 – 27 dm3 b) 16 dm3 x 4 1 000 cm3 : 10

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 33 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Hoàn thành bảng bên (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Điền nội dung thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 34 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Số?

Việt xếp các hình lập phương có cạnh 1 cm thành các hình bên. Hãy cho biết thể tích của mỗi hình đó.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và đếm số hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm.

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích là 16 cm3.

b) Thể tích là 27 cm3.

Hoạt động Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 34 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Số?

a) 1 dm3 = ? cm3

1 000 cm3 = ? dm3

b) 2 dm2 = ? cm3

5 000 cm3 = ? dm3

c) 5 dm3 6 cm3 = ? cm3

8 700 cm3 = ? dm3

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi: 1 dm3 = 1 000 cm3 và 1 cm3 = $\frac{1}{{1\,000}}$dm3.

Lời giải chi tiết:

a) 1 dm3 = 1 000 cm3

1 000 cm3 = 1 dm3

b) 2 dm2 = 2 000 cm3

5 000 cm3 = 5 dm3

c) 5 dm3 6 cm3 = 5 006 cm3

8 700 cm3 = 8,7 dm3

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 34 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Tính.

a) 12,5 cm3 + 7,5 cm3

100 dm3 – 27 dm3

b) 16 dm3 x 4

1 000 cm3 : 10

Phương pháp giải:

- Thực hiện các phép tính với số tự nhiên.

- Điền đơn vị đo thể tích thích hợp phía bên phải kết quả vừa tính.

Lời giải chi tiết:

a) 12,5 cm3 + 7,5 cm3 = 20 cm3

100 dm3 – 27 dm3 = 73 dm3

b) 16 dm3 x 4 = 64 dm3

1 000 cm3 : 10 = 100 cm3

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 34 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Số?

a) 3,9 dm3 = ? cm3

b) 250 cm3 = ? dm3

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi: 1 dm3 = 1 000 cm3 và 1 cm3 = $\frac{1}{{1\,000}}$dm3.

Lời giải chi tiết:

a) 3,9 dm3 = 3 900 cm3

b) 250 cm3 = 0,25 dm3

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 34 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Chọn số đo thể tích phù hợp với mỗi đồ vật dưới đây.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi nối mỗi đồ vật với thể thích phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 34 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Rô-bốt dùng 2 chai nước có thể tích là 0,5 l đổ đầy nước vào các ô làm đá, mỗi ô có thể tích 8 cm3. Hỏi Rô-bốt có thể đổ đầy được nhiều nhất bao nhiêu ô? Biết 1 l = 1 dm3.

Phương pháp giải:

Thể tích hai chai nước = Thể tích một chai nước x 2

Áp dụng các chuyển đổi: 1 lít nước tương đương 1 dm3  và 1 dm3 = 1 000 cm3.

Số ô nước có thể đổ đầy = Thể tích hai chai nước : thể tích một ô nước làm đá.

Lời giải chi tiết:

Thể tích hai chai nước là:

0,5 x 2 = 1 (l)

1 l tương đương 1 dm3 và 1 dm3 = 1 000 cm3.

Số ô nước có thể đổ đầy là:

1 000 : 8 = 125 (ô)

Đáp số: 125 ô nước đá.

  • Toán lớp 5 Bài 47. Mét khối - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

    Đọc số đo thể tích của mỗi bể bơi dưới đây Số? Một thùng xe tải có thể tích là 33,2 m3, lượng hàng hóa trên thùng xe chiếm 80% thể tích của thùng xe. Tính thể tích phần còn trống trong thùng xe. Chọn số đo thể tích phù hợp cho mỗi chiếc hộp dưới đây. a) Viết các số đo: 2,5 m3; 3 900 cm3 theo đơn vị đề-xi-mét khối. b) Viết các số đo: 4 600 dm3; 7 500 cm3 theo đơn vị mét khối. Tính a) 3,5 m3 + 6,05 m3 1 000 m3 – 510 m3 b) 8,5 m3 x 0,

  • Toán lớp 5 Bài 48. Luyện tập chung - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

    Hoàn thành bảng sau. Thể tích của khối băng có dạng hình lập phương trong hình vẽ khoảng: A. 1 cm3 B. 1 dm3 C. 1 m3 Số? Rô-bốt đã xếp các hình lập phương 1 cm3 thành hình bên. Thể tích của hình bên là ? cm3 Số? a) 5 m3 = ? dm3 480 dm3 = ? m3 b) 0,25 m3 = ? cm3 5 000 cm3 = ? m3 c) 1,9 dm3 = ? cm3 650 cm3 = ? dm3

  • Toán lớp 5 Bài 45. Thể tích của một hình - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

    Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi. a) Hình hộp chữ nhật A gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ? b) Hình hộp chữ nhật B gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ? c) Hình nào có thể tích lớn hơn? Quan sát hình vẽ rồi chọn câu đúng. A. Thể tích hình C lớn hơn thể tích hình D. B. Thể tích hình C bằng thể tích hình D. C. Thể tích hình C bé hơn thể tích hình D. Rô-bốt có một hình lập phương lớn gồm 8 hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm. a

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close