Toán lớp 5 Bài 43. Thực hành và trải nghiệm sử dụng máy tính cầm tay - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong hội chợ tại trường, lớp mình đã bán 100 chiếc vòng trang sức. Số tiền thu được sau khi bán vòng được lớp mình gửi tới quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo ở cùng cao. Khi bán hàng, chúng mình đã sử dụng máy tính cầm tay để tính tiền nhanh chóng và chính xác. Các bạn hãy sử dụng máy tính cầm tay để tính số tiền trong mỗi trường hợp dưới đây. Cô Hường đã mau 7 chiếc vòng, mỗi chiếc có giá 25 000 đồng. Hỏi cô Hường cần trả chúng m

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Trong hội chợ tại trường, lớp mình đã bán 100 chiếc vòng trang sức. Số tiền thu được sau khi bán vòng được lớp mình gửi tới quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo ở cùng cao. Khi bán hàng, chúng mình đã sử dụng máy tính cầm tay để tính tiền nhanh chóng và chính xác. Các bạn hãy sử dụng máy tính cầm tay để tính số tiền trong mỗi trường hợp dưới đây.

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 27 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Cô Hường đã mau 7 chiếc vòng, mỗi chiếc có giá 25 000 đồng. Hỏi cô Hường cần trả chúng mình bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

Số tiền cô Hường cần trả = Giá tiền một chiếc vòng x số chiếc vòng cô Hường đã mua.

Lời giải chi tiết:

Cô Hường cần trả số tiền là:

25 000 x 7 = 175 000 (đồng)

Đáp số: 175 000 đồng

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 27 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Chúng mình áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá 20% cho bất kì ai mua nhiều hơn 10 chiếc vòng. Thầy Hải đã mua 18 chiếc vòng, mỗi chiếc có giá 25 000 đồng. Hỏi thầy Hải cần trả chúng mình bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Giá tiền của 18 chiếc vòng = Giá tiền một chiếc vòng x 18.

- Số phần trăm còn lại của giá bán sau khi giảm giá 20% = 100% - 20%.

- Số tiền thầy Hải cần trả = Giá tiền của 18 chiếc vòng x Số phần trăm còn lại của giá bán sau khi giảm giá 20%.

Lời giải chi tiết:

Giá tiền của 18 chiếc vòng là:

25 000 x 18 = 450 000 (đồng)

Số phần trăm còn lại của giá bán sau khi giảm giá 20% là:

100% - 20% = 80%.

Thầy Hải cần trả số tiền là:

450 000 x 80% = 360 000 (đồng)

Đáp số: 360 000 đồng

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 27 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Những chiếc vòng còn lại của chúng mình được một doanh nghiệp địa phương mua với giá tổng cộng 3 000 000 đồng. Hỏi mỗi chiếc vòng đó có giá bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Số vòng còn lại = Tổng số vòng đem bán – số vòng bán cho cô Hường - số vòng bán cho thầy Hải.

- Giá tiền mỗi chiếc vòng được doanh nghiệp mua = Tổng giá tiền bán : số vòng còn lại.

Lời giải chi tiết:

Số vòng còn lại là:

100 – 7 – 18 = 75 (chiếc)

Mỗi chiếc vòng được doanh nghiệp mua có giá là:

3 000 000 : 75 = 40 000 (đồng)

Đáp số: 40 000 đồng.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 27 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Ban giám hiệu ủng hộ dự định quyên góp từ thiện của lớp bằng cách góp thêm vào quỹ một số tiền bằng 20% doanh thu bán vòng trang sức của lớp. Tính số tiền mà lớp mình đã quyên góp được cho quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo ở cùng cao.

Phương pháp giải:

- Doanh thu bán vòng trang sức của lớp = Số tiền cô Hường trả + số tiền thầy Hải trả + số tiền doanh nghiệp trả.

- Số tiền nhà trường quyên góp từ thiện = Doanh thu bán vòng trang sức lớp x 20%.

- Số tiền lớp đã quyên góp được = Doanh thu bán vòng trang sức + Số tiền nhà trường quyên góp từ thiện.

Lời giải chi tiết:

Doanh thu bán vòng trang sức của lớp là:

175 000 + 360 000 + 3 000 000 = 3 535 000 (đồng)

Số tiền nhà trường quyên góp từ thiện là:

3 535 000 x 20% = 707 000 (đồng)

Số tiền mà lớp đã quyên góp được cho quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo ở cùng cao là:

3 535 000 + 707 000 = 4 242 000 (đồng)

Đáp số: 4 242 000 đồng.

 • Toán lớp 5 Bài 44. Luyện tập chung - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Chọn cách viết tỉ số phần trăm thích hợp cho tỉ số ghi ở mỗi chiếc xe. Số? Thỏ và rùa vào rừng hái nấm, hai bạn hái được tất cả 84 cây nấm. Vì thỏ mải chơi nên chỉ hái được số nấm bằng $frac{2}{5}$số nấm của rùa. Tìm số nấm mà mỗi bạn đã hái. Giá một chiếc ti vi tại cửa hàng là 15 000 000 đồng. Để tri ân khách hàng, cửa hàng đã có đợt khuyến mại giảm giá mỗi chiếc ti vi 8%. a) Hỏi giá tiền một chiếc ti vi đã giảm g

 • Toán lớp 5 Bài 42. Máy tính cầm tay - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Chọn cách bấm máy tính cầm tay phù hợp với mỗi phép tính. Thực hiện các phép tính sau rồi sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả đó. a) 1 975 + 2 025 a) Rô-bốt tính giá trị của biểu thức 5 + 2 x 3 bằng cách bấm máy tính cầm tay như sau: b) Em hãy tính giá trị của biểu thức 5 + 2 x 3 rồi so sánh với kết quả mà Rô-bốt nhận được. Sử dụng máy tính cầm tay để tính: a) 8% của 35 Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ sô

 • Toán lớp 5 Bài 41. Tìm giá trị phần trăm của một số - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  a) Tìm 70% của 120 m2. b) Tìm 24,5% của 2 kg. c) Tìm 0,8% của 15 000 000 đồng. Mẹ cùng Mai và Mi vào một siêu thị bán lẻ. Đến gian hàng thiếu nhi thấy có bảng ghi: “Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 – 6, giảm giá 15% tất cả các mặt hàng.” Mẹ đã mua cho Mai một ba lô học sinh có ghi giá 250 000 đồng và mua cho Mi một con thú bông rất đẹp có ghi giá 120 000 đồng. Em hãy tính xem ba lô và con thú bông, mỗi loại được giảm giá bao nhiêu tiền? T

 • Toán lớp 5 Bài 40. Tìm tỉ số phần trăm của hai số - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  a) Tìm tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu): b) Số? Trong 40 kg nước biển có 1,4 kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển. Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường của Trường Tiểu học Hòa Bình có 60 bạn, trong đó lớp 5A có 18 bạn, lớp 5B có 15 bạn. Tìm tỉ số phần trăm của: a) Số bạn lớp 5A và số bạn của đội tình nguyện. b) Số bạn lớp 5B và số bạn của đội tình nguyện. a) Tìm tỉ số phần tră

 • Toán lớp 5 Bài 39. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Số? Trong cuộc thi đấu cờ vua của trường, số bạn nam tham gia nhiều hơn số bạn nữ là 10 bạn, số bạn nữ bằng $frac{2}{3}$ số bạn nam. Hỏi có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ tham gia cuộc thi đấu cờ vua đó? Mỗi lần vệ sinh thu gom rác thải, các bạn ở một trường tiểu học đã phân loại rác làm hai loại, loại A gồm giấy, bìa và loại B gồm chai lọ, vỏ hộp. Sau một đợt, cô giáo phụ trách đã cân số rác thải để đưa đi các cơ sở t

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close