Toán lớp 5 trang 98 - Thực hành và trải nghiệm đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình - SGK kết nối tri thức

Trồng hoa, nuôi gà. Cắt rồi dán để tạo hình các con gà và các bông hoa (theo mẫu). Cắt rồi dán để tạo thành các hình (theo mẫu).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 113 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Trong tiết học này, chúng ta hãy cùng nhau tạo hình ngôi nhà.

Làm nhà.

Cắt rồi dán để tạo hình ngôi nhà (theo mẫu).

Phương pháp giải:

HS thực hiện theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

Hoạt động 1 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 113 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Trồng hoa, nuôi gà.

Cắt rồi dán để tạo hình các con gà và các bông hoa (theo mẫu).

Hãy cùng chia sẻ ngôi nhà của em nhé!

Phương pháp giải:

HS thực hiện theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

Hoạt động 2 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 114 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Trong tiết học này, chúng ta tiếp tục cùng nhua tạo ra hình yêu thích.

Cắt rồi dán để tạo thành các hình (theo mẫu).

Phương pháp giải:

HS thực hiện theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

Hoạt động 2 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 114 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Trò chơi xếp hình.

Từ 7 miếng ghép của bộ trò chơi xếp hình, em hãy xếp thành các hình dưới đây.

Phương pháp giải:

HS thực hiện trò chơi

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

Hoạt động 2 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 115 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Em hãy gấp thuyền buồm theo hướng dẫn dưới đây.

Phương pháp giải:

HS thực hiện theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close