Toán lớp 5 trang 83 - Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1 000;... hoặc với 0,1; 0,01; 0,001;... - SGK kết nối tri thức

Tính nhẩm. a) 9,63 x 10 Một đàn gấu Bắc Cực có 10 chú gấu con .... Tính nhẩm a) 20,7 : 10 Chiếc máy xúc lớn nhất thế giới (năm 2022) xúc 10 lần được 937,8 tấn quặng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 84 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

- Muốn nhân một số thập phân với 10; 100; 1 000; ...ta chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, ... chữ số.
- Muốn nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; ... ta chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

a) 9,63 x 10 = 96,3              

0,94 x 100 = 94                                

2,08 x 1 000 = 2 080

b) 5,1 x 0,1 = 0,51                           

15,31 x 0,001 = 0,01531                

8,2 x 0,01 = 0,082

Hoạt động 1 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 84 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi: 1 kg = 1 000 g ; 1 tạ = 10 yến ; 1 lít = 1 000 ml

Lời giải chi tiết:

a) 23,45 kg = 23 450 g                    

b) 23,4 tạ = 234 yến                        

c) 6,89 l = 6 890 ml

Hoạt động 1 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 85 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Một đàn gấu Bắc Cực có 10 chú gấu con, mỗi chú gấu con ăn hết 4,5 kg cá mỗi ngày. Hỏi 10 chú gấu con trong đàn đó ăn hết tất cả bao nhiêu ki-lô-gam cá mỗi ngày?

Phương pháp giải:

Số kg cá 10 chú gấu ăn hết mỗi ngày = số kg cá 1 chú gấu ăn mỗi ngày x số chú gấu

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

1 chú gấu: 4,5 kg

10 chú gấu: ? kg

Bài giải

10 chú gấu con ăn hết tất cả số ki-lô-gam cá mỗi ngày là:

4,5 x 10 = 45 (kg)

Đáp số: 45 kg cá

Hoạt động 2 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 phần Hoạt động trang 87 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

- Muốn chia một số thập phân cho 10; 100; 1 000; ... ta chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.
- Muốn chia một số thập phân cho 0,1; 0,001; 0,0001; ... ta chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

a) 20,7 : 10 = 2,07                           

0,8 : 100 = 0,008                             

341 : 1 000 = 0,341

b) 0,3 : 0,1 = 30                               

58 : 0,001 = 58 000                         

6,3 : 0,01 = 630

Hoạt động 2 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 phần Hoạt động trang 87 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

1 mm = 0,1 cm ; 1 cm = 0,01 m ; 1 m = 0,001 km

Lời giải chi tiết:

a) 10,4 mm = 1,04 cm                     

b) 12,6 cm = 0,126 m                      

c) 3,7 m = 0,0037 km

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 phần Luyện tập trang 87 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo chiều mũi tên rồi điền kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 phần Luyện tập trang 87 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Chiếc máy xúc lớn nhất thế giới (năm 2022) xúc 10 lần được 937,8 tấn quặng.

(Nguồn:petersoncat.com)

Hỏi trung bình mỗi lần chiếc máy xúc đó xúc được bao nhiêu tấn quặng?

Phương pháp giải:

Trung bình mỗi lần chiếc máy xúc đó xúc được số tấn quặng = Tổng số tấn quặng : số lần xúc

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

10 lần: 937,8 tấn

1 lần: ? tấn

Bài giải

Trung bình mỗi lần chiếc máy xúc đó xúc được số tấn quặng là:

937,8 : 10 = 93,78 (tấn quặng)

Đáp số: 93,78 tấn quặng

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close