Toán lớp 5 trang 26 - Ôn tập hình học và đo lường - SGK kết nối tri thức

Rô-bốt đã vẽ một bức tranh như hình dưới đây. Bác Năm thu hoạch được 1 tấn 250 kg cam. Số cam đó được chia thành cam loại I và cam loại II. Tìm các cặp đường thẳng vuông góc, cặp đường thẳng song song ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1 Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 1 trang 26 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

1 yến = 10 kg ; 1 tạ = 10 yến = 100 kg

1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1 000 kg

Lời giải chi tiết:

a) 6 yến = 60 kg                                 

2 tạ = 200 kg                                      

2 tấn = 2 000 kg       

b) 5 tấn = 50 tạ                                   

1 tấn = 100 yến                                  

9 tạ = 90 yến

Luyện tập 1 Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 2 trang 26 SGK Toán Kết nối tri thức

Cho các góc như hình vẽ dưới đây.

a) Số?

Trong các góc đã cho có: ? góc vuông; ? góc nhọn; ? góc tù.

b) Dùng thước đo góc để kiểm tra xem trong các góc đã cho, góc nào có số đo bằng 60o, 90o, 120o. Nêu tên các góc đó.

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình vẽ rồi đếm các góc nhọn, góc tù, góc vuông có trong hình.
b) Dùng thước đo góc để kiểm tra xem các góc có số đo bằng 60o, 90o, 120o và nêu tên.

Lời giải chi tiết:

a) Trong các góc đã cho có: 2 góc vuông; 2 góc nhọn; 2 góc tù.

b) Góc có số đo bằng 60o là: góc đỉnh D, cạnh DE, DG

Góc có số đo bằng 90o là: góc đỉnh M, cạnh MN, MP; góc đỉnh Q, cạnh QR, QS

Góc có số đo bằng 120o là: góc đỉnh A, cạnh AB, AC

Luyện tập 1 Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 3 trang 26 SGK Toán Kết nối tri thức

Rô-bốt đã vẽ một bức tranh như hình dưới đây.

a) Em hãy chỉ ra các cặp đường thẳng song song, các cặp đường thẳng vuông góc.

b) Rô-bốt đã vẽ những dạng hình phẳng nào trong bức tranh?

Phương pháp giải:

a)

- Dùng ê ke để kiểm tra các cặp đường thẳng vuông góc

- Hai đường thẳng song song với nhau không bao giờ cắt nhau.

b) Quan sát rồi nêu các dạng hình phẳng trong bức tranh

Lời giải chi tiết:

a) Các cặp đường thẳng song song với nhau: cặp đường thẳng màu đỏ, cặp đường thẳng màu đen.

    Cặp đường thẳng vuông góc: đường thẳng màu đỏ và đường thẳng màu xanh.

b) Rô-bốt đã vẽ hình bình hành, hình tròn, hình thoi, hình chữ nhật.

Luyện tập 1 Câu 4

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 4 trang 26 SGK Toán Kết nối tri thức

Bác Năm thu hoạch được 1 tấn 250 kg cam. Số cam đó được chia thành cam loại I và cam loại II. Biết rằng số cam loại I chiếm $\frac{3}{{10}}$ tổng số cam thu hoạch. Tính số ki-lô-gam cam mỗi loại.

Phương pháp giải:

Đổi: 1 tấn 250 kg = 1 250 kg

Số cam loại I = tổng số cam x $\frac{3}{{10}}$

Số cam loại II = tổng số cam – số cam loại I.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thu hoạch: 1 tấn 250 kg

Loại I: $\frac{3}{{10}}$ tổng số cam

Loại I: ? kg

Loại II: ? kg

Bài giải

Đổi: 1 tấn 250 kg = 1 250 kg

Số ki-lô-gam cam loại I là:

$1\,250 \times \frac{3}{{10}} = 375$ (kg)

Số ki-lô-gam cam loại II là:

1 250 – 375 = 875 (kg)

Đáp số: loại I: 375 kg; loại II: 875 kg

Luyện tập 2 Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 1 trang 27 SGK Toán Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

1 giờ = 60 phút ; 1 thế kỉ = 100 năm

Lời giải chi tiết:

a) 5 giờ = 300 phút                                                               

7 thế kỉ = 700 năm                                                                    

$\frac{1}{{10}}$ giờ = $\frac{1}{{10}} \times 60$ phút = 6 phút                                                    

b) 2 giờ 30 phút = 60 phút x 2 + 30 phút = 150 phút

4 phút 5 giây = 60 giây x 4 + 5 giây = 245 giây

$\frac{7}{{100}}$ thế kỉ = $\frac{7}{{100}} \times 100$ năm = 7 năm

Luyện tập 2 Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 2 trang 27 SGK Toán Kết nối tri thức

Tìm các cặp đường thẳng vuông góc, cặp đường thẳng song song trong các đường màu đỏ ở mỗi bức tranh dưới đây.

Phương pháp giải:

- Sử dụng ê ke để tìm các cặp đường thẳng vuông góc

- Hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 2 Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 3 trang 28 SGK Toán Kết nối tri thức

Rô-bốt vẽ một bức tranh bằng các đường thẳng như hình dưới đây. Em hãy vẽ một bức tranh tương tự vào vở.

Phương pháp giải:

HS quan sát và vẽ theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

Luyện tập 2 Câu 4

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 4 trang 28 SGK Toán Kết nối tri thức

Dì Sáu có một mảnh đất dạng hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 7m. Dì chia đều mảnh đất thành 7 ô đất để xây các phòng trọ.

a) Mỗi phòng trọ được xây trên ô đất có diện tích là bao nhiêu mét vuông?

b) Hãy tìm cách chia mảnh đất nhà dì Sáu thành 7 ô đất hình chữ nhật, mỗi ô có chiều dài 4m, chiều rộng 3m.

Phương pháp giải:

a) Diện tích mảnh đất = chiều dài x chiều rộng.

Diện tích mỗi phòng trọ = diện tích mảnh đất : số phòng trọ

b) Chia mảnh đất nhà dì Sáu thành 7 ô đất hình chữ nhật, mỗi ô có chiều dài 4m, chiều rộng 3m.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close