Toán lớp 5 Bài 52. Thể tích của hình hộp chữ nhật - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 6 cm. Bố của Mai vừa làm một bể cá dạng hình chữ nhật với kích thước như hình dưới đây. Tính thể tích của bể cá đó. Số? Việt tạo một khối hình bằng cách ghép 6 hình hộp chữ nhật như hình dưới đây. Biết mỗi hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 2 cm. Chọn câu trả lời đúng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 52 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 6 cm.

Phương pháp giải:

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

8 x 5 x 6 = 240 (cm3)

Đáp số: 240 cm3

Hoạt động Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 52 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Bố của Mai vừa làm một bể cá dạng hình chữ nhật với kích thước như hình dưới đây.

Tính thể tích của bể cá đó.

Phương pháp giải:

Thể tích bể cá dạng hình hộp chữ nhật = chiều dài bể cá x chiều rộng bể cá x chiều cao bể cá.

Lời giải chi tiết:

Thể tích bế cá dạng hình hộp chữ nhật là:

10 x 6 x 8 = 480 (dm3)

Đáp số: 480 dm3

Hoạt động Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 52 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Số?

Việt tạo một khối hình bằng cách ghép 6 hình hộp chữ nhật như hình dưới đây. Biết mỗi hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 2 cm.

Thể tích khối hình đó là ? cm3

Phương pháp giải:

- Tính thể tích khối hình = thể tích hình hộp chữ nhật x 6.

- Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Thể tích một hình hộp chữ nhật là:

10 x 5 x 2 = 100 (cm3)

Thể tích khối hình là:

100 x 6 = 600 (cm3)

Thể tích khối hình đó là 600 cm3

Luyện tập Câu 4

Trả lời câu hỏi 1 trang 53 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Chọn câu trả lời đúng.

Nam muốn xếp các khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 1 cm và chiều cao 1 cm vào một chiếc hộp. Chiếc hộp đó có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 8 cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 4 cm.

Hỏi Nam có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu khối gỗ như vậy vào hộp?

A. 8 khối

B. 16 khối

C. 32 khối

D. 64 khối

Phương pháp giải:

- Tính thể tích chiếc hộp dạng hình hộp chữ nhật = chiều dài x chiều rộng x chiều cao.

- Tính thể tích một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật = chiều dài x chiều rộng x chiều cao.

- Số khối gỗ có thể xếp vào chiếc hộp = thể tích chiếc hộp : thể tích một khối gỗ.

Lời giải chi tiết:

Thể tích chiếc hộp là:

8 x 4 x 4 = 128 (cm3)

Thể tích một khối gỗ là:

4 x 1 x 1 = 4 (cm3)

Số khối gỗ có thể xếp vào chiếc hộp là:

128 : 4 = 32 (khối)

Chọn đáp án C.

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 53 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Tính thể tích của khối gõ có hình dạng và kích thước như hình dưới đây.

Phương pháp giải:

- Chia khối gỗ làm hai phần như sau:

- Tính thể tích khối gỗ phần 1 và phần 2 đều có dạng hình hộp chữ nhật.

- Thể tích khối gỗ = thể tích khối gỗ phần 1 + thể tích khối gỗ phần 2.

Chú ý: Học sinh có thể chia khối gỗ bằng cách khác và thực hiện cách làm tương tự.

Lời giải chi tiết:

Chia khối gỗ làm hai phần như sau:

Khối gỗ phần 1 có dạng hình hộp chữ nhật với mặt đáy hình vuông cạnh 5 cm, chiều cao là 8 – 6 = 2 cm.

Thể tích khối gỗ phần 1 là:

5 x 5 x 2 = 50 (cm3)

Khối gỗ phần 2 có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm, chiều cao 8 cm.

Thể tích khối gỗ phần 2 là:

5 x 3 x 8 = 120 (cm3)

Thể tích khối gỗ là:

50 + 120 = 170 (cm3)

Đáp số: 170 cm3

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 53 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Quan sát hình vẽ và tính thể tích của tảng đá nằm trong bể nước.

Phương pháp giải:

- Tính thế tích nước trong bể khi không có tảng đá.

- Tính thể tích nước trong bể khi có tảng đá.

- Thể tích tảng đá = thể tích nước trong bể khi có đá – thể tích nước trong bể khi không có đá.

Lời giải chi tiết:

Thể tích nước trong bể khi không có tảng đá là:

10 x 6 x 3 = 180 (dm3)

Thể tích nước trong bể khi có tảng đá là:

10 x 6 x 4 = 240 (dm3)

Thể tích tảng đá là:

240 – 180 = 60 (dm3)

Đáp số: 60 dm3

 • Toán lớp 5 Bài 53.Thể tích của hình lập phương - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Số? Một chiếc bánh bông lan hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 12 cm, chiều cao 6 cm. Chọn câu trả lời đúng. Mai và Rô-bốt xếp được hai hình từ các hình lập phương nhỏ như hình sau. a) Mai cần bỏ đi bao nhiêu hình lập phương nhỏ để nhận được hình như của Rô-bốt? b) Nếu mỗi hình lập phương có cạnh 2 cm thì thể tích hình của Rô-bốt là bao nhiêu xăng-ti-mét Khối ru-bích của Việt có dạng hình lập phương cạnh 6 cm. Thể ti

 • Toán lớp 5 Bài 54. Thực hành tính toán và ước lượng thể tích một số hình khối - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Công ty của mẹ Mai đặt mua 100 chậu cây tái chế của lớp 5A để làm quà tặng cho mỗi nhân viên nhân ngày Môi trường Thế giới. Lớp 5A đã chọn mẫu hộp dạng hình lập phương cạnh 2 dm như hình bên để đựng mỗi chậu cây. a) Tính thể tích của mẫu hộp đó. b) Các bạn lớp 5A dự định xếp các hộp đó vào thùng để thuận tiện cho việc vận chuyển. Quan sát kích thước thùng và ước lượng số hộp có thể xếp vào 1 thùng. Em hãy ước lượng chiề

 • Toán lớp 5 Bài 55. Luyện tập chung - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Chọn câu trả lời đúng. Mai có thể gấp hình khai triển ở trên thành chiếc hộp nào? Hoàn thành bảng sau. Nam làm một chiếc hộp từ hình khai triển dưới đây. Việt có một chiếc hộp gỗ (có nắp) dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 20 cm và chiều cao 10 cm. Việt đã sơn màu nâu lên các mặt xung quanh và màu vàng lên 2 mặt đáy của chiếc hộp đó. Tính diện tích phần được sơn màu nâu.

 • Toán lớp 5 Bài 51. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tính diện tích xung quanh của hình lập phương có độ dài cạnh là: Cửa hàng bánh ngọt thường bảo quản bánh bằng cách cuốn một lớp túi bóng trong suốt vừa đủ quanh Người ta cần dán các mảnh nhựa màu vừa đủ vào khung của những chiếc đèn hình lập phương như hình dưới đây. Hãy tính diện tích các mảnh nhựa màu cần sử dụng cho mỗi bóng đèn. Mai muốn phủ các mặt xung quanh và mặt trên cùng của một chiếc bánh có dạng hình lập

 • Toán lớp 5 Bài 50. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có: a) Chiều dài 7 dm, chiều rộng 5 dm và chiều cao 4 dm. b) Chiều dài 6,5 cm, chiều rộng 3,5 cm và chiều cao 5 cm. Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 m, chiều rộng 4 m và sâu 1,5 m. Người ra muốn ốp gạch men xung quanh thành bể bơi. Tính phần diện tích được ốp gạch men (diện tích mạch vữa không đáng kể). Tính diện tích toàn phần của mỗi hình hộp chữ nhật dưới đây.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close