Toán lớp 5 Bài 51. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính diện tích xung quanh của hình lập phương có độ dài cạnh là: Cửa hàng bánh ngọt thường bảo quản bánh bằng cách cuốn một lớp túi bóng trong suốt vừa đủ quanh Người ta cần dán các mảnh nhựa màu vừa đủ vào khung của những chiếc đèn hình lập phương như hình dưới đây. Hãy tính diện tích các mảnh nhựa màu cần sử dụng cho mỗi bóng đèn. Mai muốn phủ các mặt xung quanh và mặt trên cùng của một chiếc bánh có dạng hình lập

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 49 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Tính diện tích xung quanh của hình lập phương có độ dài cạnh là:

a) 12 cm

b) 1,5 m.

Phương pháp giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

12 x 12 x 4 = 576 (cm2)

Đáp số: 576 cm2

b) Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)

Đáp số: 9 m2

Hoạt động Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 49 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Cửa hàng bánh ngọt thường bảo quản bánh bằng cách cuốn một lớp túi bóng trong suốt vừa đủ quanh chiếc bánh như hình bên. Biết chiếc bánh bên có dạng hình lập phương cạnh 9 cm. Hãy tính diện tích phần túi bóng cần sử dụng.

Phương pháp giải:

- Diện tích phần túi bóng cần sử dụng = diện tích xung quanh của chiếc bánh dạng hình lập phương.

- Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Diện tích phần túi bóng cần sử dụng là:

9 x 9 x 4 = 324 (cm2)

Đáp số: 324 cm2

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 50 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Người ta cần dán các mảnh nhựa màu vừa đủ vào khung của những chiếc đèn hình lập phương như hình dưới đây. Hãy tính diện tích các mảnh nhựa màu cần sử dụng cho mỗi bóng đèn.

Phương pháp giải:

- Diện tích các mảnh nhựa màu cần sử dụng cho mỗi bóng đèn = diện tích toàn phần của mỗi chiếc đèn có dạng hình lập phương.

- Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

Lời giải chi tiết:

Diện tích mảnh nhựa màu cần sử dụng cho bóng đèn thứ nhất là:

25 x 25 x 6 = 3 750 (cm2)

Diện tích mảnh nhựa màu cần sử dụng cho bóng đèn thứ hai là:

15 x 15 x 6 = 1 350 (cm2)

Diện tích mảnh nhựa màu cần sử dụng cho bóng đèn thứ ba là:

30 x 30 x 6 = 5 400 (cm2)

Đáp số: Bóng đèn thứ nhất: 3 750 cm2

Bóng đèn thứ hai: 1 350 cm2

Bóng đèn thứ ba: 5 400 cm2

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 50 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Mai muốn phủ các mặt xung quanh và mặt trên cùng của một chiếc bánh có dạng hình lập phương cạnh 10 cm bằng một lớp kem. Tính diện tích phần bánh cần phủ.

Phương pháp giải:

Diện tích phần bánh cần phủ = diện tích một mặt của chiếc bánh nhân với 5.

Lời giải chi tiết:

Diện tích phần bánh cần phủ là:

10 x 10 x 5 = 500 (cm2)

Đáp số: 500 cm2.

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 50 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Rô-bốt cung cấp dịch vụ trang trí chậu cây với giá 25 đồng cho 1 cm2 chậu cây. Nam muốn trang trí các mặt xung quanh của chậu cây có dạng hình lập phương cạnh 20 cm. Hãy tính số tiền mà Nam cần trả cho Rô-bốt.

Phương pháp giải:

- Diện tích trang trí một chậu cây dạng hình lập phương = diện tích xung quanh của chậu cây dạng hình lập phương.

- Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

- Số tiền để trang trí một chậu cây = 25 x diện tích trang trí chậu cây.

Lời giải chi tiết:

Diện tích trang trí một chậu cây dạng hình lập phương là:

20 x 20 x 4 = 1 600 (cm2)

Số tiền mà Nam cần trả cho Rô-bốt

25 x 1 600 = 40 000 (đồng)

Đáp số: 40 000 đồng.

Luyện tập Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 50 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Nam có hai hình lập phương cạnh 4 cm. Bạn ấy đặt hai hình cạnh nhau để tạo thành một hình hộp chữ nhật. Mai nói rằng: “Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật gấp 2 lần diện tích toàn phần của hình lập phương.”. Hỏi Mai nhận xét như vậy có đúng không?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

- Tính diện tích toàn phần của hình lập phương.

- So sánh diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và diện tích toàn phần của hình lập phương rồi kết luận.

Lời giải chi tiết:

Hình hộp chữ nhật có mặt đáy dạng hình vuông cạnh 4 cm, chiều cao 8 cm.

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

4 x 4 x 8 = 128 (cm2)            

Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

4 x 4 = 16 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

128 + 16 x 2 = 160 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

4 x 4 x 4 = 64 (cm2)

Ta có: 160 : 64 = 2,5 hay diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật gấp 2,5 lần diện tích toàn phần của hình lập phương.

Vậy Mai nhận xét như vậy không đúng.

 • Toán lớp 5 Bài 52. Thể tích của hình hộp chữ nhật - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 6 cm. Bố của Mai vừa làm một bể cá dạng hình chữ nhật với kích thước như hình dưới đây. Tính thể tích của bể cá đó. Số? Việt tạo một khối hình bằng cách ghép 6 hình hộp chữ nhật như hình dưới đây. Biết mỗi hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 2 cm. Chọn câu trả lời đúng.

 • Toán lớp 5 Bài 53.Thể tích của hình lập phương - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Số? Một chiếc bánh bông lan hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 12 cm, chiều cao 6 cm. Chọn câu trả lời đúng. Mai và Rô-bốt xếp được hai hình từ các hình lập phương nhỏ như hình sau. a) Mai cần bỏ đi bao nhiêu hình lập phương nhỏ để nhận được hình như của Rô-bốt? b) Nếu mỗi hình lập phương có cạnh 2 cm thì thể tích hình của Rô-bốt là bao nhiêu xăng-ti-mét Khối ru-bích của Việt có dạng hình lập phương cạnh 6 cm. Thể ti

 • Toán lớp 5 Bài 54. Thực hành tính toán và ước lượng thể tích một số hình khối - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Công ty của mẹ Mai đặt mua 100 chậu cây tái chế của lớp 5A để làm quà tặng cho mỗi nhân viên nhân ngày Môi trường Thế giới. Lớp 5A đã chọn mẫu hộp dạng hình lập phương cạnh 2 dm như hình bên để đựng mỗi chậu cây. a) Tính thể tích của mẫu hộp đó. b) Các bạn lớp 5A dự định xếp các hộp đó vào thùng để thuận tiện cho việc vận chuyển. Quan sát kích thước thùng và ước lượng số hộp có thể xếp vào 1 thùng. Em hãy ước lượng chiề

 • Toán lớp 5 Bài 55. Luyện tập chung - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Chọn câu trả lời đúng. Mai có thể gấp hình khai triển ở trên thành chiếc hộp nào? Hoàn thành bảng sau. Nam làm một chiếc hộp từ hình khai triển dưới đây. Việt có một chiếc hộp gỗ (có nắp) dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 20 cm và chiều cao 10 cm. Việt đã sơn màu nâu lên các mặt xung quanh và màu vàng lên 2 mặt đáy của chiếc hộp đó. Tính diện tích phần được sơn màu nâu.

 • Toán lớp 5 Bài 50. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có: a) Chiều dài 7 dm, chiều rộng 5 dm và chiều cao 4 dm. b) Chiều dài 6,5 cm, chiều rộng 3,5 cm và chiều cao 5 cm. Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 m, chiều rộng 4 m và sâu 1,5 m. Người ra muốn ốp gạch men xung quanh thành bể bơi. Tính phần diện tích được ốp gạch men (diện tích mạch vữa không đáng kể). Tính diện tích toàn phần của mỗi hình hộp chữ nhật dưới đây.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close