Toán lớp 5 trang 47 - Làm tròn số thập phân - SGK kết nối tri thức

Làm tròn các số thập phân đến số tự nhiên gần nhất. Làm tròn các số thập phân: 9,345; 21,663; 0,4571: a) Đến hàng phần mười. Số Pi là một số đặc biệt trong lịch sử toán học

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1 Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 1 trang 48 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Làm tròn các số thập phân đến số tự nhiên gần nhất.

Phương pháp giải:

Khi làm tròn số thập phân đến số tự nhiên gần nhất, ta so sánh chữ số ở hàng phần mười với 5. Nếu chữ số hàng phần mười bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 1 Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 2 trang 48 SGK Toán Kết nối tri thức

Chiều cao, cân nặng chuẩn của trẻ 10 tuổi theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) như sau (nguồn marrybaby.vn):

Em hãy làm tròn các số đo trong bảng đến số tự nhiên gần nhất.

Phương pháp giải:

Khi làm tròn số thập phân đến số tự nhiên gần nhất, ta so sánh chữ số ở hàng phần mười với 5. Nếu chữ số hàng phần mười bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 2 Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi Hoạt động 2 trang 50 SGK Toán Kết nối tri thức

Làm tròn các số thập phân: 9,345; 21,663; 0,4571:

a) Đến hàng phần mười.

b) Đến hàng phần trăm.

Phương pháp giải:

a) Khi làm tròn số thập phân đến hàng phần mười, ta so sánh chữ số ở hàng phần trăm với 5. Nếu chữ số hàng phần trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

b) Khi làm tròn số thập phân đến hàng phần trăm, ta so sánh chữ số ở hàng phần nghìn với 5. Nếu chữ số hàng phần nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 1 trang 50 SGK Toán Kết nối tri thức

Đ, S?

Làm tròn 139,7 đến số tự nhiên gần nhất.

a) Việt nói: Đường chéo ti vi dài khoảng 139 cm.   ……

b) Nam nói: Đường chéo ti vi dài khoảng 140 cm.   ……

Phương pháp giải:

Khi làm tròn số thập phân đến số tự nhiên gần nhất, ta so sánh chữ số ở hàng phần mười với 5. Nếu chữ số hàng phần mười bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

a) Việt nói: Đường chéo ti vi dài khoảng 139 cm.    S

b) Nam nói: Đường chéo ti vi dài khoảng 140 cm.   Đ

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 2 trang 50 SGK Toán Kết nối tri thức

Số Pi là một số đặc biệt trong lịch sử toán học. Nó được biểu diễn bằng chữ cái Hy Lạp  từ giữa thế kỉ XVIII, đó là một số thập phân mà phần thập phân có rất nhiều chữ số: 3,141592....

Em hãy làm tròn số Pi đến hàng phần mười, hàng phần trăm.

Phương pháp giải:

- Khi làm tròn số thập phân đến hàng phần mười, ta so sánh chữ số ở hàng phần trăm với 5. Nếu chữ số hàng phần trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

- Khi làm tròn số thập phân đến hàng phần trăm, ta so sánh chữ số ở hàng phần nghìn với 5. Nếu chữ số hàng phần nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

Làm tròn số Pi đến hàng phần mười:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close