Toán lớp 5 trang 14 - Phân số thập phân - SGK kết nối tri thức

Các phân số nào dưới đây là phân số thập phân? Tìm phân số thập phân thích hợp.Viết các phân số sau thành phân số thập phân.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 1 trang 14 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Các phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

Phương pháp giải:

Phân số thập phân là các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000, ...

Lời giải chi tiết:

Các phân số là phân số thập phân là $\frac{7}{{10}}\,\,;\,\,\frac{{63}}{{100}}\,\,;\,\,\frac{{178}}{{100}}\,\,;\,\,\frac{{16}}{{1\,000}}\,\,;\,\,\frac{{365}}{{1\,000}}$                        

Hoạt động Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 2 phần Hoạt động trang 15 SGK Toán Kết nối tri thức

Tìm phân số thập phân thích hợp.

Phương pháp giải:

a) Đếm thêm $\frac{1}{{10}}$ rồi viết phân số thập phân thích hợp.

a) Đếm thêm $\frac{1}{{100}}$ rồi viết phân số thập phân thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 1 trang 15 SGK Toán Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp giải:

Nhân hoặc chia cả tử số và mẫu số của các phân số đã cho với một số thích hợp để được phân số thập phân có mẫu số là 10; 100; 1 000.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 2 phần Luyện tập trang 15 SGK Toán Kết nối tri thức

Viết các phân số sau thành phân số thập phân.

Phương pháp giải:

Nhân hoặc chia cả tử số và mẫu số của các phân số đã cho với một số thích hợp để được phân số có mẫu số là 10; 100; 1 000, …

Lời giải chi tiết:

\(\frac{{66}}{{60}} = \frac{{66:6}}{{60:6}} = \frac{{11}}{{10}}\)

\(\frac{{27}}{{300}} = \frac{{27:3}}{{300:3}} = \frac{9}{{100}}\)

\(\frac{3}{4} = \frac{{3 \times 25}}{{4 \times 25}} = \frac{{75}}{{100}}\)

\(\frac{{31}}{{125}} = \frac{{31 \times 8}}{{125 \times 8}} = \frac{{248}}{{1\,000}}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close