Toán lớp 5 trang 127 - Ôn tập một số hình phẳng - SGK kết nối tri thức

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng trong mỗi hình tam giác dưới đây. Mỗi bộ phát sóng có thể truyền sóng trong một khu vực như sau: Hình tròn tâm A bán kính 30 m; Hình tròn tâm B bán kính 20 m; Mai cắt ra hai hình tam giác vuông từ một tờ giấy hình chữ nhật như sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 127 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Rô-bốt phác họa một số nhân vật bằng các hình cơ bản như dưới đây.

a) Xác định hình phác họa phù hợp với mỗi nhân vật.

b) Kể tên các hình cơ bản được sử dụng trong mỗi hình phác họa.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Các hình cơ bản được sử dụng trong mỗi hình phác họa là:

Hình A: hình tam giác, hình tròn, hình thang, hình chữ nhật, hình vuông

Hình B: hình tam giác, hình tròn, hình thang, hình chữ nhật, hình vuông

Hình C: hình tam giác, hình tròn, hình thang, hình chữ nhật

Luyện tập 1 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 127 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng trong mỗi hình tam giác dưới đây.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định đáy và đường cao tương ứng trong mỗi hình tam giác.

Lời giải chi tiết:

Tam giác ABC có đáy BC và đường cao AH.

Tam giác MNP có đáy MP và đường cao NQ.

Tam giác DEG có đáy EG và đường cao DG.

Luyện tập 1 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 127 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

a) Vẽ các hình bình hành và các hình thoi (theo mẫu).

b) Tô màu xanh vào các hình bình hành đã vẽ.

Phương pháp giải:

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Học sinh vẽ theo mẫu

b) Các hình bình hành là: Hình A; hình C; hình E.

Luyện tập 1 Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 128 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Mỗi bộ phát sóng có thể truyền sóng trong một khu vực như sau:

Hình tròn tâm A bán kính 30 m; Hình tròn tâm B bán kính 20 m;

Hình tròn tâm C bán kính 20 m; Hình tròn tâm D bán kính 20 m.

Hỏi Rô-bốt đứng ở vị trí E có thể nhận được sóng từ bộ phát sóng nào?

Phương pháp giải:

Tìm khoảng cách từ vị trí E đến các bộ phát sóng rồi trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Rô-bốt đứng ở vị trí E có thể nhận được sóng từ bộ phát sóng B.

Luyện tập 2 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 128 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Tính diện tích mỗi hình tam giác dưới đây.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

- Hình tam giác A có độ dài đáy 6 cm, chiều cao là 4 cm.

Diện tích hình tam giác A là:$\frac{{6 \times 4}}{2} = 12\left( {c{m^2}} \right)$

- Hình tam giác B có độ dài đáy 4 cm, chiều cao là 5 cm.

Diện tích hình tam giác B là:$\frac{{4 \times 5}}{2} = 10\left( {c{m^2}} \right)$

- Hình tam giác C có độ dài đáy 3 cm, chiều cao là 6 cm.

Diện tích hình tam giác C là:$\frac{{3 \times 6}}{2} = 9\left( {c{m^2}} \right)$

Luyện tập 2 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 128 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Mai cắt ra hai hình tam giác vuông từ một tờ giấy hình chữ nhật như sau.

 

a) Phần còn lại của tờ giấy là hình gì?

b) Tính diện tích phần tờ giấy còn lại đó.

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

- Công thức tính diện tích hình thang: $S = \frac{{\left( {a + b} \right) \times h}}{2}$

trong đó S là diện tích; a, b là độ dài hai cạnh đáy; h là chiều cao.

Lời giải chi tiết:

a) Phần còn lại của tờ giấy sau khi cắt là hình thang.

b) Độ dài đáy nhỏ là: 12 – 2 – 5 = 5 (cm)

Hình thang có chiều cao là 5 cm; độ dày đáy lớn là 12 cm.

Diện tích hình thang đó là: \[\frac{{\left( {12 + 5} \right) \times 5}}{2} = \frac{{85}}{2} = 42,5\left( {c{m^2}} \right)\]

                 Đáp số: a) Hình thang

                               b) 42,5 cm2

Luyện tập 2 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 129 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Rô-bốt có một sợi dây chun dài 15,85 cm. Rô-bốt dự định dùng sợi chun đó cùng với túi bóng để buộc kín một miệng bình hình tròn bán kính 5 cm như hình dưới đây. Hỏi Rô-bốt có thể làm được điều đó hay không? Biết rằng sợi dây chun bị đứt nếu độ dài dây chun bị kéo dài quá 2 lần.

Phương pháp giải:

- Tính chu vi của miệng bình = bán kính x 2 x 3,14

- Tìm 2 lần độ dài sợ dây chun

- So sánh chu vi của miệng bình và 2 lần độ dài sợi dây chun rồi kết luận

Lời giải chi tiết:

Chu vi miệng bình là: 5 x 2 x 3,14 = 31,4 (cm)

2 lần độ dài sợ dây chun là: 15,85 x 2 = 31,7 (cm)

Ta có 31,4 cm < 31,7 cm

Vậy Rô-bốt có thể dùng sợi chun đó cùng với túi bóng để buộc kín miệng bình.

Luyện tập 2 Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 129 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Một mặt hồ có dạng là một nửa hình tròn. Biết rằng bán kính đo được là 60 m. Hỏi diện tích mặt hồ là bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải:

- Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy số 3,14 nhân với bán kính rồi nhân với bán kính:

S = 3,14 x r x r

Trong đó: S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn.

- Diện tích mặt hồ = Diện tích hình tròn : 2

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình tròn bán kính 60 m là:

3,14 x 60 x 60 = 11 304 (m2)

Diện tích mặt hồ là:

11 304 : 2 = 5 652 (m2)

Đáp số: 5 652 m2

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close