Toán lớp 5 trang 56 - Các đơn vị đo diện tích - SGK kết nối tri thức

Ô cửa sổ thông gió ở bếp nhà Mai có dạng hình chữ nhật với chiều dài 1 m và chiều rộng 3/5 m Bác Tư có 1 ha đất. Bác đã dùng 9/10 mảnh đất để trồng cây Mai và Mi vừa làm một ngôi nhà bằng bìa cứng. Mặt sàn của ngôi nhà có dạng hình vuông với diện tích là 4 m2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 1 trang 57 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Chọn câu trả lời đúng.

Mai và Mi vừa làm một ngôi nhà bằng bìa cứng. Mặt sàn của ngôi nhà có dạng hình vuông với diện tích là

4 m2. Diện tích mặt sàn của ngôi nhà đó tính theo đơn vị đề-xi-mét vuông là:

A. $\frac{4}{{100}}\;$dm2                            

B. $\frac{1}{{400}}$ dm2                             

C. 40 dm2                   

D. 400 dm2

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi: 1m2 = 100 dm2

Lời giải chi tiết:

Đổi: 4 m2 = 400 dm2

Chọn đáp án D

Hoạt động Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 2 trang 57 SGK Toán Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

1 km= 100 ha; 1 dm2 = 100 cm2

1 m2 = 100 dm2; 1cm2 = 100 mm2

Lời giải chi tiết:

a) 5 km= 500 ha                                                                   

   12 m= 1 200 dm                                                              

   6 dm= 600 cm                                                                                          

b) 600 ha = 6 km

   2 500 dm= 25 m

   900 cm= 9 dm

c) 2 m5 dm= 205 dm

    40 cm4 mm= 4 004 mm

    615 dm= 6 m15 dm

Hoạt động Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 3 trang 57 SGK Toán Kết nối tri thức

Chọn câu trả lời đúng.

Biết mặt bàn học của Việt có dạng hình chữ nhật. Diện tích mặt bàn đó khoảng:

A. 50 cm2                   

B. 50 dm2                   

C. 50 m2                     

D. 50 ha

Phương pháp giải:

Chọn số đo thích hợp với mặt bàn học.

Lời giải chi tiết:

Diện tích mặt bàn đó khoảng: 50 dm2

Chọn đáp án B

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 1 trang 58 SGK Toán Kết nối tri thức

Chọn số đo phù hợp với diện tích của mỗi đồ vật, địa danh dưới đây.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi chọn số đo diện tích phù hợp với mỗi đồ vật, địa danh.

Lời giải chi tiết:

Diện tích chiếc khăn mặt: 225 cm2

Diện tích mặt sàn căn hộ: 94 m2

Diện tích tỉnh Lạng Sơn: 8 310 km2

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 2 trang 59 SGK Toán Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng mối liên hệ giữa các đơn vị đo diện tích:

Lời giải chi tiết:

a) 30 dm2 = $\frac{{30}}{{100}}$ m2 = 0,3 m2                                                                              

   271 mm2 = $\frac{{271}}{{10\,000}}$ dm2 = 0,0271 dm2                                                            

  54 m2 = $\frac{{54}}{{10\,000}}$m2 = 0,0054 ha                                                                        

b) 3 m2 7 dm2 = 3,07 m2

    8 cm2 10 mm2 = 8,1 cm2

    12 km2 50 ha = 12,5 km2

Luyện tập Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 3 trang 59 SGK Toán Kết nối tri thức

Chọn câu trả lời đúng.

Ô cửa sổ thông gió ở bếp nhà Mai có dạng hình chữ nhật với chiều dài 1 m và chiều rộng $\frac{3}{5}$ m. Diện tích của ô cửa sổ đó là:

A. $\frac{3}{5}$ m                            

B. $\frac{3}{5}$ dm2                                 

C. 600 dm2                                      

D. 60 dm2

Phương pháp giải:

Diện tích ô cửa sổ = chiều dài x chiều rộng

Áp dụng cách đổi: 1m2 = 100 dm2

Lời giải chi tiết:

Diện tích ô cửa sổ là: $1 \times \frac{3}{5} = \frac{3}{5}$ (m2)

Đổi: $\frac{3}{5}$ m2 = 60 dm2

Chọn đáp án D.

Luyện tập Câu 4

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 4 trang 59 SGK Toán Kết nối tri thức

Bác Tư có 1 ha đất. Bác đã dùng $\frac{9}{{10}}$ mảnh đất để trồng cây, làm đường và phần còn lại để xây nhà. Hỏi bác Tư dùng bao nhiêu mét vuông đất để xây nhà?

Phương pháp giải:

- Tìm số phần mảnh đất để xây nhà = 1 – số phần mảnh đất để trồng cây, làm đường

- Tìm diện tích đất để xây nhà

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 1 ha đất

Trồng cây và làm đường: $\frac{9}{{10}}$ mảnh đất

Còn lại: xây nhà

Xây nhà: ? m2

Bài giải

Số phần mảnh đất bác dùng để xây nhà là:

$1 - \frac{9}{{10}} = \frac{1}{{10}}$ (mảnh đất)

Đổi: 1 ha = 10 000 m2

Diện tích đất bác Tư dùng để xây nhà là:

$10\,000 \times \frac{1}{{10}} = 1\,000$ (m2)

Đáp số: 1 000 m2

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close