Toán lớp 5 Bài 42. Máy tính cầm tay - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Chọn cách bấm máy tính cầm tay phù hợp với mỗi phép tính. Thực hiện các phép tính sau rồi sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả đó. a) 1 975 + 2 025 a) Rô-bốt tính giá trị của biểu thức 5 + 2 x 3 bằng cách bấm máy tính cầm tay như sau: b) Em hãy tính giá trị của biểu thức 5 + 2 x 3 rồi so sánh với kết quả mà Rô-bốt nhận được. Sử dụng máy tính cầm tay để tính: a) 8% của 35 Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ sô

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 24 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Chọn cách bấm máy tính cầm tay phù hợp với mỗi phép tính.

Phương pháp giải:

Quan sát phép tính và nối với cách bấm máy tính phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 24 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Thực hiện các phép tính sau rồi sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả đó.

a) 1 975 + 2 025

b) 3 871 – 189

c) 475 x 81

d) 51 : 6

Phương pháp giải:

- Đặt tính rồi tính

- Kiểm tra kết quả bằng cách nhập phép tính vào máy tính cầm tay.

Lời giải chi tiết:

a)

Kiểm tra kết quả: 1 975 + 2 025 = 4000.

b)

Kiểm tra kết quả: 3 871 – 189 = 3 682.

c)

Kiểm tra kết quả: 475 x 81 = 38 475.

d)

Kiểm tra kết quả: 51 : 6 = 8,5.

Hoạt động Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 24 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

a) Rô-bốt tính giá trị của biểu thức 5 + 2 x 3 bằng cách bấm máy tính cầm tay như sau:

Theo em màn hình máy tính hiện kết quả là bao nhiêu?

b) Em hãy tính giá trị của biểu thức 5 + 2 x 3 rồi so sánh với kết quả mà Rô-bốt nhận được.

Phương pháp giải:

a) Em dự đoán kết quả hiển thị trên màn hình máy tính.

b)

- Tính giá trị biểu thức: Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

- So sánh giá trị vừa tính được với kết quả hiển thị trên màn hình máy tính.

Lời giải chi tiết:

a) Dự đoán kết quả hiển thị trên màn hình máy tính là: 11

b) 5 + 2 x 3 = 5 + 6 = 11

Giá trị biểu thức vừa tính được bằng với kết quả hiển thị trên màn hình máy tính.

Hoạt động Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 26 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Sử dụng máy tính cầm tay để tính:

a) 8% của 35

b) 32% của 4

Phương pháp giải:

a) Nhập vào máy tính lần lượt các ký tự:

 3 

 5 

 x 

 8

  % 

 = 

a) Nhập vào máy tính lần lượt các ký tự:

 4 

 x 

 3 

 2 

 % 

 = 

Lời giải chi tiết:

a) 35 x 8% = 2,8

b) 4 x 32 % = 1,28

Hoạt động Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 26 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số phần trăm của:

a) 16 và 80

b) 38 và 125

Phương pháp giải:

Dùng máy tính cầm tay, tính bằng cách thực hiện ấn các phím theo thứ tự như sau rồi nêu kết quả:

a)

 1 

 6 

 : 

 8 

 0 

 % 

 = 

b)

 3 

 8 

 : 

 1 

 2 

 5 

 % 

 = 

Lời giải chi tiết:

a) 16 và 80: 20%

b) 38 và 125: 30,4%

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 26 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Một cửa hàng áp dụng chính sách khuyến mại hoàn tiền 10% cho mọi đơn hàng từ 1 000 000 đồng trở lên. Hãy tính số tiền được hoàn lại trong mỗi hóa đơn sau:

Phương pháp giải:

- Tính tổng số tiền của một đơn hàng.

- Số tiền được hoàn lại trong một đơn hàng = Tổng số tiền của một đơn hàng x 10%.

Lời giải chi tiết:

a) Tổng số tiền của đơn hàng là:

275 000 + 599 000 + 120 000 = 994 000 (đồng)

Vì đơn hàng này có tổng số tiền nhỏ hơn 1 000 000 đồng nên không được hoàn lại tiền.

b) Tổng số tiền của đơn hàng là:

850 000 + 250 000 = 1 100 000 (đồng)

Số tiền được hoàn lại trong đơn hàng là:

1 100 000 x 10% = 110 000 (đồng)

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 26 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Chú Năm gửi 250 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 8% một năm. Hãy sử dụng máy tính cầm tay để tính số tiền lãi mà chú Năm nhận được sau một năm.

Phương pháp giải:

Số tiền lãi chú Năm nhận được sau một năm = số tiền chú năm gửi ngân hàng x lãi suất một năm.

Lời giải chi tiết:

Số tiền lãi mà chú Năm nhận được sau một năm là:

250 000 000 x 8%

Sử dụng máy tính cầm tay nhập phép tính trên, ta thu được kết quả là:

250 000 000 x 8% = 20 000 000 (đồng)

 • Toán lớp 5 Bài 43. Thực hành và trải nghiệm sử dụng máy tính cầm tay - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Trong hội chợ tại trường, lớp mình đã bán 100 chiếc vòng trang sức. Số tiền thu được sau khi bán vòng được lớp mình gửi tới quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo ở cùng cao. Khi bán hàng, chúng mình đã sử dụng máy tính cầm tay để tính tiền nhanh chóng và chính xác. Các bạn hãy sử dụng máy tính cầm tay để tính số tiền trong mỗi trường hợp dưới đây. Cô Hường đã mau 7 chiếc vòng, mỗi chiếc có giá 25 000 đồng. Hỏi cô Hường cần trả chúng m

 • Toán lớp 5 Bài 44. Luyện tập chung - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Chọn cách viết tỉ số phần trăm thích hợp cho tỉ số ghi ở mỗi chiếc xe. Số? Thỏ và rùa vào rừng hái nấm, hai bạn hái được tất cả 84 cây nấm. Vì thỏ mải chơi nên chỉ hái được số nấm bằng $frac{2}{5}$số nấm của rùa. Tìm số nấm mà mỗi bạn đã hái. Giá một chiếc ti vi tại cửa hàng là 15 000 000 đồng. Để tri ân khách hàng, cửa hàng đã có đợt khuyến mại giảm giá mỗi chiếc ti vi 8%. a) Hỏi giá tiền một chiếc ti vi đã giảm g

 • Toán lớp 5 Bài 41. Tìm giá trị phần trăm của một số - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  a) Tìm 70% của 120 m2. b) Tìm 24,5% của 2 kg. c) Tìm 0,8% của 15 000 000 đồng. Mẹ cùng Mai và Mi vào một siêu thị bán lẻ. Đến gian hàng thiếu nhi thấy có bảng ghi: “Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 – 6, giảm giá 15% tất cả các mặt hàng.” Mẹ đã mua cho Mai một ba lô học sinh có ghi giá 250 000 đồng và mua cho Mi một con thú bông rất đẹp có ghi giá 120 000 đồng. Em hãy tính xem ba lô và con thú bông, mỗi loại được giảm giá bao nhiêu tiền? T

 • Toán lớp 5 Bài 40. Tìm tỉ số phần trăm của hai số - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  a) Tìm tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu): b) Số? Trong 40 kg nước biển có 1,4 kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển. Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường của Trường Tiểu học Hòa Bình có 60 bạn, trong đó lớp 5A có 18 bạn, lớp 5B có 15 bạn. Tìm tỉ số phần trăm của: a) Số bạn lớp 5A và số bạn của đội tình nguyện. b) Số bạn lớp 5B và số bạn của đội tình nguyện. a) Tìm tỉ số phần tră

 • Toán lớp 5 Bài 39. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Số? Trong cuộc thi đấu cờ vua của trường, số bạn nam tham gia nhiều hơn số bạn nữ là 10 bạn, số bạn nữ bằng $frac{2}{3}$ số bạn nam. Hỏi có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ tham gia cuộc thi đấu cờ vua đó? Mỗi lần vệ sinh thu gom rác thải, các bạn ở một trường tiểu học đã phân loại rác làm hai loại, loại A gồm giấy, bìa và loại B gồm chai lọ, vỏ hộp. Sau một đợt, cô giáo phụ trách đã cân số rác thải để đưa đi các cơ sở t

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close